Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), yangın kimlik numarası şeması altında IMO numaralarına  fazladan bir rakam eklemeyi düşünüyor.

İlk olarak 1987'de tanıtılan IMO numaraları, 1 Temmuz 2005'ten sonra inşa edilen tüm gemiler için zorunlu hale geldi.

Tanımlama şeması altında kayıtlı her gemiye, yapım sırasında veya sicile ilk dahil edildiğinde IMO harflerinden ve ardından yedi rakamdan oluşan  bir tanımlayıcı atanır.

Bir geminin gövdesinde kalıcı ve görünür bir şekilde işaretlenmesinin yanı sıra, numara bir geminin sertifikalarında ve IMO sözleşmelerinin gerektirdiği planlarda, el kitaplarında ve diğer belgelerde belirtilmelidir.

BM, 2040'larda mevcut sayıların tükeneceğinin farkında olarak, basamak sayısını yediden sekize çıkarmak için bir çalışma yürütülüyor.

Mevcut yedi basamaklı biçiminde yaklaşık 900.000 sayı kombinasyonu vardır.

Eylül 2022'nin sonunda, bunların yarısından biraz fazlası atanmıştı.

Önümüzdeki yirmi yıl boyunca denizcilik camiasının ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kimlik numarasının mevcut olduğu tahmin ediliyor.

BM, numara biçiminde gelecekte yapılacak herhangi bir değişikliğin halihazırda verilmiş olan mevcut IMO gemi kimlik numaralarını etkilemeyeceğini söyledi.

Gemi tanımlama sistemi, yakın zamanda bir Tayland gemi onarım tersanesinde patlayan gemi de dahil olmak üzere kimliklerini akladığı tespit edilen birçok yaptırım uygulanan gemiyle son zamanlarda çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.

Washington DC merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan C4ADS, yaptırımlardan etkilenen gemilerin temiz kimlikler edinmesine izin vermek için bir veya daha fazla geminin otomatik tanımlama sistemi (AIS) iletimlerinde farklı bir kimlik benimsediği ayrıntılı olarak açıkladı. 

Editör: Nermin İstikbal