banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

08.04.2013, 09:37 14333

Yurt Dışı Ticari Kazancın Vergilendirilmesi

Sevgili okurumuz;

Tekstil ürünleri imalatı ve ihracatı işiyle iştigal eden firmanızın yurt dışı pazar ve müşteri bulma faaliyetleri nedeniyle yurtdışında yerleşik Türkiye'de şubesi veya temsilcisi bulunmayan firmalardan yurt dışında gerçekleştirdikleri pazarlama, satış ve pazar bulma faaliyetleri kapsamında almış olduğunuz hizmetlerin ticari kazanç olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu ile düzenlenen faturalarda kurumlar vergisi stopajı ile sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin görüş talep etmektesiniz.

- Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3. maddesinin 2. fıkrasında; Kanunun 1. maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellef esasında sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükmü getirilmiş, 3. fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar sayılmıştır.
 
Öte yandan, anılan Kanunun 30. maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların bu maddede yer alan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslarda dahil nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması öngörülmüş ise de, gerek bu maddede gerekse maddenin (8) numaralı fıkrasına istinaden 03/02/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ticari kazanç kapsamındaki ödemeler üzerinden tevkifat yapılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
 
Bu hükümlere göre, Şirketinizin imal ettiği ürünlerin yurt dışı pazarlara ve müşterilere satılmasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik olup Türkiye'de temsilciliği ve mükellefiyeti bulunmayan firmaların yurt dışından müşteri getirme ve yurt dışından müşteri bulma hizmetlerinin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi, dolayısıyla Şirketiniz tarafından pazarlama ve satış hizmeti karşılığında bu firmalara fatura mukabilinde yapılan ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesine göre kurumlar vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.
 
Ancak, söz konusu firmaların faaliyetlerinin yurt dışında pazar araştırması yapılması, pazarlama ve yönetim hizmetleri gibi hizmetler dolayısıyla salt komisyonculuk işinin dışına çıkması durumunda, verilen hizmetin Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde serbest meslek kazancı niteliğinde değerlendirilmesi ve bu hizmet karşılığında ilgili firmaya ödenen komisyon bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30/1-b maddesi uyarınca %20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
 
Öte yandan, pazarlama ve satış hizmeti alınan firmaların mukim oldukları ülkeler ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın olması durumunda bu anlaşma hükümlerine bakılacağı tabiidir.
 
 - Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:
 
KDV Kanununun;
 
1/1 inci maddesinde, Türkiye‘de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
 
4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, birşeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,
 
6/b maddesinde, hizmetin Türkiye'de yapılmasının veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasının işlemlerin Türkiye'de yapıldığını ifade ettiği,
 
9/1 maddesinde ise, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği
 
hüküm altına alınmıştır.
 
Buna göre, ihracat yapan firmanızın yurt dışında mukim firmalardan yurt dışında alacağı ve yurt dışında yararlanacağı müşteri getirme ve yurt dışından müşteri bulma hizmetleri KDV Kanununun 6/b maddesi uyarınca KDV nin konusuna girmediğinden firmanız tarafından sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Yorumlar (0)
20
açık
banner102
banner85
Namaz Vakti 28 Mayıs 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:33
Yatsı 22:18
Günün Karikatürü Tümü