Liman sözleşmelerini 49 yıla uzatmaya imkan veren, hazine borçlanma ihtimalini arttıran ve BOTAŞ’a özel kararların bulunduğu yasa resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girdi.

Pek çok husus hakkında düzenleme içerdiği gerekçesiyle torba yasa olarak da bilinen, elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına yönelik kanun, resmi gazetenin bugünkü sayısında ilan edildi.

İhalesiz Süre Uzatma Hakkı Doğdu

Söz konusu yasa ile bazı limanların işletme hakkı verilmesi ile devir yöntemi ile özelleştirilmesi neticesinde imza altına alınan 49 yıldan az süreli sözleşme sürelerini ihalesiz bir şekilde 49 yıla uzatılma hakkı tanındı.

Faydalanmak için 15 gün içerisinde başvurmak gerekir

Yasa ile Denizcilik İşletmeleri A.Ş ve TCDD Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi ile devri yöntemiyle özelleştirmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri bugün itibarıyla 15 günlük süre içerisinde müracaat edilmesi durumunda hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir kereye mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacak.

İşletmeci şirketler ek sözleşme bedeli verecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imza altına alınacak ilave sözleşme ile uzatılacak süre açısından işletmeci firmalar ile işletme hakkı devri sözleşmelerinden yasa ile belirlenen ek sözleşme bedeli alınacak.

İşletmecilerin yatırım yapması gerekiyor

Diğer taraftan işletmeci firmalar özelleştirme sözleşmelerinde bulunan yatırım koşulunu ek olarak ilave sözleşme bedelinin %10'u oranında ve 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmek zorunluluğu ile limancılık çalışmaları ile alakalı yatırım yapmak zorundadır.

Editör: Nermin İstikbal