banner246

banner176

banner242

banner191

banner249

banner148

banner244

banner179

banner248

banner145

30 Yaş Üzeri Araca Vergi İndirimi

Açıklama, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten geldi.

GUNDEM 27.01.2009, 01:00
1799
30 Yaş Üzeri Araca Vergi İndirimi

30 Yaş Üzeri Araca Vergi İndirimi

Açıklama, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten geldi.

Hurda niteliğindeki aracı getirene vergi indirimi sağlanacak. Vergi indirimi 30 yaş üzerindeki araçları kapsıyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısındaki geçici madde ile de ilgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı ve tescilli bulunan, 1978 model veya daha eski olan motorlu taşıtlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2009'a kadar, kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması durumunda, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, vergi cezaları ve plakaya kesilen idari para cezaları terkin edilecek (vazgeçilecek).

Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıtlar vasfını kaybeden, 1998 model ve daha eski taşıtların, bu durumlarının belgelendirilmesi halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31 Aralık 2009'a kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi, verginin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve plakalarına
kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi takiben trafik tescil kayıtları silinecek.

Çalıntı araçlara ilişkinde yapılan düzenleme ile 5 Temmuz 2003'den önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5 Temmuz 2003'e kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olan ve madde yürürlüğe gireceği tarihte ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, faizi, cezaları ve idari para cezaları da terkin edilecek.

Noterler vasıtasıyla satışı yapılan motorlu taşıtlar için, noter satış senedinin düzenlendiği tarihten sonra satıcılar adına tahakkuk eden motorlu taşıtların vergileri, gecikme zammı, faizleri ve cezaları, taşıtın 31 Aralık 2009'a kadar alıcısı adına tescili kaydıyla, düzeltme zaman aşımı hükümlerine tabi olmaksızın düzeltilecek. Motorlu taşıtlar vergisinde düzeltme yapılan bu taşıtlarla ilgili olarak 31 Aralık 2003 tarihinden önce tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Ancak, bu madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu taşıtları taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ile buna ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar ilgili kanun gereğince cezalandırılacak.

Bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, faizi, cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmeyecek.

3 kanun tasarısı ele alındı

Bakanlar Kurulunun bugünku toplantısında 3 kanun tasarısının ele alındığını anlatan Çiçek, bunlardan bir tanesinin Bankacılık Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı olduğunu söyledi. Çiçek, uzun bir zamandan beri bu sektörle ilgisi olan tarafların ve sektörün kendisinin kanunda yapılması gereken değişikliklerle ilgili bazı talepleri bulunduğunu belirtti.

Kanundaki değişikliğin müzakerelerin sonucunda ortaya çıktığını kaydeden Çiçek, "Düzenlemenin maksadı evvela bürokratik süreçlerin kısaltılması ve maliyetin azaltılması. Bankaların faaliyetlerine ilişkin bazı sınırlamaların BDDK'nın etkin gözetim ve denetim yapmasına engel olmayacak şekilde kaldırılması. Dolayısıyla bankalara daha serbest hareket etme imkanı geliyor. Gelişen şartlara göre yeni önlemlerin alınmasına ve finansal piyasaların gelişmesine imkan sağlanması olarak bu kanunun amacının ifade edilebilir" diye konuştu.

Bunların büyük ölçüde teknik konular olduğunu vurgulayan Çiçek, kanunda "finansal holding şirketlerin tanımı" şeklinde madde bulunduğunu anımsattı. Bu kavramın AB standartları çerçevesinde yeni baştan ele alındığını ifade eden Çiçek, finans holdingleşmesinin bir çatı altında toplanabileceğini söyledi.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan hüküm giyenlerin banka kurucuları arasında yer alamayacağını belirten Çiçek, bunun bir kısıtlama olduğunu kaydetti. Bu kanunla Türkiye'de banka kurulması sürecinde mütekabiliyet konusunun da düzenlendiğini anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Bankacılık hizmetleriyle ilgili destek hizmetleri hariç BDDK'dan izin süreci yeniden düzenleniyor. Yani her konuda BDDK'dan izin almak yerine, belli ana konularla ilgili kanunda belirtilen konularla ilgili izin alınabilecektir. Böylece bankaların daha rahat hareket etme, karar verme imkanı ortaya çıkmaktadır.

Kalkınma ve yatırım bankalarının sağladıkları fonlara ilişkin düzenlemeler var. Bugün yatırım bankaları bu fonlardan istifade edemiyor. Sadece kendi kaynaklarından müşterisine imkan sağlıyor. Dolayısıyla müşterisini imkanlarında bir fon şeklinde değerlendirme imkanı olacaktır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hususlar var. Bu ve benzeri pek çok konuyu ayrıntılı bir şekilde düzenliyor bu kanun tasarısı."

Çiçek, ikinci kanun tasarısının Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı olduğunu belirtti.

Vergi mevzuatında zaman zaman değişiklikler yapıldığını anımsatan Çiçek, özellikle gelir vergisiyle ilgili olarak geçmişte birçok düzenleme yapıldığını söyledi.

Çiçek, bunların amacının ekonomide rekabet gücünün artırılmasını sağlama, serbest piyasa ekonomisine uyumu temin etmek, istihdamı teşvik etmek ve vergiyi tabana yaymak, kayıt dışılığı ortadan kaldırmak gibi çağdaş, modern vergi sistemlerinde öngörülen hususları da Türkiye'nin yakalaması olduğunu belirtti.

Kısa çalışma ödeneği

Vergi sistemine yönelik yapılan düzenlemelerin bir kısmının içinden geçilmekte olan ekonomik sıkıntılar açısından da önem arz ettiğine işaret eden Çiçek, "Kısa çalışma ödeneği diye son günlerde sosyal tarafların da üzerinde vurgu yaptığı bir konu var. Bu konuyu bugün prensip itibariyle kararlaşırmış oluyoruz, bu ödeneğin kullanılmasıyla ilgili. Bunun içeriği nelerden ibaret olacak? Bunu sosyal taraflarla son çarşamba günü bir toplantı daha yapılacak, bir kısım ayrıntıları da yarın Sayın Başbakan açıklayabilir ama prensip itibariyle kısa çalışma ödeneğini gündeme getirmiş oluyoruz. Bunun amacı çalışan kişilerin iş akitlerinin feshedilmemesi" dedi.

"İkincisi, çeklerle ilgili düzenleme. Maalesef 'iradem dışında çek elimden çıktı' tarzında bir kısım konuyu suistimal eden, kötüye kullanan insanlar var" diyen Çiçek, çeklerle ilgili düzenlemenin de bu kanun çerçevsenide gündeme geleceğini kaydetti.

Çiçek, "Üçüncü olarak bu kanunla beyannamelerin denkleşmesi dediğimiz bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta bildirgelerinin birleştirilerek tek bir beyanname şeklinde verilmesi arzu ediliyor. Dolayısıyla bu önemli bir kolaylığı getirmiş olacak. Ayrıca ülke kalkınması, istihdam ve mili gelire önemli katkılarda bulunacak" diye konuştu.

Gerek yerli gerekse yabancı kurumsal yatırımcılar bakımından uygulamada ortaya çıkan tereddütler bulunduğunu vurgulayan Çiçek, bunların ortadan kaldırıldığını belirtti.

Hurda araçlar

Çiçek, ekonomik ömrünü tamamlayarak veya çeşitli nedenlerle motorlu taşıt olma vasfını yitiren, hurda haline gelen, çalışma imkanı bulunmayan karayolları ve trafik düzenine zarar veren eski model motorlu kara taşıtlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemelerin de bu kanunla yeni bir yasal dayanağa kavuşacağını söyledi.

Toplantıda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bir kısım borç ve alacakların düzenlemesine ilişkin kanun tasarısının da gündeme geldiğini anlatan Çiçek, "Bu kanunun amacı enerji alanında faaliyet gösteren bazı kamu kurum ve kuruluşlarının mali yapılarını güçlendirmek üzere bir kısım borç ve alacaklarının takas veya mahsubu suretiyle tasfiye edilmesine ilişkin düzenlemelerdir. Bu kapsama hangi kuruluşlar giriyor? Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Botaş, Elektrik Üretimi A.Ş, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'yi kapsıyor" diye konuştu.

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
banner102
Günün Karikatürü Tümü