Uluslararası Denizcilik Örgütü Denizcilik Çevresini Koruma Komitesi'nin (MEPC) seksen birinci oturumu, Londra'da gerçekleştirildi.

Bir hafta süren toplantıların ardından, en iyi ihtimalle "ileriye doğru bir adım" veya "hedeflere doğru ilerleme" olarak adlandırılan toplantı sona erdi.  

Üye Devletler, Temmuz 2023'te kabul edilen MEPC stratejisinin temel unsurları hakkındaki endişeleri tartışmak ve dile getirmek için bu hafta bir araya gelmişti. IMO, geçen yıl, "şu tarihe kadar veya yakın bir tarihte net sıfır emisyona ulaşma çağrısında bulunan iklim yol haritası için geniş anlaşmayı vurgulayan çabaları övdü."

O tarihten bu yana geçen dokuz ayda IMO, temel unsurlara yönelik bir çerçeve üzerinde çalışırken, 2030 hedefinin ulaşılabilir olduğu konusunda fikir birliği ortaya çıktı. 

Kendisi de Deniz Çevresi Bölümü'nün direktörlüğünü yapmış olan IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, "Bu hafta çok önemli ilerleme kaydettiniz" diyerek MEPC'nin çabalarını övdü. Dominguez "IMO, iletişimlerinde, eylemleri "olası bir taslak üzerinde anlaşma" olarak adlandırdı ve küresel düzenlemelerin benimsenmesine yönelik yasal süreçteki adımları attı."dedi.

Temel konular arasında aşamalı karbon emisyon azaltımlarını düzenleyen hedefe dayalı bir yakıt standardı ve geçişi destekleyecek ekonomik bir mekanizma yer alıyordu. Bu haftaki toplantının halen değerlendirilmekte olan birkaç farklı önerinin birleştirilmesi için bir başlangıç ​​noktası sağladığı ifade edildi.

Beş Günlük Toplantı Geniş Bir Çerçeve Ve Önümüzdeki Uzun Bir Görev Listesiyle Sona Erdi

Uluslararası Deniz Ticaret Odası, oturumların sonunda, "yoğun müzakereler" sırasında bu hafta kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi. Uluslararası ticaret birliği, "Hala soruları olan hükümetlerin endişelerini daha iyi anladık" dedi.

Toplantı, MARPOL düzenlemelerine ilişkin yeni bölümün taslağıyla sona erdi.  Fiyatlandırma mekanizması kavramı desteklenirken bazı ülkeler sabit fiyat mekanizmasına karşı çıkmaya devam ediyor. Anlaşmalar, düzenlemelerin nihai şekli, zamanlaması ve kapsamı ile uygulama araçlarına ilişkin açık unsurlar bıraktı.

Gemideki karbon yakalama sistemlerinin kullanımına yönelik düzenleyici bir çerçevenin geliştirilmesin için bir çalışma planı geliştirmek ve Tank-to Wake metan ve nitröz oksit emisyonlarını araştırmak üzere görevlendirilen grupların oluşturulduğu toplantıda kapsamlı bir etki değerlendirmesi başlatmaya karar verildi.

Toplantıda, Kanada Arktik ve Norveç Denizi bölgelerindeki yeni Emisyon Kontrol Alanlarının onaylanması da dahil olmak üzere bazı spesifik sonuçlar elde edildi. Ayrıca X-Press Pearl'ün Sri Lanka açıklarında kaybolması gibi felaket niteliğindeki kirlilik olaylarının ardından plastik peletlerin taşınmasına yönelik yeni öneriler de onaylandı

Toplantıda ayrıca hidrojen ve amonyağın yakıt olarak kullanılmasına, su altı gürültüsünün azaltılmasına ve balast suyu yönetimine yönelik kılavuzların geliştirilmesine yönelik bir plan da onaylandı.

MEPC kendisine önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanması gereken uzun bir görev listesi verdi. Bir sonraki oturumun 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri ​​arasında yapılması planlanıyor; burada ayrıntıların kesinleşmesi ve emisyon ve fiyatlandırma düzenlemelerinin kabul edilmesine geçilmesi bekleniyor.

Editör: Nermin İstikbal