Gemiler Ümit Burnu çevresinde yeniden rota çizdikçe Süveyş Kanalı geçiş ücreti kazançları düşmeye devam edecek

Giriş

Yemen'de çatışmaların tırmandığı üçüncü aya girerken, bu durum, küresel ticaret ve taşımacılık açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak şekilde gemilerin rotalarının önemli ölçüde yeniden belirlenmesine yol açtı ve Veson Nautical'ın son ticaret verileri, trafik düzenlerinde kayda değer bir değişime işaret ediyor. Jeopolitik gerginlikler ve çatışmalar, bölgenin stratejik önemi ve kritik deniz ticaret yolları göz önüne alındığında, bölgedeki deniz güvenliği endişelerini artırdı.

Ayrıca Yemen'de devam eden krizin Süveyş Kanalı'ndan ve dolayısıyla Mısır'dan geçen trafiği de etkilemesi, ticaret ve ulaşımdaki aksamalar nedeniyle ciddi maliyetlere yol açabilmektedir. Her ne kadar bu durum, kriz sonucunda Mısır hükümetinin uğradığı ekonomik kayıplar göz önüne alındığında, barışa aracılık etmeye yönelik diplomatik çabaların artması için potansiyel olarak bir katalizör görevi görebilir. Mısır ve özellikle Süveyş Kanalı üzerindeki ekonomik etkinin anlaşılması, çatışmanın çözülmesi ve bunun küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde daha proaktif bir yaklaşımı teşvik edebilir.

Ham Tankerler, Dökme Yük Gemileri, LNG, LPG ve Konteynerler için Süveyş Kanalı geçiş ücreti ücretlerinde 2023'ün başından 2024 Ocak'ın başına kadar olan dönemi kapsayan değişimlere göz atıyoruz. Bu analiz, Süveyş Kanalı'nın mali sonuçları hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Kanal ve Mısır hükümeti için Süveyş Kanalı geçişleri düşük bir seviyeye ulaştı.

Genel geçiş ücreti ücretleri Kasım 2023'ten bu yana yaklaşık %40 düştü

Haftalık geçiş ücreti grafiğine bakıldığında*, toplam geçiş ücretinin Kasım ayının sonundan bu yana yaklaşık %40 düşerek 47 milyon ABD dolarından 28 milyon ABD dolarına düştüğü görülüyor. Konteyner geçiş ücretleri önemli ölçüde azaldı ve c. Tahmini ücretlerin c. O hafta 18 milyon ABD dolarından Ocak ayının başında 6 milyon ABD dolarına. Ancak yüzde olarak bakıldığında en büyük düşüşü, Kasım ayı sonundaki 1 milyon ABD dolarından Ocak ayının ilk haftasında yaklaşık %93 düşüşle 153.000 ABD dolarına gerileyen LPG sektörü yaşadı. LNG geçiş ücretleri %65,65'lik bir düşüşle üçüncü sırada yer alırken, bunu Ocak ayında yaklaşık %23,34'lük bir düşüşle 7,3 milyon ABD Dolarından 5,7 milyon ABD Dolarına düşen Ham Tankerler izledi. Yaklaşık %7'lik nispeten mütevazı bir düşüşle dökme yük gemileri en az etkilenenler oldu.

Grafik 1: Ham Tankerler, Dökme Yükleyiciler, LNG, LPG ve Konteyner için haftalık tahmini Süveyş Kanalı geçiş ücretleri

Süveyş Kanalı'ndan geçen haftalık hesaplanan SCNT'nin (Süveyş Kanalı Net Tonajı) Ümit Burnu'na karşı toplamı (Grafik 2) incelendiğinde dikkat çekici bir trend ortaya çıkıyor. Grafik, Süveyş Kanalı boyunca SCNT'deki azalmayı ve buna karşılık Ümit Burnu bölgesi/transit bölgesinde, özellikle Kasım 2023'ten bu yana belirgin olan artışı göstermektedir. Süveyş Kanalı'ndan geçen haftalık hesaplanan SCNT toplamı, Ümit Burnu çevresinden geçen SCNT toplamı ise yaklaşık %25 arttı.

Grafik 2: Süveyş Kanalı'ndan Ümit Burnu'na geçiş yapan kargo gemileri için haftalık olarak hesaplanan Süveyş Kanalı Net Tonajının (SCNT) toplamı.

Bu değişim, bölgedeki gemileri hedef alan saldırılardaki artışa bağlanıyor ve bu durum gemi operatörlerini rotalarını değiştirmeye zorluyor. Bunların sonuçları arasında artan petrol fiyatları, nakliye gecikmeleri, deniz güvenliğine yönelik tehditler ve jeopolitik istikrarsızlığa ilişkin endişeler de dahil olmak üzere artan maliyetler yer alıyor. Durum çözülmezse bu, ticaret akışlarını daha da etkileyebilir ve emtia fiyatlarını ve emisyonları artırabilir.

Gemiler etkilenen bölgeden uzaklaşıp Ümit Burnu rotasını tercih ettikçe, çeşitli sektörlere yönelik ton-mil talebi arttı ve bu da gemi kazançlarına destek sağladı.

Ayrıca ABD ve İngiltere ordusunun grevlerle müdahalesi de petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Seviyeler Ukrayna'nın işgalinin ardından olduğu kadar dramatik bir şekilde yükselmemiş olsa da, İran destekli güçlerden gelen misilleme tehditleri devam ediyor ve bu da gelecekte petrol arzında daha fazla kesinti olabileceğine işaret ediyor.

Kargo pazarları üzerinde karışık etki

Durumun çeşitli kargo pazarları üzerindeki etkisi karışık. Ham tanker sektöründe, Suezmax'lar ve Aframax'lar için oranlar Aralık ayının başından bu yana sırasıyla %16 ve %63 civarında artış gösterdi. Ümit Burnu çevresindeki rota, Orta Doğu'dan Avrupa'ya yapılan seferlerin uzunluğunu iki katından fazla uzatıyor ve dolayısıyla pazardaki mevcut tonaj arzını azaltıyor.

Konteyner sektöründe, bu sapma 2022'den bu yana navlun oranlarındaki istikrarlı düşüş eğilimini tersine çevirdi. Çok sayıda gemi Kızıldeniz'den Ümit Burnu çevresinde seyahat etmek üzere yön değiştirdi ve bu aynı zamanda Post Panamax ile kazançların artmasına da yol açtı. Bir yıllık dönem oranları Aralık ayına göre yaklaşık %7 arttı.

Her ne kadar Bulker sektörü üzerindeki etki diğer piyasalara göre önemli ölçüde düşük olsa da, Ocak ayında kazançlardaki olağan düşüşe rağmen oranlar yılın bu döneminde tarihi olarak yüksek kaldı.

Editör: Fulya Tekin