banner244

banner242

banner176

banner246

banner191

banner148

banner145

banner179

banner243

Üniversiteden Atılma Kalkıyor

YÖK'ün yeni planına göre üniversiteden atılma kalkıyor, bir dersten iki defadan fazla başarısız olan öğrenciler daha fazla harç ödeyerek okula devam edebilecek.

GUNDEM 25.06.2010, 14:59
Üniversiteden Atılma Kalkıyor

Üniversiteden Atılma Kalkıyor

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), hazırladığı kanun taslağıyla yükseköğretimde köklü değişikliklere gidiliyor.

Yeni plana göre yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere ön lisans diploma programlarını 4 yıl, lisans diploma programlarını 6 yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren diploma programlarını 9 yıl, yüksek lisans  öğretimini 4 yıl, doktora öğrenimini ise 6 yıl içinde tamamlayarak mezun olamayanlar öğrenimlerine devam edebilecekler. Ancak bu öğrenciler ders ve sınavlara katılma dışında öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamayacaklar.

Aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü kez kayıt yaptıran öğrencilerin kredi başına ödeyecekleri katkı payı, ders alacağı yılda o program için belirlenen katkı miktarının yüzde 100 fazlasıyla alınacak.  Bir derse dört veya daha fazla kez kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak katkı payları, aşamalı olarak öğrenci başına o yıl için belirlenen cari hizmet maliyetinin tamamının iki katını aşmayacak şekilde, üniversitelerden gelen  öneriler de değerlendirilerek YÖK tarafından belirlenecek.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk yüzde 10'a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan ikinci öğretim öğrencileri, o yıl için birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payını ödeyecekler. Aynı kolaylık birinci öğretimde okuyan öğrencilere de getirilecek. Böylece, başarılarıyla yüzde 10'a giren hem birinci hem ikinci öğretim öğrencileri daha az harç ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Üniversitelerde öğretim faaliyetlerinin bir yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; kayıt, devam, uygulama ve teorik ders içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı; öğrenci, mezun ve dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin alınması; yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının yapılması; başarı notlarının yüzlü ve harf sistemine  dönüştürülmesi ile eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, bu konularda YÖK'ün belirlediği ilkelere aykırı olmayacak şekilde üniversite senatolarınca belirlenecek.

Vakıf Üniversitelerde devlet burslu öğrenci

Vakıf üniversitelerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek sayıda devlet burslusu öğrenci okutulabilecek. Taslağa göre, vakıf üniversitelerine yıllık olarak yapılan devlet yardımı kaldırılacak. Onun yerine vakıf üniversitesi  öğrencisine verilecek devlet bursu getirilecek. Öğrenciye verilecek devlet bursu, üniversite değiştirse de öğrenciye verilecek burs devam edecek.

Burs miktarı, vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci kabul eden diploma programlarına devlet yükseköğretim kurumlarındaki eş değer programların ikinci öğretim öğrencileri için hesaplanan bir yıl önceki cari hizmet maliyetlerini aşmayacak.

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen burslu öğrenci sayılarının yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara göre başvuran vakıf yükseköğretim programlarına dağılımı YÖK tarafından, üniversitelere yerleştirme yapılmadan önce  ilan edilecek.

Devlet burslusu olarak vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerden o yıl için Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen ikinci öğretim katkı payının dışında her ne isimle olursa olsun başka bir öğrenim ücreti  alınamayacak.

Öğrencilere part-time iş

Üniversitelerde ''part time'' olarak çalışan ve yasal mevzuat bulunmadığı için sık sık yakınmalara yol açan öğrencilerin hakları da yasal düzenlemeyle koruma altına alınıyor.

Taslağa göre, üniversiteler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) tarafından burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik tanıyarak, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde öğrenci  çalıştırabilecekler.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmeyecek. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencileri bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16  yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ödenen ücret, YURTKUR tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesini veya aynı kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkını kaldırmayacak. Haftalık çalışma süreleri Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak YÖK tarafından belirlenecek.

Üniversitelerdeki harç miktarlarına yine Bakanlar Kurulu karar verecek.

Öğretim görevlilerine ödenek

Taslağa göre öğretim elemanları için ''akademik faaliyet ödeneği'' adı altında bir düzenlemeye gidilecek. Ödenek, öğretim elemanlarının her yurtiçi ve yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, sergi, patent, çalışmalarına yapılan atıflar, katıldığı bilimsel toplantılar, bilimsel faaliyetlere yönelik hakemlik, akademik unvanların kazanılması, jüri üyeliği, almış olduğu akademik ödüller esas olarak, öğretim elemanları için 100 puan üzerinden verilecek yıllık akademik faaliyet puanına göre belirlenecek.

Her puan için bir para miktarı belirlenecek ve bu miktar öğretim elemanının maaşına yansıtılacak. Öğretim elemanının sonuçlandırdığı faaliyet ve aldığı faaliyet puanı hem YÖK'ün internet sitesinde hem de bu konuyla ilgili  kurulacak internet sitesinde yayımlanacak.

Yorumlar (2)
ahmet okuldan atılma 10 yıl önce
arkadaşlar önceki yılları ve 2008 affından yararlanan-yararlanmayan herkesi kapsaması için burada toplanıyoruz lütfen sizde destek olun www.universitedenatilma.com
HÜSEYİN YALÇIN 10 yıl önce
ATILMA KALKSIN ONU ANLADIK AMA BU NE! SAYIN YUSUF ZİYA ÖZCAN SEEN FIRSATTAN İSTİFADE EDİP MİLLETİ Mİ SOYACAKSIN? BİR DERSİ ÜÇÜNCÜ DÖRDÜNCÜ ALANLAR YOK % 100 FAZLA OLSUN DA YOK 2 MİSTLİ HARÇ YATIRSIN DA YAPMA YA! BENİM ÖĞRENCİLERİM İKİNCİ SINIF DERSİNİ 6. DEFADIR ALIYORLAR. MİLLETİN PARASI MI VAR DA O DEDİĞİN MEBLAĞLARI ÖDEYECEK.. ZATEN HEP BABALARI ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR BUNLARIN. YANİ İŞİN AÇIKÇASI SSENN BİZE "ZENGİNLER OKUSUN" MU DEMEK İSTİYORSUN!.
8
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
banner102