98 Milyar Lirayı Maliye'den Gizledik

Reuters'ın Maliye Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2009 yılı vergi inceleme sonuçlarına göre geçen yıl 48,157 mükellef denetlendi ve 90,399 adet rapor düzenlendi.

Denetim sonuçlarına göre, geçen yıl belirlenen vergi ziyaı cezası miktarı 10.65 milyar lira düzeyinde oldu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, vergi türleri açısından, 29,256 mükellef KDV bakımından, 12,647 mükellef gelir vergisinden, 9,914 mükellef geçici vergilerden, 6,880 mükellef kurumlar vergisi açısından, 1,370 mükellef de damga vergisinden incelendi.

Denetim birimleri ayrıca ÖTV, BSMV, veraset ve intikal vergisi gibi diğer konularda da incelemeler gerçekleştirdi.

Denetim birimlerinin 2009 yılı yaygın inceleme sonuçlarına göre de, 47,370 personel denetime katıldı. Geçen yıl bu kapsamda 3.8 milyon mükellefin denetimi gerçekleştirildi.

Yetkililer, denetlemeler sonucunda 39,681 yeni mükellefiyetin tesis ettirildiğini, 1,824 işyerinde fiili envanter çalışmasının yapıldığını ve bunların sonucunda 153.17 milyon lira usulsüzlük cezasının kesildiğini vurguladı.

Bandrollü ürün izleme sonuçlarına göre de, 2009 yılında bu konuda 11,156 denetim elemanı görev aldı. Bu kapsamda, 197,544 mükellef denetlendi ve 4.6 milyon lira ceza kesildi.

Geçen yıl yapılan denetimlerin 112,254'ü mobil denetim cihazı ile yapılırken, 1 milyon ürün denetlendi ve 661 mükellef savcılığa bildirildi.