2022 yılı Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalarak 42 milyon 863 bin 270 ton olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ise limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 artarak 497 milyon 647 bin 53 ton olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı boşaltmalar %7,1 arttı

2022 yılı Kasım ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 azalarak 10 milyon 462 bin 197 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 artarak 20 milyon 699 bin 881 ton olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azalarak 31 milyon 162 bin 78 ton olarak gerçekleşti.

11-078.jpg

Transit yük taşımaları %3,5 azaldı

2022 yılı Kasım ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 azalarak 6 milyon 758 bin 108 ton oldu. Kasım ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 4 milyon 943 bin 84 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 azaldı.

2-290.jpg

En fazla yük elleçleme Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2022 yılı Kasım ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 282 bin 134 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 163 bin 909 tonunu (%82,2’sini) dış ticaret yükleri, 1 milyon 12 bin 992 tonunu (%16,1’ini) kabotaj yükleri ve 105 bin 233 tonunu ise (%1,7’sini) transit yükler oluşturmaktadır. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 108 bin 573 ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 6 bin 427 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Kasım ayında 38 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 36 milyon 574 bin 65 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %85,3’ünü oluşturmaktadır.

En fazla artış LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) yük cinsinde oldu

2022 yılı Kasım ayında limanlarımızda 1 milyon 258 bin 274 ton LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) elleçlemesi gerçekleşti. LNG, 657 bin 154 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%109,3’lük artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 230 bin 270 ton artış ile buğday ve mahlut (meslin) yük cinsi ve 223 bin 801 ton artış ile amonyum sülfat takip etti. Ham petrol ise 880 bin 494 tonluk düşüş (%11,5’lik azalış) ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 615 bin 217 tonluk düşüş ile demir cevheri ve konsantreleri ve 299 bin 585 tonluk düşüş ile briketlenmiş taşkömürü yük cinsleri takip etti.

3-258.jpg

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu

2022 yılı Kasım ayında portland çimento yük cinsi limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 788 bin 208 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 477 bin 782 ton ile feldispat ve 386 bin 862 ton ile diğer çimentolar yük cinsleri takip etti.

4-196.jpg

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi taşkömürü (briketlenmemiş) oldu

2022 yılı Kasım ayında taşkömürü (briketlenmemiş) limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 400 bin 395 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 1 milyon 855 bin 670 ton ile ham petrol ve 1 milyon 480 bin 779 ton ile kok ve yarı kok kömürü yük cinsleri takip etti.

5-112.jpg

En fazla ihracat yapılan ülke Amerika oldu

2022 yılı Kasım ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 40 bin 312 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı sırasıyla 1 milyon 16 bin 793 ton ile İtalya’ya ve 929 bin 763 ton ile Mısır’a yapılan taşımalar takip etti. Amerika’ya giden yüklerin 11 bin 570 tonu (%1,1’i) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 28 bin 742 tonu ise (%98,9’u) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

66-004.jpg

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2022 yılı Kasım ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 497 bin 495 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 2 bin 188 ton ile Amerika’dan ve 936 bin 994 ton ile Mısır’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 245 bin 626 tonu (%3,3’ü) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 251 bin 869 tonu ise (%96,7’si) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin %6,6’sı Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2022 yılı Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu toplam 31 milyon 162 bin 78 ton yükün %6,6’sı Türk bayraklı gemilerle taşındı. Kasım ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 51 bin 989 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %11,6 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı da 29 milyon 110 bin 89 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı.

Limanlarımızda elleçlenen sıvı dökme yük miktarında %6,6 artış gerçekleşti

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2022 yılı Kasım ayında en fazla elleçleme 14 milyon 164 bin 138 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,6 arttı. Sıvı dökme yükleri, 13 milyon 557 bin 790 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 artan sıvı dökme yükler ve 10 milyon 94 bin 47 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 azalan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Kasım ayında araç içi taşınan yükler de 872 bin 332 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 azaldı.

Editör: Nermin İstikbal