Avrupa Nakliye Şirketlerinin Sistemlerinde Çin Casus Yazılımı Bulundu Avrupa Nakliye Şirketlerinin Sistemlerinde Çin Casus Yazılımı Bulundu

Resmi Gazete’de Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Türkiye, denizcilik sektöründe sürdürülebilir denizcilik faaliyetleri kapsamında biyoyakıt kullanımına başlıyor.

Biyoyakıt Yönetmelik

Yapılan değişiklikle yönetmeliğe, “Sürdürülebilir Denizcilik Harmanlama Bileşeni (SDHB)” tanımı eklendi.

Yönetmelikte SDHB, “fosil olmayan kaynaklardan üretilen, denizcilik yakıtlarıyla harmanlanarak kullanılabilen ve uluslararası geçerliliği olan sürdürülebilirlik sertifikasına sahip ürün” olarak tanımlandı.

Türkiye, deniz taşımacılığı için 2050 yılında sıfır emisyonu desteklerken, BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ise 2050 yılına kadar deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları yarıya indirmeyi hedefliyor.

Açık rıza istenecek

Ayın yönetmeliğe göre, denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında biodizel kullanılması halinde karıştırma oranı ve nihai üründe biodizel bulunduğu hususu kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak belirtilecek ve kullanıcının açık rızası olmadan biodizel içeren denizcilik yakıtları deniz araçlarına teslim edilemeyecek.

Kullanım sınırı

“Denizcilik yakıtlarının harmanlama işlemi, harmanlanacak ürünün miktarı yüzde 30’u (m/m) aşmayacak şekilde, antrepo sahasıyla sınırlı olmak ve transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanması kaydıyla, ihrakiye teslim lisansı sahipleri tarafından yapılabilir” ifadesinin de yer aldığı yönetmeliğe ayrıca, “Denizcilik yakıtlarına harmanlama yapılması halinde, harmanlama oranı ve nihai üründe SDHB bulunduğu hususu ile SDHB muhteviyatı hakkındaki bilgiler kullanıcıya teslim edilecek analiz raporu veya belgelerde açık olarak yer alması zorunludur. Kullanıcının açık rızası olmadan SDHB içeren denizcilik yakıtları deniz araçlarına teslim edilemez” ifadesi eklendi.

Editör: Nermin İstikbal