Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirlenen kriterlere uygun işleticiler limanlardaki ihtiyaç durumuna göre geçici depolama yeri açabilecek.

Yönetmelikle, ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gereken ancak tutarı kesinleşmeyen matrah unsurlarının beyanıyla yaşanan sorunların giderilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda söz konusu matrah unsurlarının istisnai kıymetle beyan edilebilmesine imkan tanındı.

Düzenlemeyle antrepo beyannamesi ve eki belgelerin tamamen elektronik sistemde işlem görebilmesi mümkün hale geldi.

Kapsamlı teminat uygulamasına ilişkin işlemlerin, daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve merkez idarede yaşanan iş yoğunluğunun önüne geçilebilmesi için kapsamlı teminat uygulamasına ilişkin işlemler yetkili bölge müdürlüklerine devredildi. 

Şartlı muafiyet sisteminin kullanıldığı dahilde işleme rejiminde izin sahibi yükümlülerin, ihracat taahhütlerinin kapatılması için gümrük idarelerine en geç hangi tarihte başvuruda bulunabileceğine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde yapılan son düzenlemeler birbiriyle uyumlu hale getirildi. 

Serbest bölgelerdeki eşya için gümrük beyannamesi verilmesi durumunda gümrük işlemlerinin bitirilmesine ilişkin bir süre kısıtlaması bulunmadığından konuya ilişkin düzenleme yapılarak sürelere netlik kazandırıldı.

Limanlarda geçici depolama yeri açma imkanı

Mevcut geçici depolama yeri açma koşullarının limanlardaki ihtiyacı karşılayamaması ve ekonomik yönden yeni geçici depolama yerlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle buralarda ihtiyaç durumuna göre yeni kriterler belirlenerek, uygun işleticilere bu yerleri açma imkanı sağlandı.

Geçici depolama işleticilerince tutulan stok kayıtları ile antrepo stok kayıtları uyumlu hale getirildi. Ayrıca, geçici depolama yeri işleticilerince tutulan stok kayıtlarının uygun şekilde güncellenmemesi durumunda uygulanacak cezai işlem belirlendi.

Antrepolara yatırım izni verilirken yapılacak değerlendirmelerde esas alınan anonim ve limitet şirketlerin ödenmiş sermaye tutarları, mevcut ekonomik konjonktür içinde çok düşük kaldığından ödenmiş sermaye tutarları yeniden düzenlenerek günün şartlarıyla uyumlu hale getirildi.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince stajyer çalıştırılabilmesine imkan sağlandı. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanında çalışan stajyerlerin çalışma sürelerinin kanunda belirtilen staj süresinden sayılması yönünde de düzenleme yapıldı.

Kıymet araştırmasına konu eşyanın çekilmek istenilmesi durumunda, bir yandan gelecekte doğması muhtemel fark vergilere karşılık teminat alınmaya devam edilmesi, diğer yandan kıymet araştırma sürecinin uzun sürmesi sebebiyle muhtemel para cezalarına ilişkin teminatın istenilmemesi ve bu sayede uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amaçlandı.

Yönetmeliğin bazı maddeleri yayımı tarihinde, bazıları da 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

Editör: Nermin İstikbal