International Boxing Federation (IBF), Kızıldeniz ve Bab El-Mandeb Boğazı'nda 19 Kasım 2023 tarihinden bu yana meydana gelen olayların ardından, bu bölgeyi 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yüksek Riskli Bölge olarak tanımlama kararı aldı.

Kızıldeniz’in güneyi:

Yusuf Öztürk:" Ege limanlarında turizm hareketliliği başladı" Yusuf Öztürk:" Ege limanlarında turizm hareketliliği başladı"
  • Kuzeyde, 16°24.12 N koordinatındaki Suudi Arabistan sınırından başlayıp Eritre’ye kadar batıya doğru uzanan hat ile
  • Güney’de, Cibuti sınırında Eritre’ye paralel uzanan Bab El Mandeb Boğazı’ndaki Trafik Ayrım Şeması (TSS) ile biten bölge

Yemen Sahili’nin güneyi:

  • Merkezi Yemen Sahilinden 45°01.40 E koordinatındaki Aden Limanı’ndan başlayan ve 12°05.00 N’de Uluslararası Tavsiye Edilen Transit Koridoruna (IRTC) kadar güneye uzanan kesit ile
  • Bu konumdan (12°05.00 N), Tavsiye Edilen Güvenlik Koridoru (RSC) boyunca batıya doğru ilerleyerek Savaş Operasyonları Alanı’nı kesen noktaya kadar devam eden alan

Yüksek Risk Bölgesi olarak tayin edilen bu bölge halihazırda Savaş ve Askeri Operasyon Bölgesi olarak belirlenmiş olan Yemen kıyı şeridinin on iki deniz mili açığını kapsamamaktadır.

Bölgenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kararla birlikte, ITF anlaşmaları kapsamında bu bölgeden transit geçiş yapan gemiadamları aşağıdaki hakları kazanmıştır:

  • Transit süresi boyunca ödenecek temel ücrete denk bir ikramiye, TNA kapsamındaki gemilerde ise konsolide ücretin %60’ı
  • Ölüm veya maluliyet için iki kat tazminat
  • Güvenlik düzenlemelerini ISPS Seviye 3’e yükseltme zorunluluğu

Bu karar, geçtiğimiz haftalarda IBF’in “Askeri Operasyonlar Bölge Komitesi” tarafından durumun yakından izlenmesi ve denizcilik ve denizcilere yönelik olası risklerin analiz edilmesinin ardından alındı.

Gazze’deki savaş nedeniyle Kızıldeniz’de transit geçiş yapan denizcilerin ve gemilerin güvenliği Husi güçlerinin eylemleri nedeniyle daha fazla endişe yaratmıştı. IBF, bölgede nüfuz sahibi olan devletlere, denizcilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak üzere küresel öneme sahip bu ticaret yolunu korumaları çağrısında bulunmaktadır.

Görüşmelerin sonunda bir konuşma yapan Japonya Uluslararası Denizciler Yönetim Birliği ve Ortak Müzakere Grubu (JNG) Başkanı Toshihito Inoue şunları söyledi: “Ne yazık ki, denizciler savaş ve küresel çaptaki sorunlar karşısında genellikle risk altındadır. Kızıldeniz’de Yemen’in batı kıyısında Husi isyancılar tarafından gemilere yapılan ilk saldırılardan sonra, denizcilere ve deniz taşımacılığına yönelik tehdidi değerlendirmek ve ilgili hükümetlerden denizcilerin ve dolayısıyla küresel ticaretin güvenliğini sağlamak üzere harekete geçmelerini istemek önemlidir. Buna ek olarak, sosyal tarafların da sorumlulukları bulunmaktadır ve JNG, Kızıldeniz’den transit geçiş yapan denizcilerin endişelerini gerektiği şekilde karşılayan bir düzenleme getirmiş bulunmaktadır.”

ITF Denizciler Bölümü Başkanı David Heindel ise şunları söyledi: “Sektör ve bilhassa da sadece mesleklerini yapmaya çalışan denizciler için zor bir dönemden geçiyoruz. Bu siyasi açıdan hassas bir konu olsa da gemiadamları için bu durum onların sağlık ve güvenlikleriyle ilgilidir. Bazı şirketlerin saldırı tehlikesini önlemek amacıyla gemilerini bekletme ya da yeniden rotalarını belirleme kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ortaklarımızın şu anda Kızıldeniz’den geçiş yapan tüm denizciler için var olan olası riskleri dikkate almaları yönündeki talebimize olumlu yanıt vermelerinden memnuniyet duyuyoruz.”

IBF, bölgedeki gerilimin tırmanması halinde gerekli güncelleme kararlarını hızlıca alıp hayata geçireceklerini taahhüt etti.

Editör: Nermin İstikbal