banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

"İstanbul Boğazında LNG Gemisine Hayır"

Denizcilik Federasyonu, LNG Gemilerinin İstanbul Boğazından geçme olasılığına tepki koydu.

GÜNCEL 05.12.2014, 01:23
4116

"İSTANBUL BOĞAZINDAN LNG GEMİLERİNİN GEÇİŞİ KABUL EDİLEMEZ"

MEVCUT TÜM YOĞUNLUK VE RİSKLERE İLAVE OLARAK, UKRAYNA’NIN KARADENİZDE KURMAK İSTEDİĞİ LNG TERMİNALİNİN İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN,  %66,7 Sİ YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSK GURUBUNDA OLAN LNG GEMİLERİNİN SENEDE MİLYONLARCA METREKÜP LNG İLE BOĞAZLARIMIZDAN GEÇMESİ ÖNGÖRÜLEMEZ VE KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMDUR. 

Türk Boğazları bölgesi bu günkü gemi geçiş sayısı büyükleri ve yerel trafik nedeniyle halen büyük yoğunluk yaşamaktadır. 

Bunlara ilave olarak Ukrayna’ya yapılacak senelik 10 milyar metreküp kapasiteli LNG terminaline doğalgaz tedariğinin İstanbul Boğazından geçecek LNG tankerleri ile karşılanması durumunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ında ifade ettiği gibi ‘’Meydana gelecek bir kaza telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur’’. Yedi bin yıllık tarihe ve yaklaşık 15 milyon nüfusa sahip olan,

UNESCO tarafından dünyanın kültür mirası ilan edilen İstanbul’umuzun,  tarihi ve doğal yapısını, insanlarını, içinde ve çevresinde yaşayan diğer canlıları hiçbir şekilde riske atılamaz. Bizler, Boğazlardaki ilave trafiği engelleyerek Boğazların stratejik ve jeopolitik önemini artırmaya çalışmıyoruz, Sadece emniyet, güvenlik ve çevre konuları nedeniyle ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyoruz. 

Ukrayna doğalgaz tedariği konusunda alternatifler oluşturmaya çalışıyor. Bu yaklaşımının gerekçelerini çok iyi anlıyoruz. Bu bağlamda Karadeniz'deki önemli liman bölgesi olan Odesa'nın Yujnıy şehri yakınlarında, sıvılaştırılmış (LNG) gaz işleme terminali inşaatına başladı. 

Yıllık kapasitesi 10 milyar metreküp olan LNG terminalinin yapımı iki kademede gerçekleştirilecek. Yeniden gazlaştırma (FSRU) santralinin inşa edilmesinin ardından, içinde 180 bin metrekarelik 3 tane sıvılaştırılmış gaz kapasiteli depoların bulunduğu bir terminal yapılacak.

Ukrayna'nın potansiyel LNG tedarikçileri arasında; Mısır, Cezayir, Nijerya, Katar, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkeler bulunuyor. Bu nedenle Ukrayna, körfez ülkelerinin yanı sıra kuzey ve batı Afrika ülkelerinden gelecek Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) gemilerin Türk boğazlarından geçişini talep etmektedir. 

Panama kanalının 4 Süveyş Kanalının 3 katı trafiğe sahip İstanbul Boğazından yılda ortalama 50.000 gemi geçmekte olup, bu rakam yaklaşık olarak günde 140 gemi, saatte ise 6 gemi demektir. Bu sayıya İstanbul Boğazındaki günlük 2000 yerel deniz trafiği hareketi de eklendiğinde yoğunluğun ve risklerin boyutu daha da net görülebilmektedir.  İstanbul Boğazından yılda ortalama 141 milyon ton tehlikeli madde (ham petrol ve türevleri, LPG, patlayıcı, parlayıcı ve kimyasal maddeler, sıvılaştırılmış amonyak gazı, nükleer yükler ve atıkları ve benzeri yüklerden oluşan) tehlikeli yük yaklaşık 9.000 adet tanker vasıtasıyla taşınmaktadır. Bugün boğaz geçişleri İstanbul Boğazının karakteristik yapısı nedeniyle çok zor koşullar altında yapılmaktadır ve tüm teknik donamım ve geliştirilmiş altyapıya rağmen yine de her an bir gemi arızası veya kazası olasılığı vardır.

Mevcut ve potansiyel tehlikeli yük trafiği Türk Boğazları bölgesinde seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak, bu tehdit Boğazlar ile sınırlı olmayıp, tehlikeli yük rotalarının geçtiği Ege Denizi ve Karadeniz içinde geçerlidir. Olası bir tanker kazasında sosyal hayat, sanayi, deniz turizmi ve ticaret olumsuz etkilenecektir. 
Yapılan bir çalışmada uluslararası kabul görmüş olan (Uluslararası Memorandumlar tarafından kullanılan) gemi risk değerlendirme kriterleri ışığında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında görev yaptıkları dönemde Dr. Barış TOZAR ve Esat GÜZEL tarafından bir model geliştirilmiş ve Türk Boğazları 2007 yılı geçiş istatistikleri bu modele uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda İstanbul

Boğazı’ndan Gemi geçişlerinin % 63’ü, geçen gemilerin ise % 59’u “yüksek” ve “çok yüksek” risk grubunda olduğu ortaya çıkmıştır. Tanker, kimyasal tanker ve LPG/LNG tipi gemilerin ise  % 66,7’sinin Yüksek-Çok yüksek risk grubunda yer aldığı görülmüştür.

Tüm bu nedenlerle, mevcut tüm yoğunluk ve risklere ilave olarak, %66,7 si yüksek ve çok yüksek risk gurubunda olan, LNG gemilerinin senede milyonlarca metreküp LNG ile Boğazlarımızdan geçmesi kabul edilemez bir durumdur.

ORTALAMA BÜYÜKLÜKTE BİR LNG TANKERİNİN PATLAMASI HALİNDE YAKLAŞIK HİROŞİMA’YA ATILAN ATOM BOMBASININ 55 KATI KADAR BİR ENERJİ YAYIP ÇOK ŞİDDETLİ BİR DEPREM ETKİSİ YARATABİLECEĞİ BELİRTİLMEKTEDİR.

Her ne kadar bazı otoriteler teorik olarak böyle bir patlamayı tetikleyecek bir olayın bir LNG gemisi veya tesisinin tamamı için oluşma ihtimalinin çok az olduğu iddia edilse bile, Boğazlarımızda meydana gelebilecek bir çatışma, karaya oturma, gemide çıkacak bir yangının LNG tanklarına ulaşması veya en kötüsü bir sabotaj durumunda bunun olamayacağı garantisini kim veya hangi otorite verebilir? 

Bir örnek vermek gerekirse; 19 Kasım 1984 de Mexico City’ deki PEMEX LPG Terminalinde bir yangın ve akabinde arda arda tahrip gücü çok yüksek güçte patlamalar meydana gelmiştir. Bu olayda 650 kişi ölmüş ve 6400 kişi yaralanmıştır. 25 000 kişi evsiz kalmış ve 200.000 kişi tahliye edilmiş olup terminal ise tamamen tahrip olmuştur. Patlamalar yangını görmeyenler tarafından “deprem” olarak algılanmış toplam 9 patlama sırasında 1200 derece deki ateş topları çevreye yayılmıştır. Oluşan hasar nedeniyle olayın kesin sebebi kesinlikle tespit edilememiştir.  Uzmanlar bir tanktan veya borudan sızan sıvılaştırılmış gazın buharlaşıp sonra alev aldığını ve bu parlamanın tanklara ulaşıp ısıtarak patlatma zincirini başlattığını düşünmektedirler. 

Unutulmamalıdır ki bu facianın yakınında yerleşim yeri bulunmamaktaydı. İstanbul boğazının her iki yanındaki 4 km li bir şerit içinde 4 milyona yakın inşan bulunduğu dikkate alınırsa olası bir facianın boyutu daha iyi anlaşılabilir.

BÖYLE BİR PATLAMANIN UNESCO TARAFINDAN DÜNYA KÜLTÜR MİRASI İLAN ETTİĞİ İSTANBUL’UN ORTASINDAN GEÇEN BOĞAZIMIZDA MEYDANA GELEBİLECEĞİ İHTİMALİNİ DAHİ DÜŞÜNMEK BİZİM HAKLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR.

TÜM BU NEDENLERLE, BİLİNMELİDİR Kİ;

DENİZCİLİK FEDERASYONU OLARAK BİZLER ZATEN MEVCUT ŞARTLARLA MAKSİMUM YOĞUNLUKLA ÇALIŞAN İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇMESİ TALEP EDİLEN LNG GEMİLERİNİN YARATACAĞI RİSKLERE DİKKAT ÇEKİYOR VE BOĞAZLARIMIZIN SADECE DENİZ ULAŞIM YOLU OLMADIĞINI, TÜM CANLILAR VE İNSANLAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR YAŞAM ALANI OLDUĞUNU HATIRLATIYOR,  ÇEVRE, EMNİYET VE GÜVENLİK KONULARI NEDENİ İLE İHTİYATLI BİR YAKLAŞIM SERGİLİYORUZ.

LNG ve Genel Özellikleri:
•    Doğal gaz, atmosfer basıncında,  ( eksi) -162°C ye kadar soğutulduğunda yoğunlaşarak sıvı faza geçer ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG) olarak adlandırılır. 
•    Doğal gazın hacmi, gaz fazından sıvı faza geçerken yaklaşık 600 kat küçülür. 
•    Bu sayede yüksek miktardaki doğal gaz, düşük basınçlar altında hacmi 600 kez küçültülerek sıvı halde saklanabilmektedir. Bu durum, doğal gazın boru hatları ile taşınmasının teknik ve ekonomik anlamda mümkün olmadığı yerlere, gemi ve kamyon tankerler ile nakliyesini uygun hale getirmektedir. 
LNG RİSKLERİ:
•     Parlama ve yanma tehlikesi,
•    Gaz haline geçişte yüksek basınç tehlikesi,
•    Eksi 162 C gibi çok düşük bir sıcaklık bazı özel metaller dışında bir çok malzemeyi anında kırılgan hale dönüştürebilir. 
•    Temas halinde İnsan organlarını anında dondurmaktadır. 
•    Patlama riski: Sıvılaştırılmış yanıcı gazların kapalı bir hacim içerisinde alev alarak, yanmanın etkisiyle çok hızlı gerçekleşen genleşme sonucu oluşan bir patlama türüdür.
•    LNG'nin gaz halinin hava içindeki karışım oranı %5 ile %15 arasında yanıcı ve parlayıcıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur 
Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu
04 Aralık 2014

 

Yorumlar (2)
Kapt.ADINIZI YAZIN 7 yıl önce
Bu anlatılanları bütün platformlarda savunmak mümkün ancak ülkemiz HAYALİ PROJEler üreteceğine gerçekci projeler üretmelidir.Ancak tehlikeyi bertaraf edebilecek tesisleri yaptıktan sonra dünyaya kafa tutmak veya ahkam kesmeye kalkılmalı diye düşünüyorum.HAYIR demekle olmuyor işte.. Adamlar pasif escort yapabilen romorkörler takarak pilot atayarak emniyet aldık deyip gemilerini geçiriyorlar.Hafızal arımızı biraz yorarsak Ekim ayında Botaş a mal getiren bir LNG tankeri çanakkale boğazının en güvenli bölgesinde makine arızası geçirdi.kılavuz kaptan zamanı ve mevkiiyi çok iyi kullanıp romorkörler marifetiyle büyük bir faciayı önledi olayı kısmen de olsa hasbelkader izledim.Gelelim bu işin gerçek çözümüne Saroz körfezine veya çanakkale boğazı öncesinde emniyetli bir mevkiiye ÇiFT GİRİŞLİ bir LNG limanı yapıp burada kurulacak tam teşekküllü bir LNG DELIQIDIFICATION tesisinden Karadeniz ülkelerine boru hattıyla bağlanılmalıdır.Keza Crude oıl için de benzer bir proje yapılırsa işte o zaman ülkemiz ve vatandaşlarımız ve de cevremiz güvenlik altına alınmış olur.saygılarımla
Hüsamettin Canbilen 7 yıl önce
Bu haber dün yayınlanan LLOYD'S LIST gazetesinde haber yapıldı.İlk gemi 2018 senesinde denize indirilecek.Daha önceki senelerde bir Yunan şirketi LNG gemilerrinin en büyüğü olarak bilinen Q-MAX LNG TANKER den 4 adet sipariş verdiğini okumuştuk.Bu yeni gemiler acaba Japonyanın artan LNG ihtiyacı için mi yoksa Ukrayna projesine hazırlıkmı?
21
parçalı az bulutlu
banner102
banner93
Namaz Vakti 27 Mayıs 2022
İmsak 03:37
Güneş 05:30
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:32
Yatsı 22:17
Günün Karikatürü Tümü