Esenyel Hukuk Bürosu, OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında alınan tedbirleri özetlediği bir hukuk bülteni yayınladı.

22 ŞUBAT 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 125 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (“KARARNAME”) İLE OLAĞANÜSTÜ HAL (“OHAL”) KAPSAMINDA ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA ALINAN TEDBİRLER ŞU ŞEKİLDE ÖZETLENEBİLECEKTİR;

 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENMESİ:

Kararname’nin 2. maddesi ile işverenlerce, işyerlerinin deprem dolayısıyla hasarlı, yıkık ya da yıkılacak olduğunu belgelemesi halinde, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, başvuru doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verileceği kararlaştırılmıştır.

Bu düzenleme OHAL ilan edilen bölgelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek il/ilçelerde ve hasar durumu belgelenen işyerlerinde geçerli olacaktır.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI:

Kararname’nin 3. maddesi ile de OHAL ilan edilen illerde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (22.02.2023) OHAL süresince, işverenlerce iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği kararlaştırılmıştır.

İşten çıkarma yasağının istisnasını ise şu haller oluşturmaktadır;

·      4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II numaralı bendi yani ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri kapsamında kalan haller,

·      Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitmesiyle sona ermesi,

·      İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetinin sona ermesi,

·      Yapılan her türlü hizmet alımı ve yapım işlerinde işin sona ermesi.

Bu düzenlemeye aykırı olarak iş akdini fesheden işveren, brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ödemek zorunda olacaktır.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ:

OHAL ilan edilen illerde deprem tarihi itibariyle (06.02.2023) iş sözleşmesi feshedilen işçilere işsiz kaldıkları süre boyunca OHAL süresini geçmemek üzere günlük 133,44-TL nakdi ücret desteği verilecektir. 

Bu düzenlemeden şu işçilere yararlanamayacaktır;

 ·      Kısa çalışma ödeneği ödenenler,

·      Depremin etkisiyle işyerlerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneği ödenenler,

·      Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda yaşlılık aylığı alanlar,

Ayrıca bu maddeden yararlanan işçiler genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri ödenecektir.

Hukuk Bülteni

                                                                                      SÜRELERE YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER:

 Kararname’nin 5. maddesi ile OHAL ilan edilen illerde toplu iş sözleşmesi süreci içerisindeki sürelerin 06.02.2023 tarihinden itibaren OHAL süresinde uzatılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte 4857 Sayılı Kanun’un 38. maddesinin III. fıkrasında düzenlenmiş olan; işverenlerce, ücret kesme cezası sonucu alınan paraların işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 1 ay içerisinde yatırılmasına ilişkin düzenlemedeki 1 aylık süre de OHAL süresince uzatılmıştır.

 Söz konusu düzenleme başkaca detaylar da içermekle, genel hatları ile bu olağanüstü süreçte işçi ve işveren hakları korunmaya çalışılmıştır. 

Editör: Nermin İstikbal