Avrupa Konseyi ve Parlamentosu, deniz güvenliğini daha da güçlendirmek için önemli mevzuatlar üzerinde geçici anlaşmalara vardı.

Atılacak adımlar, hem Bayrak Devleti hem de Liman Devleti denetimlerinin yönetiminin geliştirilmesine ve denetimlerin yürütülmesinden sorumlu farklı kuruluşlar arasında tutarlılık ve etkileşimin sağlanması için rejimlerin genişletilmesine odaklanıyor.

Belçika başbakan yardımcısı ve adalet ve Kuzey Denizi bakanı Paul Van Tigchelt, "Bugünkü anlaşmalar, Avrupa'da deniz taşımacılığının daha güvenli ve daha temiz olmasına önemli ölçüde katkıda bulunacak" dedi. "Deniz çevremiz daha iyi korunacak ve modern araçların kullanımı ve yetkili makamlar arasında güçlendirilmiş işbirliği yoluyla en yüksek denizcilik standartları yeterince korunacaktır."

İki AB organından müzakereciler, farklılıkları gidermek ve iki mevzuat üzerinde hüküm anlaşmasına varmak için çalıştı. Üyeler, hedefin AB'de yüksek kaliteli taşımacılığı sürdürürken aynı zamanda Avrupa taşımacılığının rekabet gücünü de korumak olduğunu; ayrıca AB düzenlemelerini uluslararası kurallarla uyumlu hale getirirken ve tutarlı uygulamaları artırırken, bunun operatörler ve üye devletlerin yöneticileri için makul maliyetleri de koruduğunu belirttiler.

Mevzuatın bir kısmı Bayrak Devleti denetimlerine odaklanıyor. 

Uluslararası sefer yapan gemilere yönelik denetimleri ele alıyor. 

Bununla, üye devletlerin denetimleri doğru, etkili ve tutarlı bir şekilde yürütebilmeleri için yeterli kaynaklara sahip olmalarını sağlamak ve aynı zamanda kuruluşların gözetimini sağlamak amaçlanıyor.

Komisyonun aynı zamanda bir ana veri tabanı oluşturmakla da görevlendirilmiş olup aynı zamanda eyalet düzeyinde dijital çözümlerin daha fazla benimsenmesini teşvik etmeye de çalışmakta olduğu bildirildi.

Yasama girişimi, yabancı gemilere yönelik Liman Devleti Denetimleri için de benzer adımlar atıyor. Aynı zamanda yaklaşık 79 fit (24 metre) uzunluğa sahip olarak tanımlanan daha büyük balıkçı gemileri için gönüllü bir denetim rejimi getiriyor. 

Mevzuat ayrıca, kaptanın, zabitlerin ve mürettebatın yetkinliğine, geminin durumuna ve ekipmanın gerekli uluslararası sözleşmelere ve AB hukukuna uygunluğunu sağlamaya odaklanarak Liman Devleti Denetimlerini gerçekleştirme yaklaşımını uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

5 yıl süre

Denetimleri yürütmekle görevli kuruluşlara, mevzuatta zorunlu kılınan kalite yönetim sistemini uygulamaya koymak için beş yıl süre verilecek.

Geçici anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için AB'nin onayına ve resmi olarak kabulüne yönelik daha fazla adım atılması gerekiyor. Beklenti, AB düzeyinde kabulün sonbaharda gerçekleşmesi yönünde. Daha sonra eyaletlerin, hükümleri kendi ulusal mevzuatlarına dahil etmeleri için 30 ayları olacak. 

Gemi denetimlerine ilişkin düzenlemelere ilişkin anlaşma, aynı iki kuruluş arasında Şubat ayının başında AB'nin deniz kazası soruşturma rejimlerinin modernleştirilmesi yönünde yapılan siyasi anlaşmanın ardından geldi. Kaza soruşturma birimlerinin zamanında, uzman ve bağımsız bir şekilde yürütme ve raporlama kapasitesini artırmayı amaçlamakta olduğu belirtiliyor.

Balıkçı tekneleri ve mürettebatının korunması

Kaza soruşturma mevzuatının önemli bir hükmü, balıkçı tekneleri ve mürettebatının korunmasını iyileştirmeyi amaçlıyor.

 Uzunluğu 15 metrenin (50 feet) altında olan daha küçük balıkçı teknelerini denetim düzenlemelerine dahil eder. Bu kategorideki gemilerin ölüm ve kaybıyla sonuçlanan kazalar artık daha büyük gemilerle aynı denetim gereklilikleriyle karşı karşıya kalacak.

Revizyon çalışmaları, Avrupa Komisyonu tarafından 1 Haziran 2023'te sunulan daha geniş deniz güvenliği paketinin bir parçası. Diğerleri gemi kaynaklı kirliliğe ve Avrupa Deniz Güvenliği Otoritesi'ne odaklanan toplam beş mevzuat teklifi bulunmaktadır ( EMSA). Genel amaç, deniz güvenliğine ilişkin AB kurallarını modernleştirmek ve gemilerden kaynaklanan su kirliliğini azaltmak.
 

Editör: Nermin İstikbal