ÇED sürecinin olumlu olması halinde Dilovası Tavşancıl Bölgesi’ne 350 milyon TL proje bedelli kapasite artışı gerçekleştirecek. Yine Tavşancıl Mahallesi’nde tehlikesiz atık (cüruf) geri kazanım ve geçici atık depolama tesisi yapacak.

Sahil kesiminde bulunan, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bölümünde ana faaliyet olarak şirketin paydaş olduğu Yücel Grup şirketlerine ait demir-çelik hammadde ve mamullerini elleçlenmesi ve hizmet vermesi amacıyla proje yapılacak.

TOPLANTI YAPILACAK

60 bin DWT’luk kapasite ile faaliyette bulunan, rıhtımdaki tesise kazıklı sistem ile rıhtımdan itibaren 255 metre uzunluğuna ve 32 metre genişliğinde bir iskele inşa edilmesi liman elleçleme kapasitesinin 80 bin DWT’ çıkarılması hedeflenerek iskele amaçlı kapasite artış projesi planlandığı raporda yer aldı.  Proje kapsamında planlanan iskelenin 17,5 metre kadar önüne bir adet bağlama dolfeni ilave edileceği, ayrıca deniz tarafında herhangi bir dolgu ya da dip taramanın da gerçekleşmeyeceği belirtildi.  Söz konusu projeyi inceleyen bakanlık halkın katılımıyla toplantı yapılacağını duyurdu.  

TÜBİTAK: TEHLİKESİZ ATIK

Yine aynı  Tavşanlı Mahallesi’ne tehlikesiz atık (cüruf) geri kazanım ve geçici atık depolama tesisi projesi için ÇED raporu oluşturdu. Raporda, proje bedeli 28 milyon 3 bin 250 TL olarak belirtildi. Tesisin 68 bin 248, 1736 metrekarelik ÇED alanında faaliyet göstereceği, TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizlerde III. Sınıf depolama tesisleri için sınır değerlerine uygun tehlikesiz atık olduğu belirtildi. Ayrıca tesisin yılda 600 bin ton cürufun geri kazanımının yapılmasının planlandığı raporda yer aldı. Bakanlık, söz konusu projenin sürecinin başladığını duyurdu.

Kaynak: bağımsız kocaeli.com

Editör: Nermin İstikbal