Prof.Dr.Metin ÇELİK, 1980 Zonguldak doğumludur. 

İlk, orta ve lise eğitimini Amasra’da tamamladı. 2003 yılında, İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olarak lisans derecesini aldı. NEMTAS, ARKAS ve TRANSKA adlı denizcilik firmalarında stajyer ve makine zabiti olarak görevler yaptı. 

2004 yılında, İTÜ Denizcilik Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2006 yılında Yüksek Lisans, 2009 yılında Doktora çalışmalarını tamamladı. 

Yurtdışı araştırmaları çerçevesinde, Japonya ve Finlandiya’da denizcilik emniyet yönetimi ve gemi makine dairesi yerleşimi konularında kısa dönem araştırma ve eğitim programlarına katıldı. İngiltere’de Liverpool John Moores (LJMU) Üniversitesinde, gemi operasyonlarında risk temelli karar verme konusunda 6 ay süreli uzun dönem yurtdışı araştırmalarını gerçekleştirdi. 

2010 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünde Y.Doç.Dr. olarak atandı. Eylül 2013’te YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bilim alanında Doçent ünvanı aldı. Haziran 2019’da İTÜ Denizcilik Fakültesinde Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İTÜ Kalite Koordinatörü Yardımcısı görevlerini sürdürmekte olup, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyesidir.

İTÜ Denizcilik Fakültesinde görev yaptığı süre boyunca, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, İTÜ FBE Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilimdalı Başkanı, İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Koordinatörü, Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Program Koordinatörü, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Lisansüstü Program Yürütme Kurulu Üyeliği,  Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz YL Programı Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Fakülte eğitim komisyonu, bölüm tasarım projeleri komisyonu ve bölüm intibak komisyonunda başkan ve üye olarak çalışmalar yürütmüştür.  

Lisans düzeyinde; Int.to Eng.&Comp.,Technical Ship Management, Int.to Marine Enginering and Ethics, Maritime Rules and Regulations, Quality&Safety Management Systems, Engine Room Simulator (ERS) I/II, Gemi Mak. Operasyon & Bakımı, Maritime Rules and Regulations, Maritime Conventions derslerini, Yüksek Lisans düzeyinde; Ship Maintenance Management, Denizcilikte Kalite Yönetimi, Denizcilikte Karar Analizi ve Doktora düzeyinde; Troubleshooting Modelling in Marine Systems derslerini vermiştir/vermektedir. 

Çalışma konularına uygun şekilde, lisans bitirme/tasarım projeleri danışmanlığı görevi üstlenmektedir. Ayrıca, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve Piri Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlarında tez danışmanlıkları yürütmektedir. Mevcut durumda danışmanlığını veya eş danışmanlığında yürüttüğü, 6 yüksek lisans ve 4 doktora tezi tamamlanmış olup, 2 doktora ve 2 yüksek lisans tezi üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Yönetilen lisansüstü tez çalışmaları, gemi acil durum modelleme, gemi operasyonel performans izleme, gemilerde ileri bakım-onarım planlama modellemeleri, gemi emniyet yönetim sistemi etkinliği, deniz teknolojisi yatırımları konularındadır.

2009-2019 yılları arasında, uluslararası indeksli dergilerde 50 adet makalesi yayımlanmıştır. Bu yayınların aldığı atıf sayısı 1000’in üzerinde olup, h-indeks sayısı 19’dur. Bu çalışmalar, Ocean Engineering, Safety Science, Maritime Policy & Management, Journal of Marine Science and Technology, Process Safety and Environmental Protection, Information Science, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Expert Systems with Applications, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Mathematical and Computer Modelling, gibi dergilerde etki faktörü yüksek dergilerde yayımlanmıştır. Uluslararası konferans kitapçıklarında 55 adet bildiri çalışması basılmıştır. 2 adet uluslararası kitap bölümü yayımlamıştır. Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 123 adet bilimsel yayını mevcuttur.

Denizcilik endüstrisine yönelik araştırma ve sektörel danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. TÜBİTAK 1001,  TÜBİTAK 3001,   İSTKA, SAN-TEZ,  Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı destekli olmak üzere 5 farklı denizcilik projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman görevlerini almıştır. Ayrıca,  İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. bünyesinde,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve DİTAŞ firmaları için eğitim yönetimi ve gemi operasyon dijitalizasyonu konularında yürütülen 2 endüstriyel araştırma projesinde araştırmacı/danışman olarak görev almaktadır. 2015-2019 yılları arasında eğitim-belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, 48 ayda 638 şubede eğitimi koordine etmiş olup, bu eğitimlere 11.000’in üzerinde kursiyer katılmıştır. 

Denizcilik konferanslarında düzenleme kurulu, bilim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Araştırma konularına uygun olarak, uluslararası dergilerde hakemlik ve TÜBİTAK-TEYDEB, EUROSTARS, MARTEC gibi endüstriyel proje çağrılarında değerlendirici görevi yapmaktadır. 

Doktora çalışmaları sırasında, 1 adet en iyi bildiri ödülü yanı sıra, 2009 yılından bu güne kadar, TÜBİTAK UBYT programında, 32 yayın için teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır. 2015 ve 2018 yıllarında, TÜBİTAK 2024 Eşik Üstü Ödülünü almıştır. Yayın, proje ve idari katkıları gerekçesiyle, İTÜ Rektörlüğü tarafından TÜBA-GEBİP 2019 ödülü için aday gösterilmiştir. 

Uzakyol 2. Müh. Yeterliliği ile birlikte, UAB-Denizcilik Eğitimi Veren Kurumlarda Kalite Standartları Dış Tetkikçi Belgesine, 6.10 Simülatör Eğiticileri Sertifikasına, Denizci Eğitici Sertifikasına, ÇSGB İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesine, TS EN ISO/IEC 17025 İç Tetkikçi Eğitim Sertifikasına ve TS EN ISO/IEC 17025 Dokümantasyon Eğitim Sertifikasına sahiptir. 

DEFAV ve GEMİMO gibi denizcilik sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu yedek üyeliklerinde bulunmuştur. Askerlik görevini Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında Hava Savunma Asteğmen olarak üç takdir belgesi ile tamamlamıştır.

Araştırmalarını, gemi operasyon analitiği, operasyon modelleme, veri analizi, sistem güvenilirliği, emniyet analizi, denizcilik eğitimi, insan faktörü, yeterlilik değerlendirme, bakım-onarım planlama, gemi denetimleri, kaza/uygunsuzluk analizi konularında sürdürmektedir. 

Prof.Dr.Metin ÇELİK, evli ve bir kız çocuk babasıdır.