WMO, deniz emniyetine yönelik girişimlerimni arttırdı

Denizde emniyeti sağlamak için deniz meteorolojisinin önemi, Maritime Forecasting üzerine yeni bir yayında sergileniyor

Denizde emniyeti sağlamak için deniz meteorolojisinin önemi, yaklaşık 150 yıllık adanmış bağlılığın izini süren Denizcilik Tahmini, Meteoroloji ve WMO: Tarih ve Evrim üzerine yeni bir yayında sergileniyor.

WMO, belgeyi 29 Eylül'de Dünya Denizcilik Günü 2022'de yayınladı. Yayın ve yeni bir tanıtım videosu, WMO'nun, ulusal meteoroloji servislerinin ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gibi ortakların hayat kurtarmak için tahminler ve erken uyarılar sağlamadaki rolünü vurguluyor. Her ikisi de BM Okyanus Sürdürülebilir Kalkınma On Yılı'nın kayıtlı faaliyetleri olup, 'Güvenli Okyanus', Öngörülen Okyanus' ve 'Okyanus Okuryazarlığı' temalarına katkıda bulunur.

Okyanus, Dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kaplar ve dünya ticaretinin %90'ından fazlasını taşımak ve kıyıdan 100 km uzaklıkta yaşayan insanlığın %40'ını sürdürmek için kullanılır. Bunu kabul eden WMO topluluğu, kıyı yönetimini ve denizde güvenliği desteklemek için çok çeşitli deniz hizmetleri sunar. Bugün, iklim değişikliğinin artan etkileri ve daha aşırı hava koşulları, deniz meteoroloji hizmetlerini her zamankinden daha kritik hale getiriyor.
Bu, Atlantik ve Kuzeybatı Pasifik'te tehlikeli nakliye koşullarına yol açan son zamanlarda art arda tropikal siklonlar tarafından bir kez daha vurgulandı. Gemileri, yüklerini ve denizcileri korumak için tahminler ve uyarılar gereklidir.

WMO, IMO Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sisteminin (GMDSS) bir parçası olarak meteorolojik deniz güvenliği bilgilerinin yayınlanması yoluyla Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesine (SOLAS sözleşmesi) bağlıdır. WMO, GMDSS'yi, okyanusun METAREA adı verilen 21 tanımlanmış bölgesi aracılığıyla nakliye tahminleri gibi denizcilik hizmetlerinin sağlanmasını koordine eden IMO/WMO Dünya Çapında Met-Okyanus Bilgi ve Uyarı Hizmeti (WWMIWS) aracılığıyla desteklemektedir.

12-16 Eylül tarihleri ​​arasında WMO, Uluslararası Hidrografik Organizasyon (IHO) ile koordineli olarak Cenevre'de IMO'nun Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin (SOLAS) meteorolojik ve seyrüsefer unsurları üzerine bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Oturum 70'den fazla uzmanı bir araya getirdi. IMO, Uluslararası Mobil Uydu Organizasyonu ve uydu iletişim şirketleri gibi kilit paydaşların yanı sıra sorumlulukları, operasyonel durumu ve denizcilere deniz güvenliği bilgilerinin sağlanmasına yönelik hayati hizmeti iyileştirmenin yollarını tartışmak üzere METAREA ve NAVAREA Koordinatörlerini de dahil ettiler.

2018'deki son yüz yüze toplantıdan bu yana topluluklar arasındaki katılımı yeniden canlandırmak için heyecan verici bir fırsattı.
WMO Genel Sekreter Yardımcısı Dr Elena Manaenkova toplantıda yaptığı açıklamada, "Uluslararası meteorolojik işbirliği ve deniz güvenliği, WMO'nun çalışmalarının temel taşlarından biridir ve WMO'nun öncülü olan eski Uluslararası Meteoroloji Örgütü'nün 1873'te kurulmasının başlıca nedenidir." ”2023'te 150. yıl dönümümüzle can koruma konusundaki başarılarımızı kutlayacağız.”
Bu toplantıdaki kilit sonuçlar şunları içeriyordu:

  • Acil durum planlarının dikkate alınması ve METAREA ve NAVAREA farkındalığı
  • özellikle her Alandaki kıyı devletlerine hizmet ve yardım sağlamaya yönelik roller ve sorumlulukların daha iyi anlaşılması
  • ülke içinde ve komşu ülkelerle birlikte çalışmak.
  • Deniz Emniyeti Bilgilerine İlişkin Ortak IMO, IHO, WMO El Kitabını ilerletmek
  • özellikle denizde gemilerin bir yolculukta karşılaşabilecekleri tsunamiler de dahil olmak üzere çoklu tehlikeler göz önüne alındığında, acil müdahale sorumluluklarına (örneğin volkanik tehlikelere tepki olarak) odaklanın.
Editör: Fulya Tekin