Asgari Ücret Açıklandı

Asgari ücret, 1 Ocak 2010'dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 577.01 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 621, net 499.62 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti. Buna göre, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2010'dan itibaren brüt 729, net 577.01 lira olarak belirlendi. 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti 885.73 lira olacak.

Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 621, net 499.62 lira olarak tespit edildi. 16 yaşını doldurmamış işçiler için belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti ise 793.94 lira olacak.

Asgari ücret; 16 yaşından büyükler için gelecek yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2, ikinci 6 ayında yüzde 4,3 artırılacak. Asgari ücrette, yıllık kümülatif artış yüzde 9.74 olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirledi.

Buna göre; asgari ücret, 16 yaşından büyükler için yılın birinci 6 ayında yüzde 5.2 artırılacak. Böylelikle asgari ücret, brüt 729, net 577.01 liraya yükselecek.

Yılın ikinci 6 ayında, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için yüzde 4.3 oranında artırılacak. Böylece asgari ücret, brüt 760.50, net 599.58 lira olacak.

16 yaşından büyükler için asgari ücrete yapılan zam 2010 yılında kümülatif yüzde 9.74'ü bulacak.

Asgari ücretin birinci 6 ayda işverene maliyeti 885.73, ikinci 6 ayda 924.01 liraya çıkacak.

Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için gelecek yılın birinci 6 ayında brüt 621, net 499.62 liraya ulaşacak.

Yılın ikinci 6 ayında, asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için brüt 648, net 518.97 liraya çıkacak.
16 yaşını doldurmamış işçiler için uygulanacak asgari ücretin işverene maliyeti yılın birinci 6 ayında 793.94, ikinci 6 ayında 828.39 liraya ulaşacak.

Kapıcılar için asgari ücret, yılın ilk 6 ayında brüt 729, net 619.65 lira, yılın ikinci 6 ayında brüt 760.50, net 646.42 lira olacak.

Asgari ücret, halen 16 yaşından büyükler için brüt 693, net 546.48 lira, 16 yaşından küçükler için brüt 589.50, net 472.32 lira olarak uygulanıyor.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın, ''Elbette bu işçilere ödenmesi arzu edilen bir ücret değildir ancak küresel ekonomik krizin etkileri ve içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dahilinde hem işçilerimizin hem de iş verenlerimizin durumu dikkate alınarak bir tespitte bulunulmuştur'' dedi.

Sayın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücretin bir refah ücreti olmadığını dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve iş veren temsilcilerinin de bulunması gerektiğini, komisyon çalışmalarının her aşamasına katılmanın çalışma hayatının aktörleri bakımından temel bir görev ve sorumluluk olduğunu vurgulayan Sayın, şunları söyledi:
''Kamuoyunun da bildiği gibi Türk-İş temsilcileri ilk toplantıda ve daha sonraki toplantıda çağrılmalarına rağmen çalışmalarımıza ne yazık ki katılmamıştır. Gönül isterdi ki işçi temsilcilerimiz de burada olsalardı. Çünkü asgari ücret tespit çalışmalarının her aşaması, örgütlü-örgütsüz bütün çalışanlarımız başta olmak üzere çalışma hayatımız içinde büyük önem taşımaktadır. Çalışma hayatının tüm taraflarının katkıda bulunması, görev ve sorumluluk alması bu bakımdan büyük önem arz etmektedir. Taraflardan birinin komisyon çalışmalarına katılmaması, nedeni ne olursa olsun temsil ettiği kesimin haklarının korunması açısından bir eksikliktir. Çalışma hayatında böylesine önemli bir eksikliğin yaşanmaması için bu ve benzeri çalışmalara sosyal tarafların katılması, onlara tanınmış olan fırsattan çok bir hak ve sorumluluk olarak görülmelidir.''

Asgari ücretin, işçilerin normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve gıda, konut, giyim, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yönelik bir ücret olduğunu anlatan Sayın, ''Elbette bu işçilere ödenmesi arzu edilen bir ücret değildir ancak küresel ekonomik krizin etkileri ve içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dahilinde hem işçilerimizin hem de iş verenlerimizin durumu dikkate alınarak bir tespitte bulunulmuştur. Asgari ücrette 2010 yılında beklenen enflasyon oranının iki katına yakın artış sağlanmıştır'' dedi.

Sayın, yeni asgari ücretin çalışanlara ve iş verenlere hayırlı olmasını diledi.

''Türk-İş'in olmaması zorlaştırdı''

TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafız Konuk da Hükümet'in 2010 yılı bütçe programında asgari ücretteki artışı daha düşük planladığına dikkati çekti.
Türk-İş'in toplantıda bulunmamasının işlerini zorlaştırdığını anlatan Konuk, asgari ücretin yürürlüğe girmesi için temsil edilen kesimlerden en az ikisinin uzlaşması gerektiğini anımsattı. Konuk, çalışanların beklentilerini bildiklerini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini belirterek, ''Türk sanayisi olarak büyük bir yükün altına imza atmış bulunuyoruz'' diye konuştu.

Bu yükün 2010'da verimlilik artışı ile karşılanmasını umduklarını bildiren Konuk, istihdamın artarak işi olmayanların da iş bulmasını ümit ettiklerini belirtti.

Konuk, ''Bugün için asgari ücretle çalışan insanlar sanıyorum beklediklerinin üzerinde bir artış bedeli ile yeni yıla daha mutlu gireceklerdir'' dedi.

Bu arada, bir gazetecinin son görüşmenin beklenenden uzun sürdüğünü belirterek, ''Acaba hangi oran üzerinden pazarlık döndü? TÜİK'ten gelen geçim indeksi ne olarak açıklandı?'' soruları üzerine Sayın, şunları kaydetti:
''Asgari ücreti her üç kesim beraber belirliyor. Maalesef işçi temsilcimiz bulunmadığından dolayı, işçi temsilcilerinin görevini de Bakanlık olarak biz yapmak durumunda kaldık. Tabii ki pazarlık yaptık işverenlerimizle. Sayın Bakanımız da yardımcı oldu pazarlıkta. Ona da buradan teşekkür ediyorum, ama hiç bir sorunumuz olmadı. İşverenlerimizle karşılıklı anlayış içinde belirledik. İşçi temsilcilerimizin en azından çalışanların sorunlarını dile getirmesi açısından çalışmalara katılması gerekirdi.
(TÜİK ile ilgili) Temsilciler adına konuşamam bize bilgileri sundular. Biz tartıştık onları. Oranlar zaten bellidir. Biz o oranların üzerinde işçilerimize zam vermeye çalıştık.''