UZMAR;, 22 Haziran 2023 te  AUTOPLAN (Kayıcı ve Yarı Kayıcı Tekneler İçin Otonom Seyir Asistanı Sistemi) projesi kapsamında üretilen teknenin lansmanını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında inşa edilen olan tekne düşük yakıt tüketimi sağlayan, çevre dostu bir tekne ve yüksek hızlara ulaşabiliyor. Kayıcı Teknenin operasyonlar sırasında yaşanabilecek kritik durumları önceden tahmin edebilmesi ve operasyonel güvenliğin arttırılabilmesi için Otonom Seyir Asistanı (İYH) geliştirilecek. Proje dahilinde optimize edilen tekne tasarımına, deniz kazalarında insan faktörünün etkisini azaltıp güvenliği ve konforu artıracak otonom sistemler entegre edilecek. Sayısal simülasyonlar ve doğrulama için model testlerinden sonra optimize prototip otonom teknenin kapsamlı tam ölçekli deniz testleri gerçekleştirilecek.

AUTOPLAN Projesi, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve TÜBİTAK Türkiye tarafından, ERA-NET Cofund ’ın desteklediği bir Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programı olan MarTERA  (Yeni Bir Çağ için Denizcilik ve Deniz Teknolojileri) çerçevesinde finanse edilmektedir.