İstanbul Barajlarındaki Doluluk Artıyor

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan ve 868 milyon 674 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı son 11 günde yüzde 50.96'dan 61.52'ye, mevcut su hacmi ise 442 milyon metre küpten 534.444 milyon metreküpe ulaştı.

Geçen yıl barajlardaki en yüksek su rezervi 11 Nisan 2008 tarihinde 382 milyon metreküpe, doluluk oranı da yüzde 43.94'e çıkmıştı.

Geçen yılın en düşük su rezervi ise 25 Eylül 2008 tarihinde gerçekleşmiş, toplam su rezervi 137 milyon metreküpe, doluluk oranı da yüzde 15.72'ye inmişti.

Bu verilere göre, 235 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olan Ömerli Barajı'ndaki mevcut su hacmi 150 milyon metreküpe doluluk oranı da yüzde 63'e, 162 milyon metreküp su biriktirme kapasitesi bulunan Terkos Barajı'nda mevcut su hacmi 131 milyon metreküpe doluluk oranı yüzde 80.80'e, 107
milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Darlık Barajı'nda da mevcut su hacmi 69 milyon metreküpe, doluluk oranı yüzde 64.37'ye çıktı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki mevcut su hacmi ve doluluk oranları şöyle:

Su Kaynağı   Biriktirme Hacmi    Mevcut Su Hacmi  Doluluk Oranı
                       Milyon Metreküp     Milyon Metreküp     Yüzde
                                ------------------------------------------------
ÖMERLİ               235.370            150.231             63.83
DARLIK                107.500              69.201             64.37
ELMALI                   9.600                 9.600           100,00
TERKOS              162.240             131.091             80.80
ALİBEY                  34.140              24.986             73.18
B.ÇEKMECE        148.940               59.410              39.89
SAZLIDERE          88.730                63.793            71.90
ISTRANCALAR        6.230                  3.853             61.84
KAZANDERE        17.424                   9.653            55.40
PABUÇDERE         58.500               12.626             21.58
        ----------------------------------------------------------------
Toplam                  868.684           534.444            61.52