Memur Maaşları Ne Kadar ?

Kamuda görev yapan her 100 devlet memurunun 35,4'ü 1.200 lira ile 1.400 lira, 27,7'si de 1.400 lira ile 1.750 lira arasında maaş alıyor. Memurların 163 bin 452'si İstanbul'da, 155 bin 92'si de Ankara'da görev yapıyor.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de genel bütçeli kurumlarda 1 milyon 439 bin 995 memur çalışıyor. Bu memurların 174 bin 427'sini 25 ve daha fazla hizmeti bulunanlar oluşturuyor.

Yüzde 19'u Bekar

Genel bütçeli kuruluşlarda görev yapan memurların 965 bin 848'ini erkek, 474 bin 147'sini de kadın memurlar meydana getiriyor. Bu şekilde her 100 memurdan 67,1'sinin erkek, 32,9'unun da kadın memur olduğu görülüyor.

Memurların 1 milyon 167 bin 918'i evli, 272 bin 77'si de bekar. Buna göre, memurların yüzde 81,1'i evli, yüzde 18,9'u da bekar durumda.

Memurların 155 bin 92'si Ankara'da görev yapıyor. Bunların da 48 bin 833'ü bakanlık ve diğer kuruluşların merkez teşkilatlarında çalışıyor. İstanbul'daki memur sayısı 163 bin 452, İzmir'deki memur sayısı da 73 bin 911 olarak belirleniyor.

Maaşlarda son durum

Ocak-haziran dönemi maaşları baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre, memurların 1734'ü 750 ile 800 lira arasında maaş alıyor. Maaşı 800 ile 900 lira arasında olan memur sayısı 47 bin 658, 900 ile 1.000 lira arasında olanların 42 bin 170, 1.000 lira ile 1.200 lira arasında olanların sayısı da 212 bin 528 olarak tespit ediliyor.

Maaş skalasında en fazla memur, 1.200 ile 1.400 lira arası grupta bulunuyor. Memurların 510 bin 199'unun maaşı, 1.200-1.400 lira arasında değişirken, 398 bin 930 memur 1.400 lira ile 1.750 lira arasında, 181 bin 983 memur da 1.750 lira ile 2.000 lira arasında maaşla çalışıyor.

Maaşı 2.000 lira ile 2.500 lira arasında olan memurların sayısı 26 bin 530, 2.500 lira ile 3.000 lira arasında olanların 5 bin 707, 3.000 lira ile 3.500 lira arasında olanların da 4 bin 480 şeklinde belirlendi. Genel bütçeli kuruluşlarda 1058 memurun 3.500 lira ile 4.000 lira arasında, 7 bin 18 memurun ise 4 bin liranın üzerinde maaş aldığı anlaşıldı.

Buna göre, memurların yüzde 35,4'ü 1.200-1.400 lira, yüzde 27,7'si 1.400-1.750 lira, yüzde 14,8'i 1.000-1.200 lira, yüzde 12,6'sı ise 1.750-2.000 lira arasında maaş alıyor.

Maaş skalası

Genel Bütçedeki Kuruluşlarda çalışan devlet memurlarının maaş skalası ile hizmet yılı itibariyle dağılımları şöyle:

MAAŞLAR              MEMUR SAYISI  HİZMET YILI     MEMUR

750-800 TL arası         1.734          1              99.930

801-900 TL arası        47.658          2              48.943

901-1.000 TL arası      42.170          3              50.262

1.001-1.200 TL arası   212.528          4              36.869

1.201-1.400 TL arası   510.199          5              38.640

1.401-1.750 TL arası   398.930          6              44.446 

1.751-2.000 TL arası   181.983          7              51.013 

2.001-2.500 TL arası    26.530          8              56.882

2.501-3.000 TL arası     5.707          9              54.714

3.001-3.500 TL arası     4.480         10              59.454

3.501-4.000 TL arası     1.058         11              68.104  

4.001 TL ve üstü         7.018         12              73.611

.                                      13              64.518                                             

.                                      14              55.186

.                                      15              54.775

.                                      16              52.431

.                                      17              48.060

.                                      18              42.667

.                                      19              48.095

.                                      20              49.016

.                                      21              47.021

.                                      22              43.956

.                                      23              42.912   

.                                      24              34.063

.                                      25 yıl üstü    174.427