Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi'nin (ICCT) yeni bir araştırması, daha yeni Tier II makinelerin, eski Tier I makinelere göre önemli ölçüde daha yüksek nitrojen oksit (NOx) emisyon oranlarına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca çalışma, düzenlemeye tabi olmayan Tier 0 motorlar ile Tier II motorlar arasında NOx emisyon oranları açısından istatistiksel bir fark olmadığını da ortaya çıkardı.

NOx, troposferik ozonu etkilemenin yanı sıra duman ve asit yağmuru oluşumuna da katkıda bulunur.

Çalışma belgesi, 2019 yılında Kuzey Denizi ile Baltık Denizi arasındaki Danimarka sularında faaliyet gösteren 545 gemiden alınan 615 gerçek dünya NOx emisyon örneğini analiz etti.

Ölçümler, egzoz dumanına uçan helikopterlere takılı algılayıcılar kullanılarak elde edildi.

Veriler, tüm katmanları kapsayan gemilerden alınan ölçümleri içeriyor.

GEMİMO ve GMO vapur gezisi düzenledi GEMİMO ve GMO vapur gezisi düzenledi

Seviye I limitleri, 2000 ile 2010 yılları arasında inşa edilen gemilerdeki makineler için geçerli. 

Seviye II limitleri, 2011'den itibaren inşa edilen gemiler için geçerli ve Seviye I'in yaklaşık %15-20 altında ayarlanıyor.

Seviye III, Seviye I'in %80 altında olarak ayarlanıyor veya Seviye II'nin yaklaşık %75 altında kalıyor.

Seviye III, 2016 veya sonrasında inşa edilen gemilerdeki makineler için geçerli.

Çalışmada, en yüksek ortalama NOx emisyonları, gemiler %25'in altında ana makine yükünde çalışırken meydana geldi; bu, görev döngüsünün bir kısmı, çoğu makine için NOx uyumluluk sertifikasyon planlarının dışında tutuldu.

 Raporda, "Birlikte, bu, gemilerin kıyıya yakın olduklarında olduğu gibi yavaş seyrederken, daha yüksek oranda hava kirliliği yaydıkları ve gemiciliğin kıyıdaki hava kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini artırdığı anlamına geliyor" ifadesine yer verildi.

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu, Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO), özellikle düşük yüklerdeki operasyonlara odaklanarak ve bir test noktası da dahil ederek, yeni ve mevcut gemilerdeki makineler için aşılmaması gereken (NTE) standartlarını uygulamayı değerlendirmeye çağırıyor .

ICCT'nin denizcilik programı lideri Dr Bryan Comer, "Açıkçası, IMO'nun NOx'i düzenlemeye yönelik yaklaşımı amaçlandığı gibi çalışmıyor" dedi ve sözlertine şöyle devam etti: "IMO'nun NOx test döngüsü, makine üreticilerinin laboratuvardaki emisyon testini geçecek şekilde makinelerine ince ayar yapmalarına olanak tanıyarak düşük emisyonlu bir makine yanılsaması yaratıyor. Gerçekte yeni makineler eski makinelere göre daha fazla hava kirliliği yayıyor.”

Editör: Nermin İstikbal