IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, daha güvenli, daha güvenli ve çevre dostu denizcilik sağlamak amacıyla Örgütün önümüzdeki dört yıla ilişkin planlarını ve odak alanlarını paylaştı.

Londra'daki IMO Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dominguez, dört stratejik önceliği şöyle sıraladı:

IMO'nun uluslararası taşımacılığı düzenlemeye yönelik çalışmaları; 

Üye Devletlere – özellikle Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerine ve En Az Gelişmiş Ülkelere – desteği; 

kamu bilincinin ve imajının arttırılması; 

ve insanlarla ve paydaşlarla ilişkiler.  

IMO Genel Sekreteri Domingez konuşmasında “Dünyadaki ticaretin %80'inden fazlasının taşınmasından sorumlu olan küresel bir sektör olarak denizcilik vazgeçilmezdir. Odaklandığım konulardan biri de bu Örgütü daha çeşitli, kapsayıcı ve şeffaf bir kurum haline getirmektir” dedi.

Denizcilerin güvenliği ve Kızıldeniz saldırıları 

Genel Sekreter denizcilik sektörü için çeşitli zorluklara ve fırsatlara değindi. 

Kızıldeniz'de uluslararası gemiciliğe yönelik devam eden saldırılara dikkat çekerek, saldırıları kınadı ve denizcilerin hayatlarının korunmasının büyük öneminin altını çizdi. Gerginliğin azaltılması ve bölgede gemilerin seyrüsefer serbestisi çağrısını sürdürdü.  

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) tahminlerine göre, Süveyş Kanalı'ndan geçen ticaret hacmi son iki ayda %42 oranında düştü.  

Genel Sekreter, denizciliğin küresel zorluklar karşısında dayanıklılığının altını çizdi ve IMO'nun çözüm bulmak için ülkeler, sektör ortakları ve uluslararası toplulukla aktif olarak diyalog halinde olduğunu doğruladı. 

Sera gazı emisyonları 

Genel Sekreter, IMO'nun 2050 yılına kadar gemi taşımacılığını karbondan arındırmaya yönelik çalışmaları hakkında bir güncelleme sundu. 

Bu, hedeflere ulaşmak için zorunlu önlemler de dâhil olmak üzere, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel bir strateji tanımlayan ilk BM kurumu ve ilk sektör haline geliyor.

IMO süreçlerini takiben bir zaman çizelgesi belirlendi:  

  • Mart 2024  – Orta vadede emisyon azaltımını desteklemek için 'orta vadeli önlemler'e ilişkin ileri tartışmalar. 
  • Ekim 2024  – Etki değerlendirmesinin sonuçlandırılması (MEPC 82)  
  • Bahar 2025  – Önlemlerin onaylanması (MEPC 83)  
  • Sonbahar 2025  – Tedbirlerin kabul edilmesi (MEPC 83'ten altı ay sonra)

Şeffaflığın, çeşitliliğin ve katılımın desteklenmesi

Genel Sekreter, IMO'nun çalışmalarında şeffaflığı, çeşitliliği ve katılımı teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguladı. 

Genel Sekreter, 1 Ocak 2024'te göreve başlamasından bu yana, cinsiyet dengeli bir üst yönetim ekibi atadı, IMO süreçlerinde çok dilliliği geliştirdi. Yalnızca toplumsal cinsiyet temsilinin olduğu halka açık etkinliklere veya panellere katılma politikası belirledi. 

Editör: Nermin İstikbal