Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), 2023'te terk edilen gemilerin sayısına ilişkin rakamlarını yayınladı; bu rakamlar, bir önceki yıla göre endişe verici bir şekilde %11'lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Gemi sahibinin, bir denizcinin ülkesine geri gönderilmesi masraflarını karşılayamaması durumunda, onları gerekli bakım ve destekten mahrum bırakmışsa, denizcilerin sözleşmeye bağlı ücretlerini en az iki aylık bir süre boyunca ödememeleri de dahil olmak üzere, onlarla bağlarını başka bir şekilde tek taraflı olarak koparmış olan denizciler terk edilmiş sayılacak

ITF, 2023 yılındaki 132 terk edilme vakasından bildirdiği 129 vakada ödenmemiş ücretler 12,1 milyon doların üzerinde. Terk edilmiş gemilerden 1.676 denizci ITF ile temasa geçti. Hint denizciler, 400'den fazla vakayla en çok terk edilenler oldu.

ITF şu ana kadar bu gemilerin 60'ından 10,9 milyon dolardan fazla borçlu olunan ücret aldı. Davaların çözülmesi zaman aldıkça ve diğer denizciler öne çıktıkça, nihai rakam 12,1 milyon doları aşacak ve böylece geri alınabilir ücretlerin miktarı artacak.

ITF'in müfettişlik koordinatörü Steve Trowsdale şunları söyledi: “Denizcilerin terk edilmelerinin sayısında devam eden artış kabul edilemez. Bu, denizcinin kullan-at bir meta haline gelebildiği bir endüstrinin sonucudur. Denizciler ve aileleri, gemi sahiplerinin açgözlülüğü ve itaatsizliğinin en büyük bedelini ödüyor; onların refahını, onurunu ve temel insan haklarını tehlikeye atan bir sistemin insanlık dışı sonuçlarına katlanıyorlar.”

Denizcilerin terk edilmesiyle nasıl başa çıkılacağına ilişkin kılavuzlar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)/Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ortak üçlü çalışma grubu tarafından 2022'nin sonlarında kabul edildi; ancak aradan geçen yılda mürettebatı terk etme vakalarındaki %11'lik artış, durumun ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. 

Kılavuz ilkeler, bir gemi sahibinin denizcilerin ülkelerine geri gönderilme masraflarını, ödenmemiş ücretlerini, diğer sözleşmeli haklarını ve tıbbi bakım da dahil olmak üzere temel ihtiyaçların sağlanmasını düzenleme ve karşılama yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda devletler tarafından uygulanacak prosedürleri ortaya koyuyor. 

Bu koşullar altında denizciler terk edilmiş sayılıyor. 

Bu prosedürler, denizciler ve gemi sahipleri örgütleriyle işbirliği içinde, yetkili makamın sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ve çeşitli ulusal paydaşların oynayacağı rolleri açıkça tanımlamak için ulusal standart işletim prosedürlerinin (SOP'ler) geliştirilmesini içermekte. Bu paydaşlar arasında ilgili ulusal denizcilerin sosyal yardım kurulları, denizcilik acenteleri, denizciler ve gemi sahipleri örgütleri, denizcilere yönelik sosyal yardım kuruluşları, denizci işe alma ve yerleştirme hizmetleri ve diğerleri yer alıyor.

14 kişinin yaralandığı tur teknesi yangını makine dairesinden çıkmış 14 kişinin yaralandığı tur teknesi yangını makine dairesinden çıkmış

Dünya genelinde denizcilerin terk edilme durumlarını haritalandıran, üç ayda bir yayınlanan bir bülten olan Terk Edilmiş Denizciler Günlüğü, Orta Doğu ve özellikle BAE başta olmak üzere dünya genelindeki sıcak noktaları öne çıkarıyor. 

Editör: Nermin İstikbal