banner244

banner242

banner176

banner246

banner191

banner184

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

Şehir Hatları'ndan İddialara Cevaplar

Dr. Hasan Pekdemir'in personel eksiltme ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi hakkındaki iddiaları üzerine Şehir Hatları Müdürlüğü'nün konuya yaklaşımı...

GÜNCEL 15.04.2012, 04:30
Şehir Hatları'ndan İddialara Cevaplar

İstanbul Denizciler Sendikası Başkanı Dr. Hasan Pekdemir ile yapmış olduğumuz röportajın ardından, Pekdemir’in; Şehir Hatları’nda çalışan personel sayısının azaltılması ve ödenmeyen fazla mesai ücretleri ile ilgili iddiaları üzerine, konuyu bir de İstanbul Şehir Hatları Müdürlüğü’nden dinlemek istedik. Şehir Hatları'ndan, Pekdemir'in personel eksiltilmesi hususundaki iddialarının bahsedildiği gibi yolcu ve personel güvenliğini tehdit etmediği yönünde açıklama yapıldı.

Fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini kabul eden Şehir Hatları bu duruma 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama ile açıklık getiriyor.

Konu ile ilgili olarak medyada mevcut olan bilgi kirliliğini önlemek ve Şehir Hatları’nın konuya yaklaşımını öğrenmek adına  Şehir Hatları Müdürlüğü’nün yapmış olduğu genel açıklamayı ve Şehir hatları yetkililerinden sorularımıza aldığımız cevapları sizlerle paylaşıyoruz. 

Gemilerde fazla mürettebat vardı

-Şehir Hatlarında son dönemde yaşanan ve Türkiye Denizciler Sendikası'nın da müdahil olduğu sorun nedir?

-Şehir hatlarının olaya yaklaşımı hakkında size kısa bir bilgi vereyim. Gemilerin donatılması ile ilgili uluslar arası standartlar çerçevesinde denizcilik müsteşarlığı tarafından belgelendirilmiş gemilerimiz mevcut, asgari donatım belgeleri var bu donatım belgesinde yer almış olan personel sayısının üzerinde dontaım yapıyoruz. Personel eksiltilmesi ile ilgili husus geçmişte bu gemiden mesela 30 yıl önce arkadaşlar da kendileri de söylüyorlar; mevcut şuandaki durumda değil çok daha farklı sayısal olarak yüksek donatıma sahip yani bir gemide 15 tane personel değil de 25-26 tane personelle donatılıyormuş. Ama şöyle bir şey var gün geçtikçe işin şekli değişiyor. Farklı yerlerden farklı şekilde hizmetler alıyorsunuz. Mesela 2005 öncesi bizim gemilerin temizlik işlerini bizim gemici arkadaşlar yapardı. Biz o işeri dışarıdan temin ediyoruz. O işleri arkadaşlar üzerinden görevleri bir nebze almış olduk. Aslında iş yükleri de hafiflemiş oldu. Onla beraber de bazı hatlardaki bazı gemilerde bir kişi şeklinde eksiltmeler yapıldı.

 

 

 

-Eksiltme neden yapıldı ve nasıl yapıldı? 

Genel olarak aktığımızda bizim gemilerimiz 2 posta dediğimiz ve bir de hafta tatilini göz önüne aldığımız zaman 13-16 kişi ile donatılıyor. Elimizde çok farklı kapasitede gemiler olduğu için genel bir sayı verebiliyorum. Daha önce de bunlar 13-16 değil 14-17 ile donatılıyordu. Eksiltilme denilen şey baktığınız zaman güvenlik problemi yaratacak bir durum değildir. Öyle bir şey olsa biz zaten biz uygulayamayız. Yolcu  ve personelin güvenliğini tehlikeye atacak bir uygulamayı yapamayız. Buna müsaade etmezler zaten.

Kuruluş zarar ediyorsa Sendikanın da önerdiği gibi devri söz konusu olabilir mi?

 

Zararda olduğumuz bir gerçektir. Ancak kuruluşun el değiştirmesinin  gerçekleşeceğini düşünmüyoruz.

 

 

 

Bilgi Kirliliği Var...

 

-Maaşların ödenmesinde bir sıkıntı var mı?  

 

-Ücretlerin ödenmemesi ile ilgili ortada bir bilgi kirliliği var. Öncelikle maaşlar ödeniyor, fazla çalışma yapılmış olan kısımlar ile ilgili işletmenin öngördüğü şekilde çalışan arkadaşlarla ilgili ödeme yapılıyor. Şöyle oldu; bunu sektörün içinde olanlar çok iyi biliyor. Gemi adamlarının dinlendirilmesi ile ilgili bir uygulama devreye girdi 1 Ocak 2012 itibari ile. bu da genelge şeklinde ulaştırma bakanlığından yayınlandı. Biz bu çerçevede dinlenme usullerinin kayıt altına alınması ile ilgili bir çalışma yapmak durumundayız. Neticede kamu kaynağı kullanıyoruz. Böyle bir çalışmanın içerisine girince arkadaşlarla da geçmişte haketmiş oldukları mesailerin hakedilmediği noktasında onlarda endişe oluşmaya başladı. Bu endişe doğrultusunda da belgeleri idarenin öngördüğü şekilde düzenlememek yönünde bir çaba gösterdiler.

 

STCW Kuralları ve IMO Tavsiyesi Baz Alındı... 

-Yeni değişiklikler neden yapıldı?

-Gemi adamlarının çalışma ve dinleme süreleri Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile ‘Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (STCW) ile belirlenmektedir. “Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi’nde belirtilen sayıların üzerinde donatımı bulunan Şehir Hatları vapurlarında her iki uluslararası örgütün ortak çalışması neticesinde oluşturulan, MSC/1014 sayılı sirkülerinde yer alan ‘Gemiadamlarının Çalışma ve Dinlenme Saatlerinin Kayıtlarının Tutulması ile Köprüüstü Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesi’ amacıyla oluşturulan kılavuz referans alınarak oluşturulan; dinlenme saatleri ile köprüüstü çalışma saatlerinin faydalanılması gerektiği  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 26.01.2012 tarihli yazı ile “Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü” tarafından kurumumuza bildirilmiştir. Yönetmeliğe göre gemilerde belirli görevlere ve sorumluluklara sahip kaptanlar, zabitler ve diğer personelin üstlendikleri görevlerde ‘vardiya standartları’ kapsamında yer almalarının; can ve mal emniyetinin korunması, gemi adamlarının hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi hususlarının düzeltilmesini öngörmektedir. ILO ve IMO tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde gemilerde çalışma ve dinlenme saatlerini kayıt altına alınması (gemi adamlarının dinlenme saatlerinin yeniden düzenlenmesi) hakkında yapılmış olan değişiklik 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni regülasyona göre; gemi adamları 24 saatlik çalışma periyodunda 10 saatten az dinlendirilemez, çalışma periyotları ise 14 saatten fazla olamaz şeklindedir.

Kaza riskini minimize etmeyi amaçlıyoruz...

-Uygulama insan unsurundan kaynaklanan kazalarda artış getirebilir mi?

-Şehir Hatları vapurları 2 posta ve  hafta tatili düzeniyle , vapurlarında toplamda 13 – 16 personel donatımıyla hizmet vermektedir. Gemilerimizdeki personelimiz kaptan, baş makinist, yağcı ve gemici branşlarından oluşmaktadır. Şehir Hatları vapurları kent içi deniz ulaşımı hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşların gemi personel donatımının üzerinde bir yürütümle hizmet vermektedir. Söylenenlerin aksine gemilerimizdeki can ve mal güvenliğini temin etmek adına gemi adamlarının yorgunlukları azaltılması yönündeki düzenlemeler kaza riskinin minimize edilmesi için  ulusal ve uluslararası çabalardır.  854 sayılı ‘Deniz İş Kanunu’yla belirlenen gemi adamlarının haftalık çalışma süreleri 48 saatlik dilimi oluşturur. 24 saatlik çalışma periyodunda bir kişinin Uyumadan, dinlenmeden, yemek yemeden ve diğer fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamadan 24 saat sürekli çalışması insan tabiiyetiyle bağdaşmadığından yeni düzenlemeyle personelimizin gemide bulunduğu süre içinde dinlenme ve uyumasına imkan sağlanmıştır. Uluslararası standartlar oluşturulurken deniz taşımacılığında kaza risklerini arttıran faktörler arasında; yorgunluk problemi, yetersiz dinlenme, yoğun iş yükü, bakım-tutum kondisyonları, çalışma alanlarının fiziksel durumu insan ve gemi kaynaklı faktörlere işaret edilmiş, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ‘yoğun çalışma temposundan şikayetçi olan gemi adamlarının’ temel ihtiyaçları dikkate alınarak kazalardaki insan kaynaklı problemlerin minimize edilmesi amaçlanmıştır.

Yorumlar (7)
SENDİKA ÇALIŞANI 9 yıl önce
TOPLU SÖZLEŞMELERİN ÖZERKLİĞİ VARDIR.BUNUDA ANAYASADAN ALIR.GEMİADAMLARININ ÇALIŞMA SİSTEMLERİ TOPLU SÖZLEŞMELERLE DÜZENLENMİŞTİR.DENİZCİLİK MÜSTŞARLĞNN GÖNDERDİĞİ YAZI YÜRÜLÜKTEKİ TOPLU SÖZLEŞMELERE ETKİLİ OLAMAZ AKSİ TOLU SÖZLEŞME YAPMANIN ANLAMI KALMAZ.GÜNDE ENFAZLA 14 SAAT ÇALIŞMA ILO NUN 180 SAYILI SÖZLEŞMESİNDE VARDIR.ANCAK ÜLKEMİZ BU SÖZLEŞMEYİ HENÜZ ONAYLAMAMIŞTR EĞER BUNA UYULACAKSA MECLİS BUNU KABUL EDER YASA HÜKMÜNE DÖNÜŞÜR.TOLU SÖZLEŞMENİN 31. MADDESİNDEKİ MER Rİ UYGULAMA HÜKMÜ SENDİKA İLE BİR ARAYA GELEREK YENİDEN DÜZENLENEBİLİR.HERKES YASALARA UYMAK ZORUNDADIR KURUMLAR DA DAHİL.İŞİN ESESI ŞUDUR BURASI ZARAR EDİYOR TİPİK İŞVEREN MANTIGI NEYALIM İŞÇİLERİN ÜCRETİNİ KESELİM!SENDİKANIN ÖNERİLERİNİ BİLİYORLAR AMA ASIL OLAN UYGULAYABİLMEK DİRAYETLİ YÖNETİM ONU GEREKTİRİR.KOLAY OLANI ÜCRETLERİ ÖDEMEYELİM!UNUTULMASINKİ BU İŞÇİLER BU ÜLKENİN VATANDAŞLARIR VE SAHİPSİZDE DEĞİLDİR!AYRICA SAYIN GENL MÜDR BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI EMEKTEN GELEN BİRİNİN EMEĞE BUKADAR UZAK BAKMASI...
serdar külfet 9 yıl önce
üsküdar beşiktaş arası tekne koymuşsun 3 tane gemiyle bismillah dedin.fakat benim anlamadığım o kadar kısa mesafenin o gemilerle olmadığını üsküdardaki boyacı çocuklara sorsan solerdi zaten birinci yanlış.daha sonra 2 adet tekne koydun ve hiç istop etmeden gidip geliyosun vapura nazaran başarılı hareket yine fakat demek zorundayım çünkü 2 adet vardiya onun üzerinde çalışan ve yüksek yakıt miktarı=nerdeyse hiç yolcu.(hiç=10.000 kişinin altı).KAR İSTİYOSAN BOYACI ÇOCUKLARA BİR SOR DERİM EY GENÇ.....
Ali Türkmen 9 yıl önce
Madem sıkıntı var Özelleştirin kurtulun..Eski İBB başkanı Sözen'nin başını Toplu sözleşme sonucunda Çok Ücret alan Temizlik İşçileri yemişti.

Sonraki başkanlar ÇÖP işini özelleştirdi O gün Bu gün kimse de Tıss YOK..
KADER 9 yıl önce
Personelin parasını ödemeyen bu yönetim ALLAH korkusu yok gemilerde 1 mak. 1 yağçı bulunuyor gemide yangın cıkınca hangı personelle söndürülecek birde gemilerde 13 kişi var diyorlat ayıp ne oluyorsa garıban GEMİCİYE olur vur abalıya

emin 9 yıl önce
ZARAR EDEN HATLAR KALDIRILSIN VE KURUMU KARA GECİRECEK BUFELERİ KIRAYA VERECEK YENİ BİR YÖNETİM ATANSIN ÇALIŞANLARIN MADURIYETLERI GİDERİLSİN

MEHMET ASLAN 9 yıl önce
ŞEHİR HATLARINDA 2 POSTA OLARAK 13 KİŞİ ÇALIŞTIĞINI SÖYLÜYORSUNUZ.1 POSTAYA DÜŞEN GEMİADAMI SAYISI 6 KİŞİ, 1 VARDİYADA ÇALIŞIYOR DEMEKTİR.1 KAPTAN, 1 GÜVERTE LOSTROMOSU, 2 GEMİCİ, 1 ÇARKÇIBAŞI, 1 YAĞCI OLDUĞUNU İMA EDİYORSUNUZ.ŞİMDİ SORUYORUM: GEMİ ACİL DURUMA GEÇTİĞİ ZAMAN SANCAK İSKELEDE BULUNAN FİLİKALARI DENİZE İNDİRECEK BU ELEMANLAR YETERLİ MİDİR? GEMİDE ÇIKACAK YANGINDA EN AZ 3 YAĞCI, 1 LOSTROMO OLMASI GEREKEN VE YANGINA MÜDAHALE EDECEK EKİP NEREDE? SİZİN GEMİ ANLAYIŞINIZ BU MU? ZARAR EDEN HATLARI PROMOSYON YAPARAK İNAT OLSUN DİYE ÇALIŞTIRIYORSUNUZ. BEŞİKTAŞ-ÜSKÜDAR HATTI HER SABAH 10 KİŞİ İLE SEFER YAPMAKTA. AYNI ZAMANDA 150'LİK GEMİ ÇALIŞTIRMAKTASINIZ. SİZİN ALTINIZDAKİ ENSPEKTÖRLER VE SİZLER BU KURUMU BU ŞEKİLDE İDARE ETTİĞİNİZ SÜRECE KURUM HERHALDE ZARAR EDER. BİR AN ÖNCE PERSONELİN 2011'DE ÖDEDİĞİNİZ GİBİ VE 2012'DE DE 4 AYDIR ÖDENMEYEN MESAİLERİN ÖDENMESİ. SELAMLAR.
barbaros denız 9 yıl önce
işletme zarar ettigini söylüyor bu personelın sucu degil 160 yıllık kurulusu personel bölmedı parcalama dı ve satmadı ondan sonrada zarar ediyoruz diyerek personelın 4 aydır hak etmiş oldugu ücret verilmiyor.eğer zarar edılıyorsa kapatın herkesın yasal hakların dan dogan haklarını verın.bu iş boylece bıtsın
11°
açık
banner102