Depolarında, gaz tanklarında katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri taşıyan gemi ve su araçları için gazdan arındırma koşulları düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle, kargo, artık veya yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tanklarında katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri taşıyan gemi ve su araçları için gazdan arındırma koşulları ayrıntılı şekilde tespit edildi.

Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise yanaşma, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için ölçüm yapan ve yaptıranların sorumlulukları da belirlendi. 

Yönetmelik, Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gaz ölçümü yapılacak Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve su araçlarını kapsıyor. Askeri amaçlı gemi ve su araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve su araçları ise kapsam dışında bulunuyor.