“GDO’LU MERCİMEK LİMANA YANAŞTI” HABERLERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mersin’de limana gelecek gemideki mercimeklerde GDO’lu kanola genleri olduğu, Ceynak depolarında bulunan mercimekte de GDO ve İMAZAMOX adlı ilaç kalıntısı bulunduğuna dair bimer üzerinden yapılar ihbar üzerine harekete geçerek, görevliler tarafından alınan üç ayrı numune sonucunda kırmızı mercimekte GDO bulaşığı olarak kanola genlerini tespit etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında “GDO’lu mercimek limana yanaştı” başlıklı bir haber yer aldığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

10 Şubat 2015 tarihinde MV RİGEL gemisi ile Mersin limanına gelecek gemideki mercimeklerde GDO’lu kanola genleri olduğu, Ceynak depolarında bulunan mercimekte de GDO ve İMAZAMOX adlı ilaç kalıntısı bulunduğuna dair BİMER üzerinden Bakanlığa ihbar yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu ihbarlar üzerine Bakanlığın harekete geçerek 12 Şubat 2015 tarihinde Mersin İl Müdürlüğü ile birlikte dökme yüklerin boşaltılması ihtimali bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon il müdürlükleri ihbar konusunda bilgilendirilmiş söz konusu gemi ile gelecek kırmızı mercimekten numune alınarak analiz yaptırılması istendiği vurgulandı.

“KANOLA GENLERİ TESPİT EDİLMİŞDİR”

Ceynak depolarındaki mercimekle ilgili ihbar üzerine Mersin İl Müdürlüğünce Ceynak Antrepolarının 2, 5 ve 7 nolu silolarında bulunan kırmızı mercimekte 18 Şubat 2015 tarihinde analiz için üç ayrı numune alındığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Numuneler Ankara Gıda Kontrol laboratuvarında analiz ettirilmiş, kırmızı mercimekte GDO bulaşıklığı olarak KANOLA genleri tespit edilmiş ve 02 Mart 2015 tarihinde de bu durum raporlanmıştır. Şahit analiz süreci de devam etmektedir. MW RİGEL gemisi 10 Mart 2015 günü Mersin limanı açığında iken (gemi limana yanaşmamıştır) ithalatçı firma kırmızı mercimek için ithalat başvurusunda bulunmuş olup yine aynı gün gemide bulunan kabuklu kırmızı mercimekten Bakanlığımız yetkilileri numune alarak analiz yaptırmak üzere numuneleri Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarına göndermiştir. Analiz süreci devam etmektedir. Görüldüğü gibi Bakanlığımız ihbarlar geldikten sonra hemen harekete geçmiş ve Ceynak depolarından numune alarak gerekli analizleri yaptırmıştır. Gemi yükü için ithalat başvurusunun yapıldığı gün gerekli analizlerin yapılması için numune alınmış ve analiz süreci başlatılmıştır. Haberde iddia edilenin aksine Bakanlığımızın tüm gıda denetimlerinde olduğu gibi GDO konusunda da hiçbir firmaya ayrıcalık tanıması söz konusu değildir. Bakanlığımızca ithalat denetimlerinde titizlikle denetimler yapılmakta, Türk Gıda Kodeksi ve Biyogüvenlik Kanununa aykırı hiçbir ürünün yurda girişine izin verilmemektedir.”