TÜİK'in Beceremediğini CİA 6 Ay da Yaptı

İstatistik Kurumu, 70 milyon TL harcayarak tartışmalı bir nüfus sayımı yaparken, CIA'in aynı sonuçlar altı ay kadar öncesinden ulaştığı ortaya çıktı. CIA, Türkiye'nin nüfusunu sadece 317 bin kişilik bir yanılma ile Temmuz 2008'de belirledi.

ABD'nin İstihbarat Teşkilatı CIA'nin ülkelerle ilgili referans kitabı, "Facts book"ta yer alan Türkiye bilgileri ile TUİK'in verileri birbiriyle örtüşüyor. Ancak TÜİK, sürekli eleştiriye uğradığı bu bilgiler için 70 milyon 859 bin 586 TL harcama yaptı ve yıllarca çalıştı. Bu rakama illlerden sağlanan eleman, makina, araç tahsisatı gibi yerel katkılar da dahil değil.

TÜİK 2006'da başladı

TÜİK, 18 Ağustos 2006 tarihinde valilerle yapılan toplantıların ardından Türkiye çapında, adres tespiti çalışmalarına başladı. Bu kapsamda sokak sokak evler gezildi ve hane halkına oturanların adı, soyadı, eğitim ve gelir düzeyi başta gelmek üzere sorular soruldu, T.C. kimlik numarası ve adres bilgilerinin entegrasyonu sağlandı.

Eleştiriler de peşi sıra geldi

TÜİK'in ilk verileri açıklamasıyla beraber eleştirler de başladı. Ocak 2008'de yapılan ilk açıklamalara karşılık nüfusun 7 milyon kişi eksik yazıldığı, 5 milyon kişinin yerel seçimlere seçmen yazılmadığı iddiaları gündeme geldi. Sistem, yerel seçimlerle ilgili seçim kütüklerine entegre edilince kümesin adres, tavukların seçmen sayıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Kütükler imha oldu

Seçmen kütüklerine dayanak olan ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) form, doküman, liste ve çizelgeleri ise "lüzumu kalmadığı" için imha edildi. Bu durum, "Kütüklere yapılan itirazlar neye göre sonuçlandırılacak?" sorularını da gündeme getirdi.

CIA daha fazla nüfus hesapladı

TUİK'in 2008 yılı sonunda tespit ettiği 71 milyon 517 bin 100 kişilik nüfusa karşılık CIA Temmuz 2008'de 71 milyon 892 bin 808 kişinin Türkiye'de yaşadığını tahmin etti. Bu durumda Temmuz 2008 tarihi itibari ile CIA verilerine göre Türkiye'de 317 bin fazla insan var.

Kadınlarda 1317 kişi yanıldı

Cinsiyetleri yaş gruplarına göre de dağıtan CIA, 0-14 yaş arası erkek nüfusu 8 milyon 937 bin 515, kadın nüfusu 8 milyon 608 bin 375 kişi olarak tahmin etti. CIA, 15-65 yaş arası nüfusta 25 milyon 30 bin 793 erkek, 24 milyon 253 bin 312 kadın olduğunu hesapladı. CIA'ye göre 65 yaş üstünde 2 milyon 307 bin 236 erkek, 2 milyon 755 bin 576 kadın var. CIA'nin hesabına göre toplamda Türkiye'de 36 milyon 275 bin 544 erkek, 35 milyon 617 bin 263 kadın var. TUİK verilerine göre ise Türkiye'de 35 milyon 901 bin 154 erkek ve 35 milyon 615 bin 946 kadın yaşıyor. Buna göre iki veri arasında erkeklerde 374 bin 390 kişilik, kadınlarda bin 317 kişilik fark var.

İşte CIA'deki diğer nüfus bilgileri

Ortalama nüfus 29 yaş, erkekte 28,8 kadında 29,2 yıl. Nüfus artış oranı yüzde 1,013. Doğum oranı binde 16,15, ölüm oranı binde 6,02. Erkeğin kadına oranı 1 e 1,05. Erkek ortalama ömür 70,67, kadın 75,73 yıl. Nüfusun yüzde 99,8'i çoğunluğu Sünni olmak üzere Müslüman, geri kalan binde 2 ise Hıristiyan ve Yahudi. Nüfusun yüzde 87,4'ü okuma yazma biliyor. Okur yazarlığın cinsiyete göre dağılımında ise erkeklerin yüzde 95,3'ü, kadınların yüzde 79,6'sı okuryazar.