Deniz taşımacılığının Dijital Çağında Şeffaflık

WISTA Uluslararası Başkanı Despina Panayiotou Theodosiou'ya göre dijitalleşme, denizcilik endüstrisinin karbondan arındırma, işe alım ve hatta çeşitliliğin yol açtığı çok sayıda zorlukla yüzleşmek için en etkili araçlarından birini kanıtlayabilir.

Önde gelen uydu iletişimi ve dijital çözüm sağlayıcısı Tototheo Maritime'ın eş CEO'su olan Despina Panayiotou Theodosiou, bağlantının ticari gemi verimliliği üzerindeki etkisi hakkında her şeyi biliyor, ancak zihni aynı zamanda sürekli olarak ilerici teknoloji ile Çevresel, Sosyal ve Yönetişim kaygıları arasındaki bağlantıları araştırıyor.

“Hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak yeni teknolojiler ve dijitalleşme var, ancak bunların kendi başlarına çözüm olmadığını hatırlamak önemlidir” diyor. “Odak, teknolojinin nasıl kullanıldığı ve sunabileceği faydalar veya fırsatlar olmalıdır.”

Theodosiou, gemicilikte, yeni teknolojiler tanıtıldığında, “yeni işler ve fırsatlar hakkında paralel bir tartışma yapılmadan”, iş kaybı korkusu genellikle gündemin başında gelebilir. “Ancak dijitalleşme sektörümüzde köklü değişiklikler getirirken gemiler son derece karmaşık makineler ve dijitalleşme bunu değiştirmeyecek. Bunun yerine, bir dizi yeni rol yaratırken varlıkların işleyişini ve yönetimini geliştirme potansiyeli sağlıyor.”

Denizciler geçiş sürecinde

Inmarsat kısa süre önce, 12 aylık bir süre boyunca gemilerin veri kullanımında %70'lik bir artış bildirdi ve mevcut tüketimin yaklaşık %70-80'i denizcilere atfedilebilir. Theodosiou, bunun denizdeki yaşamla ilgili değişen beklentilerin bir ölçüsü olduğunu, aynı zamanda denizcilerin teknolojinin kendilerine dayatılmasına direnmekten ziyade teknolojiyle ilişki kurmaya hazır ve istekli olduklarının bir göstergesi olduğunu söylüyor.

Bu angajman, gemi sürdürülebilirliğini optimize eden ve gemi sahiplerinin yalnızca mevzuat gerektirdiğinde veya toplum ya da yatırımcıların baskısı altında yanıt veren olarak tasvir edilmek yerine, ESG konusunda liderlik etmelerini sağlayan dijitalleştirme ve veriye dayalı karar vermeye kolayca odaklanabilir.

“Sürdürülebilirliği şeffaf bir şekilde izleyen, raporlayan ve tavsiyede bulunan dijital çözümlerin, ESG'nin el altında olduğuna dair endüstriyi ileriye taşımak için gereken becerilere sahip, teknoloji konusunda bilgili, çevreye duyarlı yeni nesil yetenekleri de çekmesi muhtemeldir” dedi. .

Theodosiou, WISTA International'ın şu anki Başkanıdır ve dijitalleşmenin çalışan olarak kadın ve erkekler için oyun alanını eşitlemeye nasıl yardımcı olduğu konusunda ilk elden deneyime sahiptir. “Shipping'in dijital dönüşümü, hem erkeklerin hem de kadınların başarılı olma fırsatına sahip olduğu çok çeşitli yeni roller yaratıyor. Denizcilikte toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyamızı azaltmak için herhangi bir motivasyon olduğunu söylemiyorum; Demek istediğim, denizciliğin Dijital Çağı için gereken beceri setleri ve deneyim de şeffaf bir şekilde cinsiyetten bağımsızdır. Aynı şey etnik köken için de geçerli.”

Denizcilikte sosyal hareketlilik

BT okuryazarlığındaki nesiller boyu ilerlemeye dayalı olarak, geleceğin denizcileri ve kıyıda görev yapan personelin daha fazla aktarılabilir beceri setine sahip olması muhtemeldir ve bu da kendisini küresel olarak düşünen ancak genellikle ilerleme için sınırlı bir alan sağlayan bir sektörde hareketlilik için daha fazla fırsat yaratır.

“Deniz taşımacılığı homojen değil; karmaşık ve genellikle parçalanmış bir endüstridir. Uzmanlar için her zaman birçok fırsat sağlayacaktır, ancak dijitalleştirilmiş ve veriye dayalı bir yaklaşım, sektörümüzün ihtiyaçlarının büyüyen bir bölümünü desteklemek için en iyi yetenekleri cezbeden türden bir şeffaflık yaratabilir.”

Editör: Fulya Tekin