Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Kılavuz Kaptanlar Haftası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen Meslek Şehitlerini Anma Töreni ile başladı.

Törende UDH Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Banakoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Türk Armatörler Birliği  Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç’in yanısıra denizcilik STK’larının temsilcileri hazır bulundu.

İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından ilk konuşmayı Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği YK Başkanı Muhammer Arslantürk yaptı. 

Muhammet Aslantürk

"Bu seneki temamız, ‘Gemi İnsanı Transferi’"

Arslantürk, 2007’de meslek şehidi Kapt. Lütfü Berk anısına yapılan seminerle beraber Kılavuz Kaptanlar Haftası fikrinin doğduğunu belirtti ve ebediyete intikal etmiş;  Cevdet Çubukcu,  Vahit İğneci, Lütfü Berk, Fahrettin Aksu, Levent Ruhi,  Behzat Özgür, i Atilla Karhan,  Cafer Kıribharim ve  Oğuz kök’ü saygı, sevgi ve minnet ile anarken, siz kıymetli meslektaşlarımızın Kılavuz Kaptanlar Haftasını kutluyoruz. Bu seneki temamız, ‘Gemi İnsanı Transferi’ olup, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması adına kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Muhammer Arslantürkten sonra türende konuşan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran bir konuşma yaptı. 

Tamer Kıran

Tamer Kıran:“Kılavuz kaptanlar vazgeçilmezdir”

“Kılavuz kaptanlık denizcilik tarihinde uzun bir geçmişe sahip önemli bir meslek. Denizcilik faaliyetlerinin başladığı dönemlerden itibaren gemilerin güvenli seyir yapabilmesi için kılavuzu kılavuzluk hizmetleri sunulmuş, kılavuz kaptanlar, denizlerde gemilere yol göstermek, tehlikeli su yollarından güvenli seyir sağlamak ve limanlara emniyetli bir şekilde giriş çıkış yapılmasını sağlamak görevlerine üstlenmişlerdir.

Günümüzde kılavuz kaptanlık mesleği denizcilik endüstrisinin gelişimine paralel önemini koruyarak gemi trafiğinin arttığı limanlarda ve su yollarında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Kılavuz kaptanların bilgi, deneyim ve uzmanlık gerektiren görevleri dereceye güvenliğinin sağlanmasında hala çok büyük bir öneme sahiptir , coğrafi ve fiziki konumu itibariyle dünyanın en zor su yolları olarak bilinen güvenli geçiş ve seyir emniyeti için en önemli unsurlardan birisi hiç şüphesiz değerli kılavuz kaptanlarınındır.

Kılavuz Kaptanlar Haftası

Her türlü havada çalışıyorlar

Kılavuz kaptanlık zorlu bir meslek olmasının yanı sıra büyük bir özveri ve dikkat gerektiren de bir meslektir. Bu görevi icra edenler can mal, çevre ve seyir emniyetini sağlayabilmek için yılın 365 günü gece gündüz her türlü hava koşulunda kesintisiz hizmet verirler. Kılavuz kaptanlarının zor şartlarda görevlerini yerine getirirken ne yazık ki zaman zaman ciddi yaralanmalara maruz kalmakta ve maalesef zaman zaman hayatlarını kaybetmektedirler.

Büyük üzüntü duyduğumuz bu kayıpların yaşanmaması için gemilere inme ve binme için kullanılan pilot merdivenleri başta olmak üzere en iyi ekipmanların kullanılması ve personelin eğitilmesi büyük önem arz etmektedir.

Rus Kargo Gemisi Kırım'a İkmal Yapan Tren Köprüsüne Çarptı Rus Kargo Gemisi Kırım'a İkmal Yapan Tren Köprüsüne Çarptı

Ayrıca Ulaştırma Bakanlığımız tarafından kılavuz kaptanlarımızın iş güvenliği standartlarını yükseltmek için hazırlanan ve 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek olan gemilere verilen hizmetlere emniyet yönergesinin de sektörümüze bir kez daha hayırlı olmasını diliyor yönetmeliğe yönergeyi çıkartan bakanlığımıza bir kez daha şükranlarımızı arz etmek istiyorum.

Kılavuz kaptanlarımızın büyük bir kısmını temsil eden yegane meslek kuruluşumuz, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneğince düzenlenen bu haftayı da aynı zamanda denizcilik alanında çalışan diğer paydaşlarla birlikte işbirliğini geliştirmemiz için önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Gemilerimizi sevk ve idare eden kaptanlarımızla birlikte yöneticileri, şirketler, idaremiz ve diğer ilgili taraflarla yakın bir işbirliği içinde çalışmalıyız. Birlikte denizcilik endüstrisini daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha etkili bir hale geçirebileceğimize inanıyorum.

Sözlerimi tamamlarken görevini icra ederken ebediyete intikal eden deniz şehidi tüm kılavuz kaptanların yüce rabbimden rahmet, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Türk boğazları ve maviye açılan limanlarımız da canları pahasına görev yapan kılavuz kaptanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Durmuş Ünüvar

Törende son olarak kürsüye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Durmuş Ünüvar şunları söyledi:

Köprü üstü takımının ayrılmaz paydaşları

Başta türk boğazları olmak üzere, Türkiye limanlarında büyük bir özveriyle sunulan kılavuzluk hizmetinin niteliği ve önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen kılavuz kaptanlar haftasında sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.

Kılavuz Kaptanlar Haftası içinde bulunduğumuz yerleşke ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz olmak üzere diğer tüm kılavuzluk teşkilatlarında uzmanlıkları ve deneyimleriyle hizmet veren kılavuz kaptanların fedakarlıklarını ve gemilerin seyir emniyetine kritik katkılarını takdir etmek için de özel bir fırsat.

Küresel tedarik zinciri açısından deniz taşımacılığında istikrar, emniyet ve devamlılığın önemi daha da iyi anlaşılmakta. Bu ekonomik aktivitenin sürdürülmesindeki en önemli faktörlerin başında hiç kuşkusuz gemilerin emniyetli bir şekilde sevk ve idaresi gelmektedir. Bu paralelde hiç şüphesiz deniz ticaretinin en önemli bileşeni olan ticaret gemilerinin can, mal ve çevre güvenliği çerçevesinde tam bir seyir emniyetiyle bir limandan başka bir limana seyir etmelerinin sağlanması, deniz ticaret taşımacılığının en temel esası olarak ortaya çıkmasıdır.

Bu temelde gemi mürettebatının en önemli yardımcısı ve köprü üstü takımının ayrılmaz bir paydaşı olan kılavuz kaptanlar verdikleri hizmet ile gemilerin limanlara, emniyetle giriş ve çıkışları yanı sıra dar ve tehlikesi sularda emniyet de seyretmeleri konusunda en önemli katkıyı sunmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Durmuş Ünüvar

Kılavuz kaptanlık bitmeyecek

Dünya ekonomi için önemli bir paydaşı olarak deniz ticareti aşamasında ülkemiz limanları, Türk boğazları da önemli ölçüde gemi hareketliliğine sahne olmaktadır. Limanlarımız da ve Türk boğazları gibi dar ve yoğun sularda Gemilerin emniyetle geçişi ve manevralarını sağlamak için kılavuzlarının büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Geminin ve yükün yanı sıra mürettebatının da bir yol gösterici olarak emanet edildiği, kılavuz kaptan deneyimi, bilgisi ve sezgileri ile gemiyi emniyetli bir şekilde güvenli sulara çıkartmak görevini yerine getirmektedir.

Bu durum itibariyle kılavuz kaptanlık her şeyden önce tarihsel kökleri itibariyle ulusallık da addedilen bir özveri mesleğidir.

Bugün otonom gemiler ulaşılan teknolojik ilerleme sayesinde sevk ve idareleri açısından bir insan etkileşimine ihtiyaç duymakla beraber, uzun bir dönem boyunca dar ve tehlikeli sularda kılavuz kaptanı sunduğu uzmanlık ve katkının seyir emniyetinin en önemli bileşeni olmaya devam edeceğini de kuşku yok.

Kılavuz kaptan alma oranları yükseldi

Kıyı emniyeti genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 176 kılavuz kaptan, türk boğazları ve yetkilendirildiği diğer kılavuzluk hizmet sahalarında mesleki tecrübe ve birikimleriyle oldukça başarılı hizmetler vermektedirler. Istanbul ve Çanakkale boğazlarında kılavuzluk istasyonları modern hale getirilerek vardiyaları daki kılavuz kaptan sayıları da artırılarak İstanbul Boğazı’na kılavuz kaptan alma oranı yüzde 65’e Çanakkale Boğazı’nda ise yüzde 55’e yükseltti

Son 5 yıllık dönemde ortalama 80.000 gemi hareketi göze alındığında bu denli yüksek yoğunlukta gemi trafiğinin olduğu bir bölgede seyir, can mal, deniz emniyetiyle çevre güvenliği suçlarında kılavuz kaptanlarının katkısı çok büyük.

Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu açılıyor

Yine bakanlığımızın yatırım programlarında yer alan Türk Boğazları kılavuzluk, hizmet hizmet istasyonlarından Ömer Halisdemir Harem Kılavuzluk İstasyonu 2017 yılında Gelibolu kılavuzluk istasyonu, 2018 yılında Mehmetçik Kılavuz İstasyonu ve 2022 yılında yeniden inşa edilerek hizmete alındı. 2024 – 2025 yatırım programında yer alan kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonunda ise Ekim 2023 tarihinde yer teslimi yapılmış ve 2025’in ilk çeyreğinde yeniden hizmete alınması planlanmaktadır.

Buradan şunu da duyurmak isterim ki, Gelibolu kılavuzluk istasyonumuzda da meslek şehidimiz Oğuz Kök abimizin ismini vereceğiz. Buradan bunu da duyurmuş olalım.Bunun yanında kılavuz botlarımızın 6 tanesini teslim aldık ve önümüzdeki yıl yine 6 yeni kılavuz botu inşasına ihalesi tamamlandı. Sözleşmesini yapmak üzereyiz.

Kılavuz kaptanlarımızın gemilere çıkış ve inişleri deki emniyetleri de en büyük önceliğimiz. temel olarak kılavuz kaptanın emniyeti açısından IMO standartlarında pilot çarmıhının temini, donatılması, geminin ödevi ve sorumluluğunda.

Bu hususta en küçük bir uygunsuzluğun tespiti durumunda kılavuz kaptanlığında bu husus düzeltince kadar yeniye çıkma ve kılavuzluk hizmetinin vermeyi reddetme hakkı mevcuttur. Bu konudaki hassasiyetimiz de en üst seviyededir.

Kıyı Emniyeti filosu 100 gemiye ulaştı

Kılavuz kaptanlarının görevi esnasında emniyetlerin artırılmasına yönelik olarak çıkardığımız. Gemilere verilen kılavuzluk hizmetleri emniyet yönergesi de bu anlamda çok önemli bir adım. Bununla beraber kılavuz kaptanların ekibine de yönelik eğitim çalışmaları ve buna ilişkin bir mevzuat düzenlemesi yapıyoruz. Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin de bu anlamda bizle beraber hareket edip eğitimleri vermesi yönünde çalışmalarımızı yapıyoruz.

Kılavuz Kaptanlar haftası

Kıyı Emniyeti filosunda yüze yakın gemimiz var ve filoyu son 5 yılda yüzde 80 büyüttük. Bu römorkörler ile beraber Türk Boğazları’nda römorkörü refakat hizmeti 2024 yılında 10.500 e ulaşacak. Gemi trafik hizmetleri ile römorkör fazlasıyla ve kılavuz kaptanla arıyla Türk boğazlarında ve görev aldığı her yerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz güvenliğini arttırmaya yönelik her zaman göreve hazır.

Bu vesileyle bu meşakkatli kılavuz kaptanlık mesleğini yerine getirirken hayatını kaybeden meslek şehidi değerli kılavuz kaptanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kendilerine Allah’tan rahmet ve siz değerli kılavuz kaptanlarımıza göreviniz göreviniz esnasında. Başarılar diliyorum. Rüzgarınız neta, rüzgarının kolayına olsun. Allah selamet versin.

Resize D S C02614

Törende katılımcılar tarafından şehit kılavuz kaptanlar anısına denize çelenk bırakıldı

Kılavuz Kaptanlar Haftası

Törenin ardından Mesleğe uzun yıllar hizmet etmiş emekli kılavuz kaptanlara onur nişanı verildi.

Törende Kapt. Özkan Kılıç, Kapt. Abdullah Tufan, Kapt. Ayhan Şentürk, Kapt. Ertan Gençay, Kapt. İbrahim Bilgin Balaban, Kapt. M. Hilmi Demirtaş, Kapt. Mustafa Sami Özdemir, Kapt. Remzi Öz ve Kapt. Sami Aydın’a onur nişanı takdim edilirken, şehit kılavuz kaptan Oğuz Kök’ün onur nişanı ise eşi Kamile Kök ve kızına sunuldu.

Editör: Nermin İstikbal