Kredi Kartı Borçlularına Müjde

MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve arkadaşlarının hazırladığı, kredi kartlarında uygulanan faizlerin, tüketici kredisi faizleriyle uyumlu hale getirilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Birleşik faiz alınmayacak

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda değişiklik yapılmasını düzenleyen teklife göre, dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanacak. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz alınmayacak.

Faizleri Merkez Bankası ayarlayacak

Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkili olacak ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklayacak. Azami akdi faiz oranı, bankanın müşterilerine kullandırdığı bireysel tüketici kredisi faiz oranının yüzde 20'sini geçemeyecek. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında 10 günden az bir süre olamayacak.

Genel gerekçe

Teklifin gerekçesinde, Merkez Bankası verilerine göre, 2002-Kasım 2008 tarihleri arasında toplam 830 bin 9 adet kredi kartı borcunun ödenmediği belirtildi. Uygulamalara bakıldığında, aynı işlemler için farklı faiz oranlarının belirlendiği vurgulanan gerekçede, şöyle denildi: ''Bankaların kart müşterisine uygulamış oldukları akdi ve gecikme faiz oranları, tüketici kredisi faiz oranlarının 2-2,5 kat fazlası olarak belirlenmektedir. Bu durum, taksitli satışlarda tüketicinin aleyhine sonuçlanmakta, kullanacağı tüketici kredisinden çok daha yüksek oranda faiz ödemesine sebebiyet vermektedir. Bu yüksek faiz ise kredi kartı borçlarının ödenememesine yol açmakta ve insanlarımız mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için faiz oranlarının belirlenmesinde denge sağlanması amacıyla kanun teklifi hazırlanmıştır.''