Türkiye’nin ihracatını en hızlı artıran sektörlerinin başında gelen ve geçtiğimiz yıl 1.45 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştiren Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörünün, “Sürdürülebilirlik Eylem Planı” açıklandı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, Birlik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel’in katkılarıyla hazırlandı. 

resize_thumbnail_GYHİB Başkanı Cem Seven

Plan, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven’in ev sahipliğinde TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak ile denizcilik sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda, kamuoyuna açıklandı.

 “Yıl sonuna kadar 27 sektörümüzün eylem planları hazır olacak”

Nakliye operasyonlarında deniz taşımacılığının, çevreye en az zarar veren seçenek olarak öne çıktığını söyleyen TİM Başkanı Gültepe, “Dolayısı ile bizim de daha fazla deniz taşımacılığına yönelmemiz gerekiyor. Tabi bir taraftan da bu alanda Yeşil Mutabakat’a uyum sürecini hızlandırmalıyız. Çünkü Yeşil Mutabakat çerçevesinde deniz taşımacılığı kaynaklı emisyon da AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne dahil edildi” dedi. 

 “Türk denizciliği yepyeni bir rotaya doğru yelken açıyor”

 “Gemi ve yat inşa sektörünün uluslararası rekabet edebilirlik kabiliyetinin sürdürülmesi hedeflenmektedir”

Seven, eylem planı dahilinde ortaya konulan maddelerin, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları ile sürdürülebilirlik ilkesini benimsemelerinin sonucu olduğunu belirterek, “Bu eylem planları neticesinde, çevresel açıdan denizlerimizi temiz tutmayı, karbon ayak izini azaltmayı, bio çeşitliliği korumayı, ekonomik açıdan sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı, toplumsal açıdan da iş gücümüzü desteklemeyi, eğitim ve fırsatlar ortaya koymayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Seven, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz tersaneleri tüm dünyaya kaliteli, ekonomik çevreci ve müşteri isteklerine göre özelleştirilmiş gemiler ve yatlar inşa ederek ihraç etmektedir. Sektörün sürdürülebilirliği yönetişim, sosyal boyut, teknoloji ve inovasyon, ekonomi- finans ve çevresel etkiler açısından bu rapor ile analiz edilerek, sürdürülebilirlik vizyonu belirlenmiş, bu vizyonu desteklemek için stratejik hedefler oluşturulmuş, hedeflere ulaşmak için eylem planları ve hedeflere erişimin ölçülebilmesi için performans endeksleri saptanmıştır. Bu eylem planı ile gemi ve yat inşa sektörünün uluslararası rekabet edebilirlik kabiliyetinin sürdürülmesi hedeflenmektedir.”

resize_thumbnail_TİM Başkanı Mustafa Gültepe

 Gemi ve yat inşa sürdürülebilirlik planı ek gereksinimi, Teknoloji ve inovasyon

Prof. Dr. Mustafa İnsel; gemi ve yat inşa sektörü eylem planına, ekonomik, çevresel ve sosyal etkenlerin yönetişim çerçevesinde entegre edilmiş bileşenlerinin yanı sıra, teknoloji ve inovasyonu da dahil ettiklerini açıkladı. İnsel, tüm bu bileşenlerle 7 eylem planı saptadıklarını belirterek, şunları söyledi: “7 eylem planımız; hedefler için ortaklıklar, izlenebilirlik ve etkin iletişim, tasarım ve dijitalleşme, insana yakışır iş ve ekonomi, sanayi inovasyon ve altyapı, erişilebilir temiz enerji ile iklim eylem planlarından oluşuyor. Bu 7 ana eylem planımıza uygun, 40 alt başlıkta eylemler gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

resize_thumbnail_TİM YK Üyesi Başaran Bayrak

resize_thumbnail_basın

resize_thumbnail_ERG_2-01929

Editör: Nermin İstikbal