BIMCO, denizcilik endüstrisindeki emisyon düzenlemeleri nedeniyle hurdaya satılan gemi oranının önümüzdeki on yılda iki kattan fazla artacağını tahmin ediyor.

Ticaret grubu, bacadan çıkan karbon emisyonlarını azaltmanın IMO düzenlemelerine uyum ihtiyacıyla birlikte bir motivasyon olacağını, geri dönüşümün ise döngüsel ekonomiye katkıda bulunurken aynı zamanda daha fazla emisyon kaynağı olabileceğini söylüyor.

BIMCO Baş Denizcilik Analisti Niels Rasmussen'e göre , 2023 ile 2032 yılları arasında 15.000'den fazla geminin geri dönüştürülmesi bekleniyor.

BIMCO'ya göre, son on yıl incelendiğinde, toplam ölü ağırlık kapasitesi 285 milyon ton olan 7.780 gemi geri dönüşüme gönderildi ve özellikle, geri dönüştürülenlerin yaklaşık %60'ı, 1990'larda inşa edilen gemilerden oluşuyor.

BIMCO Genel Sekreteri ve CEO'su David Loosley, "Hindistan, Bangladeş ve Pakistan gibi ana geri dönüşüm ülkelerinden uyumlu tesislere duyulan ihtiyaç, önümüzdeki 10 yıl içinde geri dönüştürülmesi beklenen çok sayıda gemi nedeniyle kritik önem taşıyor."dedi.

Son beş yılda BIMCO, Hindistan ve Türkiye'nin gemi ölü ağırlık kapasitesinin ve gemi sayısının sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 34'ünü geri dönüştürdüğünü bildiriyor. 

BIMCO, Dünyanın en büyük gemi geri dönüşüm ülkesi olan Bangladeş ve Pakistan ile birlikte, bu ilk dört ülkenin son beş yılda ölü ağırlık kapasitesinin yüzde 96'sını ve gemilerin yüzde 77'sini geri dönüştürdüğünü söylüyor.

Neyse ki BIMCO, en büyük gemi geri dönüşüm ülkelerinden ikisi olan Hindistan ve Türkiye'nin aynı zamanda elektrik ark ocağı kullanımında yüksek paya sahip önemli çelik üreticileri olduğunu ve bunun ham çelik üretiminden daha az sera gazı saldığını belirtiyor.

Editör: Nermin İstikbal