Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve IMO, denizde cinsel saldırı ve tacizin etkisinin azaltılmasına yönelik yeni bir dizi tavsiye yayınladı. 

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez,; “Gemide güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bunun sadece ahlaki bir zorunluluk değil, aynı zamanda sektörün sürdürülebilir büyümesi için pratik bir gereklilik olduğunun bilincinde olarak, denizcilik sektöründe zorbalık ve tacizi önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye kararlıyız." dedi.

TCG Kınalıada Japonya yolcusu! TCG Kınalıada Japonya yolcusu!

IMO ve ILO, denizciler için yeni zorunlu eğitimler, armatörler için yeni kılavuzlar ve Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'nde (MLC) değişiklikler yapılmasını öneriyor. 

MLC'yi karada istihdam için geçerli olan ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmeyi amaçlayan . üye ülkeler, Eylül 2024'e kadar MLC'nin güncellenmesine yönelik teklif sunabilecek. Bu potansiyel çözümler, ILO ve IMO'nun gelecek yılın bir sonraki ortak toplantısında tartışılacak. 

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, "Denizcilerin güvenli bir çalışma ve yaşama ortamına sahip olmalarını acilen sağlamamız gerekiyor. Önerilen eylemi, özellikle de MLC'de yapılacak olası değişiklikleri memnuniyetle karşılıyorum.Bu, denizcilerin insana yakışır iş haklarını güvence altına almak ve sektörün çekiciliğini artırmak için şiddet ve tacize karşı korumayı güçlendirecek." dedi.

Zorbalık, denizciliğin tarihsel geleneğiyle derinden bütünleşmiştir ve "zorba" lakabı bir zamanlar "denizci" ile eş anlamlıydı. 

Modern zamanlarda tacizin yaygınlığı, her gemi operatörünün davranış standartlarına ve şirket kültürüne göre değişmektedir. 

Kalmar Denizcilik Akademisi'ndeki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen ve geniş çapta alıntı yapılan bir inceleme günümüz denizcilerinin yaklaşık yüzde 8-25'inin bir tür zorbalığa maruz kaldıklarını bildirdiklerini, bu oranın, kargo gemilerinde işgücünün yaklaşık yüzde birini oluşturan kadın denizcilerin yarısından fazlasına yükseldiğini ortaya çıkardı.  

Danimarka Denizcilik Otoritesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, taciz raporlarının genç denizciler arasında daha yoğunlaştığını ve diğer faktörlerden ziyade ırktan kaynaklanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. 

Kalmar Denizcilik Akademisi araştırmasına göre bu rakamlar muhtemelen gemideki gerçekliğe göre eksik hesaplanıyor. Yazarlar Cecilia Österman ve Magnus Boström, "Zorbalığın ve tacizin eksik bildirilmesi, özellikle olayların önemsizleştirildiği işyeri kültürlerinde önceki araştırmalarda iyi bir şekilde belgelenmiştir" dedi. 

Editör: Nermin İstikbal