AMSA, Şubat 2022’den itibaren tüm gemiadamı sertifikaları için daha dayanıklı, güvenli ve taşınabilir olan yeni plastik kredi kartı boyutunda modern bir kullanıma geçecek.

Bu gelişme, gemiadamları için hizmetleri modernleştirmeye ve daha hızlı bir sertifikasyon süreci sunmaya olan AMSA’nın sorumluluğunu yansıtmaktadır.

Ayrıca, AMSA tarafından verilen gemiadamı yeterlilik sertifikaları, 35 metreden küçük tekneleri kullananlar için yeterlilik sertifikalari ve AMSA sörveyör akreditasyonu da dahil olmak üzere çeşitli sertifikalar arasında da tutarlılık sağlayacaktır.

Avustralya, dünyada gemiadamlarına kredi kartı büyüklüğünde sertifika veren ilk ülkelerden biri olurken, şimdi İngiltere ve Norveç de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen diğer denizcilik otoriteleri bu uygulamayı takip etmeye başladı.

Bu kart şeklindeki yeterlilik sertifikaları, mevcut pasaport stili kitapçıkla aynı bilgileri içerecek. Kartın önü kitapçıkların iç kapağıyla aynı olacak ve kartın tersi kitapçıkların ilk sayfasıyla eşleşecek. Diğer uluslararası sertifikalarda olduğu gibi bu kartlar da STCW kodu ve sözleşmesi ile tamamen uyumlu olacak. Mevcut kağıt sertifikayı yeni kredi kartı boyutunda sertifikayla değiştirmek için istenilen zamanda başvurulabilecektir. Diğer yandan Şubat 2022’den itibaren bu yeni sertifika Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi (GMDSS) telsiz operatörü işlevlerini ve elektronik harita görüntüleme ve bilgi sistemi (ECDIS) onayını da içerecek.

Kaynak: https://www.amsa.gov.au / https://armatorlerbirligi.org.tr