Yolsuzlukla Mücadelede AB'ye Uyum

Bilin ya da bilmeyin, iştirak edin ya da etmeyin; suç işlenerek elde edilen malı; satana, alana, devredene ve kabul edene, hapis cezası geliyor... Karapara aklama da dahil olmak üzere yolsuzlukla mücadele konusunda Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumu amaçlayan tasarı Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı ile suç işlenerek elde edildiği bilinen malların kaynağını gizleyenlere ve meşru yolla elde edildiği izlenimini vermek için girişimde bulunanlara da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası getiriliyor.

Türk Kanunları Uygulanmasının Yolu Kapanıyor

Tasarının yasalaşması halinde, Türk vatandaşı veya yabancılar tarafından, yabancı ülkelerde işlenen rüşvet suçlarında, Türk kanunları uygulanmasının yolu kapanıyor.

Böylelikle, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verenler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanamayacak.