TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AK Parti’nin Meclis’e sunduğu Vergi Usul Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 23 maddelik torba yasa teklifinde limanların 49 yıllına özelleştirilmesinin önünü açan madde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda metinden çıkarıldı. Bu madde ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da limanların işletme sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyordu.

Bu madde ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da limanların işletme sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyordu. Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacaktı..

AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, kanuna ilişkin sunumunu yaptı. Güler sunumunda, teklifin dokuzuncu maddesini geri çektiklerini açıkladı.

Editör: Nermin İstikbal