OECD Raporu: "Marmara Denizi kirlilikten kurtulamıyor"

OECD tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin çevresel performansının incelendiği, ''OECD Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye'' adlı raporda, Marmara Denizi'nin, İstanbul ve çevresindeki yerleşim alanlarından ağır kentsel ve endüstriyel atık su almaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, Marmara Denizi'nin Çanakkale ve İstanbul boğazlarıyla birlikte özellikle Atlantik asıllı göçmen kıyı balıklarının Karadeniz ile Ege Denizi arasında gidip gelmeleri için önemli bir uyum kuşağı oluşturduğu ifade edildi.

Marmara Denizi'nde, yaşayan Akdeniz Foku ve yengeçlerin artan kirlilik seviyeleri ve sulak alanların bozulmasının tehdidi altında olduğu vurgulanan raporda, ''Marmara Denizi, İstanbul ve çevresindeki yerleşim alanlarından ağır kentsel ve endüstriyel atık su almaya devam ediyor'' denildi.

"Endüstriyel atık suyun büyük bir kısmı ile önemli miktarda kentsel atık suyun, halen arıtılmadan deniz suyuna karıştığına'' dikkatin çekildiği raporda, şu görüşlere yer verildi: ''Özellikle, daha yüksek kirlilik kontrolüne ihtiyaç duyulan kritik alanlar arasında Türkiye'nin en önemli sanayi merkezinin atıklarını alan İzmit Körfezi ve Gemlik Körfezi yer almaktadır. Buralarda ve boğazlarda önemli bir kirlilik kaynağı, giderek artan ağır gemi trafiğine bağlı katı atıkların yanı sıra sintine ve balast sularının boşaltılmasıdır. Kirlilik kontrol öncelikleri, programlama ve yatırımlar, Marmara Denizi Yönetim Planı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yeni atık su arıtma tesislerine büyük çaplı yatırımların yapılması yoluyla kara kökenli kirlilik kaynaklarının kontrol altına alınması önemli bir odak noktasıdır. Geçtiğimiz 10 yıldaki çabalara rağmen su kalitesi düşmeye devam etmiş, bulanıklık seviyeleri yükselmiştir. Denizdeki izleme istasyonlarının çoğunda biyokimyasal oksijen ihtiyacı ve patojenler tespit edilmiştir. Bu durumun halk sağlığına ve kıyı sularındaki zengin turizm potansiyeli ile kıyıların açıklarındaki adalara getirdiği riskler, yakın vadede kirlilik kontrolüne daha büyük yatırımların yapılması gerektiğini göstermektedir.''