HARUN ŞİŞMANYAZICI
HARUN ŞİŞMANYAZICI
Yazarın Makaleleri
Alternatif deniz yakıtları ve batarya gemileri
DAHA TEMİZ BİR GELECEK  İÇİN UYGULANAN KURALLAR ,  ALTERNATİF DENİZ YAKITLARI  ve YENİ BİR KAVRAM BATARYA GEMİLERİ  Yazan Harun Şişmanyazıcı -Ekonomist Deniz taşımacılığında çevre ile ligili yeni regulasyonlar gemilerden...
Dökme kuru yük piyasasında neler oluyor?
Son 5 yıl içinde BDI 4 defa 1500 puanı geçmiş ,bir kerede 1500 puana çok yaklaşmıştır. Bu 1500 puanı gectiği dönemler aşağıdaki grafikten de  görüleceği üzere 2013 sonu ve 2014 yılı mart ve aralık ayında olmuştur. Nitekim 29.Eylül...
Gemi Makinesi Yapabilir Miyiz?
Son günlerde katıldığım toplantılarda ülkemizde hala gemi makineleri yapılmadığını Türk malı gemi makineleri yapılıp gemilerimizde kullanılmadıkça gemi inşa sanayinin gelişemeyeceğinden ve gerçek bir gemi inşa sanayinin varlığından...
Singapur Ekonomi Politikası ve Singapur Liman İşletmesi
SİNGAPUR EKONOMİ POLİTİKASI VE SİNGAPUR LİMAN İŞLETMESİ  Hazırlayan: Harun Şişmanyazıcı / Ekonomist  Singapur, 9 Ağustos 1965'te Malezya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. 3,5 Milyon civarında nüfusu...
Deniz taşımacılığında kriz geride mi kaldı?
DENİZ TAŞIMACILIĞINDA KRİZ GERİDE Mİ KALDI ?  Yazan Harun Şişmanyazıcı Ekonomist  Son zamanlarda deniz taşımacılığı piyasasında bir yükselme başladığı krizin geride kaldığı ve piyasanın yükselme trendine girdiği söylenmektedir....
KİM DAHA ŞAHİN  YELLEN Mİ YOKSA DRAGHİ Mİ ,İŞTE BÜTÜN MESELE BU  
KİM DAHA ŞAHİN   YELLEN Mİ YOKSA DRAGHİ Mİ ,İŞTE BÜTÜN MESELE BU   Çakma SHEKSPİR  Yazan Harun Şişmanyazıcı                              ...
Günümüzde Kabotaj Ulusal Olmaktan Çok Uluslararası Hakimiyettir
GÜNÜMÜZDE KABOTAJ ULUSAL OLMAKTAN ÇOK ULUSLARARASI HAKİMİYETTİR.  Yazan: Harun Şişmanyazıcı Ekonomist  Bu gün 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı...  Bu gün tüm denizcilik ile ilgili yerleşke ve kurumlarda  bu bayramı...
Küresel Ekonomi ve Deniz Taşımacılığı  
2017 BAHARINDA KÜRESEL EKONOMİ VE DENİZ TİCARET SEKTÖRÜ  Yazan; Harun Şişmanyazıcı / Ekonomist   Küresel Ekonomi ve Deniz Taşımacılığı   I-Dünya Ekonomisi   Dünya ekonomisi şu an gerek ABD, gerekse...
Trump'ın 100 günü ve ekonomideki Polyanna iyimserliği
 TRUMP'IN 100 GÜNÜ VE  EKONOMİDEKİ POLYANNA İYİMSERLİĞİ  Hepiniz POLYANNA adlı çocuk romanını ve bu romandan uyarlanmış çocuk oyununu yada müzikalini bilirsiniz. Bu oyundaki Polyanna adlı sevimli sarışın...
OBOR (One Belt One Road) Deniz İpek Yolu ve Türkiye
OBOR(ONE BELT ONE ROAD)DENİZ İPEK YOLU ve TÜRKİYE   Yazan: Harun Şişmanyazıcı / Ekonomist  Bilindiği üzere Çin şu an Piyasa Kurları esası ile gerçek GSYIH olarak ABD'nin ardından  dünyanın  ikinci,Satın...
Trump Politikalarının Küresel Ekonomi İçin Taşıdığı Potansiyel Riskler
Trump Politikalarının Küresel Ekonomi İçin Taşıdığı Potansiyel Riskler Bilindiği üzere dünya 2008/2009 dan beri küresel bir kriz yaşamaktadır. Uzun süredir dünya bu krizi konjonktürel bir kriz olarak algılamış ancak daha sonraki yıllarda...
 Bir Ülkenin Ulusal Para Değeri İle Ulusal Askeri Donanma Gücü Arasındaki İlinti
 Bir Ülkenin Ulusal Para Değeri İle Ulusal Askeri Donanma Gücü Arasındaki İlinti   Son zamanlarda bazı ekonomistler bir ülkenin para biriminin değeri ile askeri donanması , yada eskilerin tabiri ile askeri bahriye gücü arasında bir...
Ham Petrol Fiyatlarının Geleceği İle İlgili Beklentiler
HAM PETROL FİYATLARININ GELECEĞİ İLE İLGİLİ BEKLENTİ NEDİR ?  I-GİRİŞ   Malumunuz olduğu veçhile Ham Petrol fiyatlarında  son günlerde keskin düşüş ve yükselmeler olmasa da bir oynaklık hakimdir....
Çin Kaynaklı İkinci Bir Finansal Kriz Yolda mı?
ÇİN KAYNAKLI İKİNCİ BİR FİNANSAL KRİZ YOLDA MI ? Yazan Harun Şişmanyazıcı. DTO YKB Danışmanı / Ekonomist I-GİRİŞ; Son yıllarda gerek Çin'in kamu borç stoku gerekse toplam ülke borcu hızla artmaktadır. İnformal finansal kuruluşların...
Bedeli Tahsil Edilemeyen Zarar
Yazan Harun Şişmanyazıcı  DTO YKB Danışmanı /Ekonomist I-Giriş ; 12 Nisan 2016 Tarihinde yapılan 6.cı Müşterek Meslek Komiteleri toplantısında UDHB Müsteşar Yardımcısı Sn Suat Hayri AKA bey içinde bulunduğumuz krizin gemi tonajı...
Deniz Taşımacılığında Sonuç Sebep Sarmalı
DENİZ TAŞIMACILIĞINDA SONUÇ SEBEP SARMALI (BDI ARTIK KENDİ KRİZİNİ YARATMAYA BAŞLADI ) 2014 yılının ikinci yarısından itibaren özellikle Dökme Kuru Yük piyasasında görülen anormal düşmenin 2015 yılının sonlarına doğru iyileşeceği...
Buzlanma Deniz Taşımacılığında Büyük Tehlikedir
DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BUZLANMA BÜYÜK BİR RİSKTİR I-GİRİŞ; Bilindiği üzere, son yıllarda küresel ısınma sonucu ticari rotalar içine giren NSR Northern Sea Route bir kenara bırakılırsa, deniz taşımacılığının belli ticari rotaları...
Gökten 3 FOB Düştü
GÖKTEN 3 FOB DÜŞTÜ,BİRİ TAŞIYANIN, BİRİ SATICININ*,BİRİDE ALICININ BAŞINA *Bazen yükleyici Bilindiği üzere satış sözleşmeleri şartı olarak karşımıza çıkan FOB yani Free On Board kavramı 1800 li yılların başından beri kullanıldığı...
Çin Yapımı İktisadi Kriz
ÇİN YAPIMI İKTİSADİ KRİZ  I-GİRİŞ Bu yazımız geçtiğimiz günler içinde uzun süreden sonra peş peşe 3 defa devalüasyon yaparak Yuan'ın değerini yabancı paralar karşısında düşürerek kur savaşlarının başladığı hususundaki...
İhraç Vergileri ve Deniz Taşımacılığına Etkileri
  DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN İHRAÇ VERGİLERİ VE DENİZ TAŞIMACILIĞINA ETKİLERİ  I-GİRİŞ; Bilindiği üzere dünya genelinde birçok ülke çeşitli gerekçeler ile örneğin bütçe denkliği, içerdeki fiyat istikrarı, mahalli ulusal üreticiyi...
MERKELİN İPİ ÇİPRASIN ELİNDEDİR
Malumunuz olduğu veçhile Yunanistan 2012 yılı baharında iflasın eşine gelince ve özellikle Almanya tarafından köşeye sıkıştırılınca, Euro bölgesinden o tarihlerde de çıkması konuşulurken, ben 27.5 2012 tarihinde bunun Yunanistan'a...
Denizde Can ve Mal Kurtarma Hizmeti
  DENİZDE CAN VE MAL KURTARMA HİZMETİ VE KURTARMA BEDELİ   1-GİRİŞ,  Armatörlerin yada yat sahiplerinin karşılaştıkları en önemli hususlardan biri de denizde her hangi bir risk yada tehlike karşısında dışarıdan  alınan yardım...
Dökme Yükte Tam Rekabet Piyasasına Başkaldırı
KURU DÖKME YÜK SEKTÖRÜNDE TAM REKABET PİYASASINA BAŞ KALDIRI Bilindiği üzere deniz taşımacılığı piyasası TAM REKABET PİYASASIDIR. Türkiye deki bazı ekonomistler deniz taşımacılığında tam rekabet piyasası olmaz deseler de, düzenli...
Dünya Ekonomisi "Stiff Gemi" Modunda
BU YAZI 28 OCAK 2015 DE YAZILMIŞ VE RAPORLANMIŞTIR. Yazının bu tarih itibari ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Her şeyden önce stıff geminin ne olduğunu açıklamakta fayda bulunmaktadır. Geminin dikine dengesinde yüklü bir geminin ağırlık...

banner209

banner208

banner148

banner145

banner179

banner176