banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

Kurumahmut bahane... Asıl hedef Yönetmeliği iptal ettirmek...

Tam da bu davalarda karar aşaması yaklaşırken son günlerde ne oldu da Ali Kurumahmut aleyhine bir sözde gazeteci tarafından bu karalama kampanyası yoğunlaştı diye düşünmek gerekiyor.

SERBEST KÜRSÜ 14.07.2020, 13:43 19.07.2020, 12:08 Fulya Tekin İstikbal
6338
Kurumahmut bahane... Asıl  hedef Yönetmeliği iptal ettirmek...

İnsanlara kara çalmak isteyenler her dönemin moda cadı kazanlarını kullanırlar. Son dönemde bunu yapmanın en kolay yolu insanları Fetö’cülükle suçlamak oldu. 
Bunun son örneklerinden biri de Danıştay Emekli Üyesi ve Deniz Hukukçusu Ali Kurumahmut’a malum aktörlerin yönlendirdiği sözde bir gazeteci tarafından yaptırılan mesnetsiz, tutarsız, gayri hukuki ve gayri ahlaki saldırılar oldu. 
Gazeteci haber yaparken kamu yararını düşünür. Daha önce pek çok kez insanların kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle ceza alan bu şahsın Ali Kurumahmut’a saldırısının motivasyonu elbette ki kamu yararına yönelik değil. Bizzat kendi yararına ve kendisini kullanan aktörlerin yararına yönelik. Kendi yararının ne olduğunu da denizcilik camiası çok iyi bilmektedir. 

Karalama haberlerde maddi gerçekler saptırılıyor

DenizHaber.Com tarafından bu konudaki gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla yaptığımız araştırmalar sonucunda öğrendik ki,  atılan iftiraların aksine, Ali Kurumahmut Yasa ile koruma altına alınan Danıştay üyeliğinden kaynaklanan tüm hakları uhdesinde olmak üzere kendi isteği ile 25 Haziran 2018 Günü 24 Haziran seçimlerinden 1 gün sonra, Danıştay üyeliğinden emekliye ayrılmıştır. Ali Kurumahmut zamanın Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a da fahri ve istişari danışmanlık görevi yaparken kadrosu Danıştay’da kalmaya devam etmiştir. 
Ayrıca yine öğrendiğimize göre  statüsü Ali Kurumahmut ile aynı olan diğer 6 üyenin 2’si Bölge İdare Mahkemelerine kendi istekleriyle geçerken diğer 4 üye ise başka bir göreve atanmak üzere Başbakanlık emrine gönderilirken Ali Kurumahmut kendi isteği ile emekli olduğu 25 Haziran 2018 tarihine kadar Danıştay’da kalmaya devam etmiştir. 

Ali Kurumahmut neden hedef oldu?

Ali Kurumahmut, 2018 Yılı sonunda yürürlüğe giren Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliğinin hazırlanmasında önemli çalışmalar yaptı. 
Yıllardır yönetmelik düzeyinde bir idari düzenleme olmaksızın yürütülen bu hizmetler 15 yıl sonra Yönetmelik ile düzene sokuldu.  Hizmet bölgeleri yeni kurallar dahilinde teşkilatlara tevdi edildi. 
Bu dönemden itibaren bahse konu sözde gazetecinin Ali Kurumahmut’u hedef alan saldırıları başladı. 
Önceleri makamını boşalttı şeklinde başlatılan yalan haber kampanyası giderek seviyesini düşürdü ve hakaret boyutuna ulaştı. Bu çirkin iftira ve çamurlar tutmayınca bu kez “Fetöcülük” üzerinden karalama kampanyası başlatıldı. 
Bir yandan da “Boğazları özelleştirecekler” yalan kampanyası ile ulusal medyada bazı kalemleri de kandırarak yapılan kampanya sonucunda Danıştay Onuncu Dairesinin Yürütmeyi Red kararı, İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kaldırıldı. Yani 2018 yönetmeliğinin “Yürütmesi durduruldu”. 

Yönetmeliğe Savaş Açıldı

İdare, 2018 Yönetmeliğinde bazı önemli tashihler yaparak bu Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği 2020 yılı başında yayınladı. 
2018 Yönetmeliğine dayanılarak yapılan idari işlemlere karşı açılmış İdare Mahkemelerinde çok sayıda dava bulunmaktaydı. Her nasılsa, yürürlükten kaldırılmış 3 idari işlem hakkında idare mahkemelerince “Yürütmeyi durdurma kabul” kararları verilmişti.
Bölge İdare Mahkemesi Onuncu İdari Dava Dairesi, geçtiğimiz hafta tüm bu Yürütmeyi Durdurma Kararlarını hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle kaldırdı.
Bu kararların kaldırılmasının hemen sonrasında Ali Kurumahmut’a karşı bu kez “Fetöcü” itham ve iftiraları başlatıldı. 

Fetöyle mücadele etmiş Ali Kurumahmut'a Fetöcü çamuru

Ali Kurumahmut’un çok başarılı bir kurmay subay olmasına rağmen deniz kurmay yarbay rütbesinde iken deniz kuvvetlerinden ayrılmasında, yine Ali Kurumahmut’un tarihe not düşülen başarılarıyla sürdürdüğü Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü görevlerinden 2005 yılında ayrılmasında FETÖcülerle yapmış olduğu mücadelelerin sebep olduğu denizcilik kamuoyunda bilinmektedir. 
Yine Danıştay çevrelerinde bilindiğini öğrendiğimiz şudur ki Ali Kurumahmut müzakerelerde Fetöcülerle yumruk yumruğa gelecek düzeyde mücadele etmiş ve Fetöcüler tarafından ağır şekilde tehditlere maruz kalmıştır. 
Yukarıda bahse konu itiraz-kabul (Yürütmeyi Durdurma kararlarını kaldıran) davalarda İdare’nin savunmasında Ali Kurumahmut da önemli katkılarda bulunmuştu.
Şimdi Danıştay’da sürmekte olan yeni Yönetmeliğe karşı açılmış davalar var. 10 civarında açılan yeni dava söz konusu.

Asıl hedef: Yönetmeliği iptal ettirmek!

Tam da bu davalarda karar aşaması yaklaşırken son günlerde ne oldu da Ali Kurumahmut aleyhine bir sözde gazeteci tarafından bu karalama kampanyası yoğunlaştı diye düşünmek gerekiyor.
Amaç ne?
Amaç; Ali Kurumahmut’a itibar aşındırıcı karalama kampanyası yürüterek yapılan savunmaları zayıflatmak ve Ali Kurumahmut’u sistemin dışına itmek.
Böylelikle İdare’nin kendi yaptığı Yönetmeliği savunmada zafiyete düşürerek veya bizzat kendi Yönetmeliğini İdare’nin gözünden düşürerek sistemi dağıtmayı ve yeniden bulanık suda balık avlamayı sürdürmeyi ummaktalar. 
Son günlerde ne oldu da bu sözde gazeteci yeniden volkan gibi faaliyete geçti diye merak edenlere duyurulur.

Kaynak: DenizHaber.Com Özel Haber
banner258
Yorumlar (10)
Ahmet Gürkan Çelebi 2 yıl önce
Tanıdığımız bildiğimiz Sn. Ali Kurumahmut böyle kuru gürültülere pabuç bırakmaz.
Bir Denizci 2 yıl önce
Sevgili Arkadaşım Ali Kurumahmut
Geçmişi 40 yılı aşkın bir zamana dayanan sınıf arkadaşlığımızın başlangıcından bugüne; gerek Dz.K.K.lığında yaptığın görevler ve deniz hukuku konusunda yaptığın çığır açıcı çok önemli çalışmalar gerekse emekliliğinden sonra Deniz Ulaştırıması Genel Md., Danıştay üyesi ve sonrasında yaptığın önemli görev ve çalışmalar ile Türk Denizciliğine çok büyük hizmetler yaptığını söylemek bile söz israfı olsa gerek. Bu çalışmaları engin bir vatan ve millet sevgisi yaptığını tüm denizcilik camiası yakından biliyor. Belli çevrelerce Klavuzluk ve Römorkörcülük yönetmeliğinin iptalini hedefleyen bu çirkef ve her türlü değer yargısını hiçe sayarak yapılan/yaptırılan belaltı iftira ve ithamların, Türk Denizciliğine hizmet etmekten seni alıkoymayacağına inanıyorum. Bu çirkef itham ve iftiralara karşı bu sitede kaleme alınan seviyeli yazılar için siteyide ayrıca kutluyorum ve Türk Denizciliğine de hizmet olduğuna inanıyorum.
Gökhan Turar 2 yıl önce
Ali beyi tanımamda ona çamur atmaya çalışan hakkında bildiklerim Ali Beyin peşinen mağdur ve iyi bir insan olduğunu kabul etmeme yeter. .
Mahmut HAKAN 2 yıl önce
Türkiye’nin uluslararası sularda beyaz bayrağa geçmesinde iradesi ve dirayetiyle en yetkili adam Ali Kurumahmut’tur. Türk Denizcileri Ali Kurumahmut’u unutmaz. İt’ler Kurt’ları korkutamaz..
Beşir Fuat 2 yıl önce
Denizcilik Müsteşarlığı 2003 yılı itibariyle FETÖ elemanlarının Çöreklenmeye ve cirit atmaya başladığı, ayrıca üst düzey yönetici pozisyonuna geldikleri dönemde Ali Kurumahmut bu hain odaklara baş kaldırıp onlara hakaret ederek kurumdan ayrılmıştır. 2005’li yıllarda FETÖ ile tek mücadele eden üst düzey Yönetici Ali Kurumahmuttu. Şimdi FETÖ yaftası yapıştırmaya çalışanların Ali Kurumahmut’un geçmişini hiç bilmedikleri aşikar.
Harun ÖZMADEN 2 yıl önce
Bu Haberde bahse konu kişi Ali Kurumahmut ile ilgili yorumların tamamına içtenlikle katılıyorum. Çünkü Ali bey’i bilenler onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu çok iyi bilirler. Denizcilik idaresi Ali bey’in kişiliğini , uygulamalarındaki hukuki hassasiyeti ve adaletini iyi bilirler. Onun FETÖ ile mücadelesinin 2005 yılında başladığına tüm deniz idaresi çok iyi bilir. ne FETÖ nede diğer gayri ahlaki ithamlar sana yapışmaz değerli abim. Senin iş ve işlemlerde ve ayrıca insani ilişkilerinde göStermiş olduğun Allah rızası’na benim gibi tüm seni tanıyanlarda şahittir. Allah bahtınızı ve yolunuzu açık etsin. Halkımızı helal edin değerli abim..
Mehmet Kaptan 2 yıl önce
Ali Bey sektörde herkesçe bilinen ve saygı duyulan bir devlet büyüğümüzdür. Fetö ile etkin mücadelede kilit rol oynamıştır, Fetöcüler tarafından hiç sevilmez. Hakkında yazılıp çizilenlerin belirtildiği gibi maksatlı olduğu çok açık, belli ki birilerinin kirli ticaretini bozmuş.
Denizciler. 2 yıl önce
Kimlerin rant dümenine çomak soktuysa demekki???
Çok rantları yanmış salatalarını akıtıyorlar...
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
26
açık
banner102
banner85
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:33
Yatsı 22:18
Günün Karikatürü Tümü