banner246

banner176

banner242

banner191

banner249

banner148

banner244

banner179

banner248

banner145

Nükleer Santral İçin G. Kore İle İşbirliği

Güney Kore ile Türkiye arasında Sinop'ta nükleer santralinin kurulması için anlaşma imzalandı.

GUNDEM 10.03.2010, 16:49
2046
Nükleer Santral İçin G. Kore İle İşbirliği

Nükleer Santral İçin G. Kore İle İşbirliği

Sinop'ta yapılması öngörülen nükleer santral ile ilgili Türkiye ile Güney Kore arasında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Güney Koreli KEPCO ile nükleer santral yapımına ilişkin anlaşmayı 3-4 ay içinde belirli olgunluğa getirmeyi planladıklarını söyledi.

Yıldız, Sinop'ta yapılması öngörülen nükleer santral ile ilgili Türkiye ile Güney Kore arasında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptının imza töreninde yaptığını konuşmada, "Sinop'a başka ülkelerden teklif gelmesi halinde bunu da değerlendiririz" şeklinde konuştu.

Nükleer enerjinin Türkiye'deki tarihçesi

Nükleer, radyasyon, santral... Türkiye bu kavramlarla Çernobil ile tanıştı, çay içen bakan görüntüsü uzun süre hafızalardan silinmedi. Aslında Türkiye’nin nükleer macerası dünyayla aynı dönemde yeşermişti yani 1960’larda...

Nükleer santral, enerji kaynaklarına alternatif oluşturması, yakıt maliyetlerinin düşüklüğü, dışa bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliği açısından en temiz enerji elde etme yöntemi olması nedeniyle tercih ediliyor.

Başlangıçdan itibaren eğitim ve insan güçü geliştirme, araştırma yapılacak merkez ve laboratuarlar kurulması, çalışmaları koordine edecek yasal ve mevzuat çalışmaları, çeşitli üretim ve uygulamalar ile enerji üretimine dönük ihale çalışmaları gibi çok yönlü olarak yürütülen çalışmalarla günümüze gelindi.

Dünya enerji üretiminde yeni yollar ararken nükleer enerji birçok ülke için en iyi alternatif olarak belirmişti ve nükleer santral inşaatları başlamıştı.

1955 yılında 'Atom Enerjisinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılması' amacıyla toplanan 1.Cenevre Konferansından sonra, Türkiye’de 1956 yılında Başbakanlığa bağlı bir “Atom Enerjisi Komisyonu” kuruldu.

Türkiye 1957’de Birleşmiş Milletlerin bir kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)’nın üyesi oldu.

Türkiye'de ilk nükleer çalışma ve araştırmalar ise 1962'de İstanbul'da Küçükçekmece gölü kıyısında kurulan 1 MW'lık TR-1 araştırma reaktörüyle başladı. (1980'ler de bu reaktörün gücü 5 MW'a çıkarıldı (TR-2).

1962 yılında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezince 1 MW gücünde TR-1 adında 'Havuz' tipi bir deney reaktörü işletmeye alındı ama elektrik üretimi amacıyla kurulması tasarlanan nükleer santrallerle ilgili ilk etütler 1967-1970 yılları arasında yapıldı.

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruldu ve TEK’e bağlı olarak kurulan Nükleer Enerji Dairesi 1972 yılı başında çalışmaya başladı.

Nerelerde yapılması planlanıyor?
1970'li yılların başlarında, nükleer santral sahası için fizibilite ve yer araştırmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında, nükleer santralın maliyet/fayda açısından kurulabileceği en uygun yerler olarak; Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun, ve Kırklareli-İğneada sahaları belirlendi.

Akkuyu Sahası için TEK tarafından saha lisans çalışmaları gerçekleştirilmiş ve yapılan yer etütlerine ve araştırmalarına dayanarak, Akkuyu için "Yer Raporu" hazırlandı. Bu rapor, lisanslama otoritesi olan Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu’na sunuldu. Lisanslama otoritesi, 1976 yılında Akkuyu Sahası için "yer lisansı" verildi.

Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olan NPT'yi 1980 yılında imzalayıp onaylayarak nükleer silah imal etmeyeceğini ve bunların yayılmasına da aracı olmayacağını taahhüt etti.

Eylül 1984'de, Başbakan Turgut Özal'ın, "nükleer santralların imalatçı firmalarla oluşturulacak bir ortaklık vasıtasıyla kurulması, 15 yıl süreyle işletilmesi ve tüm borçların enerji satışlarıyla geri ödenmesinden sonra devredilmesi" tarzında yaptığı öneri, nükleer santral projesine önemli bir boyut kazandırdı.

Çernobilden sonra
Türkiye 1984 yılında OECD Nükleer Enerji Ajansı (NEA)’ya üye olan Türkiye'de 1986’da meydana gelen Çernobil nükleer santral kazasının yarattığı olumsuz ortam dolayısıyla nükleer santrallerle ilgili çalışmalar askıya alındı. 1988 yılında TEK Nükleer Santraller Dairesi Başkanlığı kapatıldı.

1990'ların sonuna doğru elektrik enerjisi üretmek üzere Nükleer güç santralı yapımı için çalışmalar hız kazandı.

Ekim 1992’de TEK, dünyadaki belli başlı nükleer santral imalatçısı firmalara bir mektup yazarak, 2002 yılında devreye girecek şekilde, 1000 MW gücünde bir veya iki üniteli nükleer santralın Türkiye’de anahtar teslim veya Yap-İşlet-Devret olarak kurulması için teknik ve mali konularda bilgi istedi.

Ocak-1993 tarihinde, Akkuyu Nükleer Santralı Projesi Resmi Gazete’de yayınlanarak tekrar yatırım programına alındı.

2002 yılı sonlarında, Başbakanlığa bağlı lisanslama otoritesi olarak görev yapmakta olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlandı.

Kasım 2004 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TAEK, inşasına 2007 yılında başlanacak, toplam 5000 MWe'lik üç nükleer reaktör yapılacağını açıkladı.

2006 Nisan ayında, Türkiye'nin ilk nükleer santralı sahası olarak Sinop'un seçildiği açıklandı.

18 Mart 2008 tarihinde Nükleer Güç Santrallerinin Kurulmasına yönelik Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Son ihale de sonuçsuz kaldı
İlk nükleer santral yapılması için bugüne kadar dört kez ihalaye çıkıldı. Geçen yıl yapılan son ihale de iptal edildi. Hükümet 3-4 ay içinde yeni bir ihaleye çıkmayı planlıyor.

"].join("")).find(".truncate_show",this).click(function(){if($this.find(".truncate_more").length==0){$this.append([""].join("")).find(".truncate_hide").click(function(){$this.find(".truncate_more").css("background","#fff").fadeOut("normal",function(){$this.find(".truncate_less").css("background","#fff").fadeIn("normal",function(){fixIE(this);$(this).css("background","none")});fixIE(this)});return false})}$this.find(".truncate_less").fadeOut("normal",function(){$this.find(".truncate_more").fadeIn("normal",function(){fixIE(this)});fixIE(this)});jQuery(".truncate_show",$this).click(function(){$this.find(".truncate_less").css("background","#fff").fadeOut("normal",function(){$this.find(".truncate_more").css("background","#fff").fadeIn("normal",function(){fixIE(this);$(this).css("background","none")});fixIE(this)});return false});return false})}})}; $(function() { SetCookie('retId', '', (new Date(2000,0,1)).toGMTString()); ntvuc = getCookie('ntvuc'); if(ntvuc == null) { ntvuc = randomString(); SetCookie('ntvuc', ntvuc, ''); } if(ntvuc.indexOf('undefined') > -1) { ntvuc = randomString(); SetCookie('ntvuc', ntvuc, ''); } var scrDomain = document.location.href.substring(0,document.location.href.indexOf("/",9)); var commentTemplate = '
{commentDate}{name}{age}{province}
{commentBody}
'; var Kullanici = { No : -1, AdSoyad : "", Sehir : "", Yas : 0 }; var Ratings = { IsRated : false, UserRating : -1, AverageRating : 0, TotalUsers : 0 }; var NewsHash=nra+'|'+NewsId; function setRating(rating, set) { var text = "Bu habere " + (parseInt(rating) + 1) / 2 + " puan vermişsiniz."; $('.star').each(function(i) { $image = $(this); rating == -1 ?$image.css('background-position', - 24 - 6 * (i % 2)) : ipageSize3'+ (cui?'c' + cui + '':'') +'ntvuc' + ntvuc + 'Point' + rating + 'NewsHash' + NewsHash + 'ntvuc' + ntvuc + 'Yorumunuz onay bekliyor." : Tarih) .replace(/\{commentBody\}/, Metin); $('#comments').append(Comment); }); $(".commentBody").truncate( 200,{ chars: /\s/, trail: [ "... devamı »", "« gizleBody' + escape(comment) + 'NewsHash' + NewsHash + 'c' + cui + 'Yorumunuz onay bekliyor.devamı »", "« gizle" ] }).find('a').click(); $('.newComment:first').fadeIn('slow'); if($('#comments > div').length > 3) $('#comments > div:last').fadeOut('slow', function() { $(this).remove(); }); break; case "login": // TODO: Bir problem var, kullanıcı login olup tekrar denesin. break; default: // TODO: Oluşan bir hatadan ötürü yorum kaydedilemedi. Kullanıcıya bildir. break; } } }); } } return false; }); } $('#toggleComment').click(function() { if(Kullanici.No == -1) { SetCookie('retId', NewsId, 'session'); location.href = 'http://www.ntvmsnbc.com/id/24936507/'; return false; } else { $('#commentForm').is(':hidden') ? $('#commentForm').fadeIn('slow') : $('#commentForm').fadeOut('slow'); if($('#comment').val().length > 1000) { $('#comment').css('border-color', '#d00'); $('#charCount').css({'color':'#d00','font-weight':'bold'}).html(1000-$('#comment').val().length + '/1000 (Karakter limitini aştınız!)'); } } return false; }); if(getCookie('webauthtoken')) { $('#commenter > a:eq(1)').hide().after(''); } else { $('#commenter > a:eq(1)').click(function() { SetCookie('EE1', '', (new Date(2000,0,1)).toGMTString()); Kullanici.No = -1; Kullanici.AdSoyad = ''; Kullanici.Sehir = ''; Kullanici.Yas = 0; $('#toggleComment').click(function() { SetCookie('retId', NewsId, 'session'); location.href = 'http://www.ntvmsnbc.com/id/24936507/'; return false; }).html('giriş yapmalısınız'); $('#commentForm').fadeOut('slow'); $('#comment').val(''); $(".newComment").fadeOut('slow'); return false; }); } $('#commentArea').show(); } }); /* Test */ $("td.boxBI_3053751 .headlineList2:has(span[class='b'])").hide(); $("td.boxBI_3053751 div:has(script)").hide(); var rssUrl = $("td.boxBI_3053751 div:has(script) .rssButton:last").parent().attr("href"); var newsUrl = encodeURIComponent(location.href); var newsTitle = encodeURIComponent($("#content > h1").html()); var newsSummary = encodeURIComponent($("#content > h2").html()); var $ul = $('
  '); var snImgUrl = "http://cm.ntvmsnbc.com/dl/StoryTools/"; $ul.append('
 • E-posta ile gönder
 • '); $ul.append('
 • WLM ile paylaş
 • '); $ul.append('
 • Yazdır
 • '); $ul.append('
 • RSS\'e üye ol
 • '); $ul.append('
 • facebook\'ta paylaş
 • '); $ul.append('
 • twitter\'da paylaş
 • '); $ul.append('
 • FriendFeed\'de paylaş
 • '); $ul.append('
 • delicious\'a kaydet
 • '); $ul.append('
 • digg\'e kaydet
 • '); $ul.append('
 • Google\'a kaydet
 • '); $ul.append('
 • Windows Live\'a kaydet
 • '); $ul.append('
 • Yahoo!\'ya kaydet
 • Yorumlar (1)
  Emir Üstünay 12 yıl önce
  Dünya cenneti Sinop İnceburunda bir nükleer santral kurma kararı alanları kınıyorum
  30
  açık
  banner102
  Günün Karikatürü Tümü