Emekli Maaşı Haczedilemeyecek

Hükümetin krize yönelik torba yasa tasarısı Meclis’te kabul edildi. Hükümet 8 milyon emeklinin kredi kartı ve bireysel krediler gibi borçlar nedeniyle maaşlarına haciz konulması uygulamasına son veriyor.

TBMM'de kabul edilen yasa tasarısına eklenen bir madde ile kriz ortamında haciz kıskacındaki emeklilere nefes aldırılacak.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93'üncü maddesi emekli maaşlarının nafaka ve emeklinin isteği dışında haczedilemeyeceği hükmünü düzenliyor. Ancak yasa maddesi hacze izin vermemesine karşın uygulamada icra müdürlükeri söz konusu haciz taleplerini işleme koyuyor. Bu nedenle çok sayıda emekli kredi kartı ve banka borçları nedeniyle haciz kıskacı altında bulunuyor.

İşte hükümet bu duruma fiilen de son vermek üzere 5510 sayılı yasanın ilgili maddesine ek düzenleme yapıyor. Buna göre emeklilerin onayı olmaksızın maaşlarının hiç bir şekilde haciz edilemeyeceği hükmü getiriliyor. 

Çalışan tarım işçilerine müjde

Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı alanların, çalışmaları halinde bu emeklilik aylıkları kesilmeyecek.

Tasarının 33. maddesinin 2. fıkrasında verilen önergeyle, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı alanların, çalışmaları halinde emeklilik aylıklarının kesilmesi engellendi.

Buna göre, yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayan tarım işçilerinin aylıkları kesilmeyecek ve bu kişiler hakkında da sosyal güvenlik destek primi alınmasına ilişkin hükümler uygulanacak.