Cahit İstikbal, Rize doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini Rize’de yapmıştır. Lisans eğitimlerinden ilkini İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde (eski adı Yüksek Denizcilik Okulunda (YDO)) ikincisini ise Maltepe Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. YDO’dan mezun olduktan hemen sonra DB Deniz Nakliyatı gemilerinde görev yapmıştır. Askerlik görevini Yedek Subay olarak Genelkurmay Başkanlığında İngilizce mütercim ter-cüman olarak tamamlamıştır. Askerlik hizmetinden sonra Denizyolları İşletmesi’ne ait yolcu gemilerinde görev yapmıştır. Daha sonra Türkiye Denizcilik İşletmeleri bünyesinde Kılavuz Kaptan olarak görev yapmaya baş-lamıştır. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile İstanbul Limanında görev yapmıştır. Halen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Limanında Baş Kılavuz Kaptan olarak görev yapmaktadır.

İngilizce dilinde ülkesel turist rehberliği kokartına sahiptir. Bu yeterlik ve Boğazlarla ilgili bilgi ve deneyimleri ile yabancı bakanlar ve devlet başkanlarına özel boğaz gezilerinde rehberlik yapmıştır.

2016-2017 Akademik Yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde “Denizci Eğitimci” yeterliği ile denizcilikle ilgili teknik derslerini ve Denizcilik İngilizcesi derslerini, ayrıca 2019 yılından bu yana da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Deniz Hukuku derslerini vermektedir.

1997-1999 yılları arasında Uluslararası Denizcilik Örgütünde Türk Boğazları görüşmeleri süresinde Türkiye Delegasyonunda görev almıştır. 1998-2004 yılları arasında Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Genel Sekreterliği, 2006-2008 yılları arasında Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2002 yılında Almanya’da yapılan genel kurulda Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği Başkan Yardımcılığı’na seçilmiştir. Bu göreve 2006 Yılında Küba’da 2. Kez, 2010 yılında Avustralya’da 3. kez seçilmiştir. 1997’den bu yana, BM Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Deniz Emniyeti Komitesi, Seyir Emniyeti Alt Komitesi, Genel Kurul başta olmak üzere pek çok önemli toplantısında Türkiye Delegasyo-nu içerisinde üye olarak, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği adına, Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği (IMPA) temsilcisi olarak ve Deniz Emniyet Derneği (DEDER) Başkanı kimliğiyle görev almıştır.

2015 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenmekte olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’nın yarış komodorluğunu yapmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kınalı ada-Maltepe etabında ve Kınalı ada çevresinde 2018 ve 2019 yıllarında düzenlediği yüzme yarışlarının da komodorluğunu yürütmüştür.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere pek çok meslek kuruluşu ve sivil toplum kuruluşu üyeliğini ve halen Deniz Emniyet Derneği’nin Başkanlığını yürütmektedir.

Türk ve Dünya denizciliğinde internet yayıncılığını ilk kez 1998 yılında katkıda bulunduğu Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği internet sitesi ile ilk başlatan olmuştur. Daha sonra denizcilik sektör haberciliğinin daha kapsamlı devam ettirilmesi amacıyla kendi denizcilik haber sitesini (Denizhaber.com) 2002 yılında kurmuştur.

Birçok ulusal ve uluslararası kitap, dergi ve internet sitelerinde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Yine birçok ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum ve panelde Türk Boğazları, deniz kazalarının önlenmesi, de-nizde risk ve risk kontrolü, deniz kirliliği ve önlenmesi gibi konularda tebliğler sunmuştur.

 İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma Mühendisliği programında 2020 yılında tamamlamıştır. Halen, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında Doktora eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 

Kılavuzluk başta olmak üzere Denizcilik ve hukuk konularında Ulusal ve uluslararası dergilerde ve internet sitelerinde yayınlanmış birçok makalesi ve Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmış ve 2. Baskısını yapmış "Doğu Akdeniz Sorunu" adlı kitabı bulunmaktadır.