Koordinasyon Toplantısında Sorunlar Ele Alındı

Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Bölge Müdürlükleri 7nci Koordinasyon Toplantısı 15-16-17 Ocak 2009’da Denizcilik Müsteşarı Sayın Hasan Naiboğlu’nun başkanlığında  yapıldı.

Denizcilik Müsteşarlığı Merkez ve Bölge Müdürlükleri 7nci Koordinasyon Toplantısı 15-16-17 Ocak 2009’da Denizcilik Müsteşarı Sayın Hasan Naiboğlu’nun başkanlığında  Ankara’da gerçekleştirildi.

Koordinasyon toplantısına Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da katıldı.

Denizcilik Müsteşarlığı Merkez teşkilatı, Bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları arasında koordinasyonun ve uygulama birlikteliğinin sağlanması ve çözüm bekleyen konulara çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Denizcilik Müsteşarlığı Katip Çelebi Toplantı Salonu’nda yapılan koordinasyon toplantısına  Merkez Birim Amirleri, Bölge Müdürleri, GSK Başkanları, Liman Başkanları ve GSK Uzmanları katıldı.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Denizcilik Müsteşarlığı’nın liman otoritesi olarak liman yetki alanlarındaki her türlü denizcilik faaliyetinden sorumlu olduğunu belirtip,  “Bayrak Devleti” ve “Liman Devleti” denetim etkinliğinin en üst seviyede tutulmasına vurgu yapmış ve  Paris Liman Devleti Mutabakat Zaptı’nda Beyaz Listeye girme hedefinden ve düzenli hatlarda çalışan yolcu ve Ro-Ro gemilerinin denetimlerinin çok sıkı yapılarak can güvenliğinden  taviz verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

ÖTV’siz yakıt uygulamasında denetimlerin çok sıkı yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen Binali Yıldırım, liman başkanlarından sadece idarî konulara değil aynı zamanda deniz ticareti hususlarına da hakim olmalarını  ve amatör denizciliğin sevdirilmesi,  deniz kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yerel yönetimlerle koordineli olarak projeler üretmelerini ve aktif görev almalarını istedi.

Bakan Yıldırım, personel kaynağının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gemi denetim uzmanlarının eğitim, deneyim ve bilgi düzeyleri ile sahip oldukları sertifikaların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Deniz çevresinin korunmasının önemini vurgulayan Bakan Yıldırım, “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” hükümlerine göre Denizcilik Müsteşarlığı’nın yetkili ve sorumlu  olduğunu vurguladı.

Yıldırım; yerinde hizmet anlayışını hayata geçirmek amacıyla mümkün olan her türlü hizmetin doğrudan liman başkanlıklarında verilmesi yönünde çalışmaların süratle tamamlanmasını isteyerek  “Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe Telsiz (KMT) belgeleri için on-line başvuru ile sınav imkân, gemiadamları için on-line sınav merkezleri,    e-ödeme gibi online yapılan hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için herkesin gereken özeni göstermesi gerekir.” dedi.

Bakan Yıldırım; tersanecilik faaliyetlerinin düzenlendiği “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki faaliyetlerin doğru ve etkin bir şekilde yapılmasının önemini vurguladıktan sonra,  Denizcilik Müsteşarlığı’nın ülkemizdeki gemi ve yat inşa sanayii, gemi döküm sanayii, gemi yan sanayii ve yat çekek faaliyetleri ile uğraşan firmaların üretim ve faaliyetleri ile ilgili istatistikî veri eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanan Gemi Sanayi Veritabanı Programının sağlıklı olarak işlemesinden sorumlu olduğunu belirterek ilgililerin konu üzerinde hassasiyetle durması gerektiği konusunda talimatlarını yineledi.

Koordinasyon Toplantısında konuşulmak üzere 100’ün üzerinde konu belirlendi. Hassasiyetle tek tek tartışılan konulardan bazıları şunlar oldu:

Taşra Teşkilatının Katkılarıyla Çözüme Kavuşturulacak Sorunlar:

 1. 1. Atık alım sorunu.
 2. Gemi denetimi ile ilgili sorunlar.
 3. Limanlar ile ilgili sorunlar.
 4. Seyir güvenliği ile ilgili sorunlar.
 5. Kaza incelemelerinde karşılaşılan sorunlar.
 6. Denizcilik eğitimi veren kurum /kuruluşlar ile ilgili sorunlar.
 7. Gemiadamları değerlendirme sınavları ile ilgili sorunlar.
 8. Gemiadamları yeterlikleri ile ilgili sorunlar.

Taşra Teşkilatından Talepler:

 1. Deniz kazalarına ilişkin mevcut raporlamanın, IMO raporlama sistemine uyumlu hale getirilmesi için yapılması gerekenler
 2. Yürütülmekte olan “Laid-up” yer ve kurallarının tespiti çalışmaları kapsamında, kendi bölgeleri içinde en uygun demir yeri ve rıhtım mevkilerinin belirlenmesi.
 3. 4922 sayılı kanunda 2008 yılında yapılan değişiklikle getirilen “Kısa sürede tanımlanacak ve onarılabilecek olanların eksikliği, gemiyi denize elverişsiz hale getirmez.” hükmünün uygulanmasında ortak anlayışın oluşturulması.
 4. Her liman bölgesinin kendine has özellikleri dikkate alınarak Liman Yönetmeliği taslaklarına katkıda bulunulması.

Taşra Teşkilatının Talepleri:

 1. Bandırma- Tekirdağ arasında tren-feri hattının kurulması. (Çanakkale Bölge Müdürlüğü)
 2. Acil Müdahale ve Eğitim Merkezinin kurulması, Manavgat Yat İmal ve Çekek yerinin hayata geçirilmesi. (Antalya Bölge Müdürlüğü)