Kötü Hava Koşulları Nedeniyle Güney Afrika Kargo Trafiği Durdu Kötü Hava Koşulları Nedeniyle Güney Afrika Kargo Trafiği Durdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gemi insanı olabilme şartlarına ilişkin yönetmelik değişikliği yapılacağını belirterek, “Gemi insanı olabilme şartlarında aranan yeterliğe engel teşkil eden suçların kapsamı genişletilecek. Uyuşturucu ile ilişkili suçlar dışında kalan katalog suçlarda 1 gün dahi olsa mahkumiyet şartı eklenecek” dedi.

Uraloğlu, konuyla ilgili verdi. 2023 yılı istatistiklerine göre, Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2 bin 28 gemi ve 48.9 milyon dedveyt tonla dünyada 12. sırada olduğunu kaydeden Uraloğlu, Türkiye’de 36 bin 583 zabitan, 93 bin 974 tayfa ve 9 bin 581 stajyer olmak üzere aktif 140 bin 138 gemi insanı bulunduğunu bildirdi.

Düzenleme hazır

Uraloğlu, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmelik Taslağı’nın yayımlanma sürecinde olduğunu belirterek, yapılacak değişiklerle, Türk gemi adamlarının İngilizce dil şartını sağlamaları hususunda YÖKDİL sınav puanının geçerli sayılacağını, tayfa sınıfı gemi adamlarının mezuniyet gereklerinin ise lise seviyesine yükseltileceğini vurguladı.

Abdulkadir Uraloğlu, “Sınırlı yeterliklerden 3 bin groston ve 3 bin kilowat yeterliklere geçiş denizcilik meslek liseleri için kolaylaştırılarak, 4 yıl deniz hizmetinden 2 yıl deniz hizmetine çekilecek. Yat kaptanlığından sınırlı vardiya zabitliğine sınavla geçiş hakkı tanımlanacak. Uzak yol birinci zabit ve ikinci mühendisi-makinisti için kaptan ve baş makinist ek yeterlik sınav hakkı tanımlanacak. Silahlı kuvvetlerde dış kaynaktan temin edilen sözleşmeli personelin yeterlik haklarının yönetmelikte tanımlanması sağlanacak” diye konuştu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Yabancılara yeterlilik belgesi

Yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında denizcilik eğitimi alan yabancıların yeterlik ve uzmanlık belgelerinin verilmesine yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ancak bu kişilere gemi adamı cüzdanı düzenlenmeyecek. Yabancı bayraklı gemilerde çalışan vatandaşlarımızın deniz hizmetlerinin kontrol kriterleri artırılacak.

65 yaş üstü gemi insanlarının sağlık yoklamaları iki yılda bir yerine yılda bir yapılacak. Gemi insanı olabilme şartlarında aranan yeterliğe engel teşkil eden suçların kapsamı genişletilecek. Uyuşturucu ile ilişkili suçlar dışında kalan katalog suçlarda 1 gün dahi olsa mahkumiyet şartı eklenecek. Kılavuz kaptanların ilk defa belgelendirilmesi ve farklı liman sahalarında görev almaları halinde gereken görev başı eğitimlerinin süresi uzatılacak, ancak staj süreleri kısaltılacak.”

Editör: Nermin İstikbal