ÇÖLLÜ DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE DESTEK İSTEDİ 

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, krizin denizcilik sektörüne etkilerinin azaltılması için liman ücretlerinde ciddi yük getiren fener ve sağlık resmi ücretlerinde indirim yapılmasını gündeme taşırken, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yeşil ışık yakmadı. Yıldırım, fener ve sağlık resmi ücretlerinde indirimin söz konusu olmadığını söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, denizcilik sektörüne destek amacıyla liman ücretlerini etkileyen fener ve sağlık resmi ücretlerinde indirim yapılması ile ilgili soru önergesini, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yanıtladı.  Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün  2007 yılında 77 milyon 883 bin,  2008 yılında 86 milyon 627 bin, 2009 (Kasım) yılında 78 milyan 111 bin TL sağlık resmi tahsil edildiğini kaydeden Yıldırım, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün de fener ücreti olarak 2007 yılında 91 milyon 390 bin, 2008 yılında 112 milyon 100 bin, 2009 (Ekim) yılında 100 milyon 189 bin TL, tahlisiye olarak da 2007 yılında 17 milyon 448 bin, 2008 yılında 18 milyon 69 bin, 2009 (Ekim) yılında da 16 milyon 906 bin lira tahsil edildiğini bildirdi.

Türk limanlarının Akdeniz ve Karadeniz çanağındaki diğer ülke limanlarında alınan fener ücretleri ile karşılaştırılmasında, Türkiye’nin sahil uzunluğunun diğer ülkelerin üzerinde olduğunu, ülkemiz sahillerinde 551 seyir cihazı bulunurken, bu sayının İtalya’da 1146, Ukrayna’da 42, Suriye’de 7, Slovenya’da 24 seyir feneri bulunduğunu kaydeden Yıldırım, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ülkemizin stratejik bir öneme sahip uluslar arası bir su yolu olan Türk Boğazlarında ve münhasır ekonomik bölgesinde seyir emniyetinden taviz vermeden yerine getirmekte olup, seyir emniyetini arttırmak amacıyla, öz kaynakları ile ilave cihazlar ve bunların bakım, tutum ve onarımlarıyla ilgili yeni yatırımlar yapmaktadır” dedi.

BAKAN YILDIRIM; “FENER VE SAĞLIK RESMİ ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YOK”

Liman masrafları ve fener başına alınan fener ücretlerine bakıldığında, Türkiye’deki ücretlerin diğer ülkelere göre düşük olduğunu savunan Yıldırım, “Ülkemizde alınan fener ve tahsiliye ücretlerinin daha düşük seviyelerde olduğu, özellikle Yunanistan ve İtalya’da fener ücretlerinin düşük gibi gözükse de toplam liman masraflarına bakıldığında ülkemizden daha pahalı oldukları anlaşılmaktadır” dedi.

 -MALİ DENGE BOZULUR-
 
 Gemi sağlık resminden elde edilen gelirlerin son yıllarda yükseltilmediğini tersine düşürüldüğünü söyleyen Yıldırım, “2009 yılından itibaren ise kabotajda çalışan ve yolcu taşıyan gemilerin sağlık resmi ücretlerinde çok ciddi oranlarda indirimler yapılmıştır” dedi.
Fener ücretlerindeki indirimin mali dengeleri bozabileceğini savunan Yıldırım, “Ülkemizde uygulanmakta olan fener ücretlerini de kapsayan liman ücretlerinin hem düşük olması hem de yıllardan beri yolcu gemilerine uygulanan yüzde 20 indirime ilave olarak istenen ilave indirimlerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün mali dengesini bozmaması, verilen hizmetler ve yatırımların aksatılmaması için fener ücretlerinde herhangi bir indirimin yapılması söz konusu olmayıp, şartların değişmesi durumunda konu tekrar değerlendirmeye alınabilecektir” diye konuştu.

-DENİZCİLER DESTEK BEKLİYOR-

 Bakan Yıldırım’ın yanıtını değerlendiren Çöllü, “Kriz denizcilik sektörüne teğet geçmemiş, büyük zarar vermiştir. Bu hasarın daha da büyümemesi için denizcilik sektörünün bazı talepleri vardır. Ancak, hiçbir talebe olumlu yaklaşılmıyor. Sayın Bakan, navlun ücretleri ile fener ve sağlık resmi ücretleri arasında bağ olmadığını söylüyor. Ancak, navlun ücretlerinde kriz nedeniyle yaşanan gelişme karşısında, fener ve sağlık resmi ücretlerinin aynı kalması, bu sektörde çalışanların yükünü arttırmaktadır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün mali dengesi kadar, denizcilik sektörünün ayakta kalabilmesi de önemlidir. Bu yanıt, iktidarın denizciliğe baıkışını bir kez daha göstermiştir. Türkiye bir an önce denizciliği gereken desteği vermelidir” dedi.