Kamuda da Esnek Çalışma İçin Yasa Taslağı Yolda

İş dünyasından gelen esnek çalışma talepleri çoğalırken kamu da kendi içinde esnek çalışmayı gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili ilk ipucu da geçen aylarda yayımlanan 2009 yılı programına yerleştirildi. 2009 yılı programında kamuda esnek çalışmayla ilgili bir yasa taslağı hazırlanacağı belirtildi. Buna göre kamuda esnek çalışma, kamu çalışanlarının kendi kurumları dışında farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesine de olanak tanıyacak.

Kamuda esnek çalışmanın uygulanmasına dönük altyapı çalışmaları bu yıl yapılacak. Kamu personel reformunun unsurlarından biri olacak olan esnek çalışmada amaç, kamu personelini tüm kamu birimlerinde kullanabilmek. Buna göre, kamu personelinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden azami ölçüde yararlanılması ve kamuda verimliliğin artırılması amacıyla kamu personeli farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilecek.

Yetkililer şu anda da farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirme yapmanın kısmen mümkün olduğunu ancak bunu genel bir sistem haline getirmek için çalışılacağını kaydediyor. Esnek çalışmayla ilgili hazırlanacak düzenleme kısa süre içinde de yasa taslağı haline dönüştürülecek. Çalışmayı Devlet Personel Başkanlığı yürütecek, gerekli görüldüğü takdirde üniversitelerden de destek alınacak. Gelecek yıl içinde olgunlaştırılması öngörülen düzenlemenin, 2010'dan itibaren ise yaşama geçirilmesi hedefleniyor.

Performans kriteri de gelecek

Gelecek yıl içinde üzerinde çalışılacak bir diğer kamu personel reformu düzenlemesi ise kamuya da performans kriteri getirmek olacak. 2009'da personel değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi ve personelin performansının nesnel ve açık biçimde ölçmesini sağlayacak standartların geliştirilmesi hedefleniyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmayla 2010'da kamu personelinin de çalışmalarının nesnel performans kriterleriyle derecelendirilmesi, maaş-ücret ve atamaların da bu derecelere göre yapılması öngörülüyor. Performansla ilgili düzenleme daha önce de gündeme gelmiş, ancak memur sendikalarının tepkisi üzerine geri çekilmişti.

İş dünyasından gelen esnek çalışma talepleri çoğalırken kamu da kendi içinde esnek çalışmayı gündeme getirmeye hazırlanıyor