Vergide Son Söz Başbakanın

Anayasa Mahkemesi'nin bazı yatırım araçlarında yerli ve yabancılara farklı stopaj uygulamasını iptal kararının ardından yapılması gereken yeni düzenleme taslağı, bonoda yerli ve yabancı yatırımcılardan vergi alınmamasını ya da yerli ve yabancı yatırımcıya yüzde 10 vergi uygulanmasını, A tipi fonlardan ise stopaj alınmamasını öneriyor.

Ekonomi yönetiminin teknik çalışmaları tamamladığı taslak, gelecek hafta nihai karar için Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Reuters'ın ekonomi yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Başbakan'a sunulacak taslak, bonoda yerli ve yabancı yatırımcılardan vergi alınmamasını ya da yerli ve yabancı yatırımcıya yüzde 10 vergi uygulanmasını öneriyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemede, yerli yatırımcı bonodan elde ettiği faiz geliri üzerinden yüzde 10 stopaj öderken, yabancı yatırımcı vergiden muaf tutuluyordu. Taslakta sıfır ve yüzde 10 dışında bir vergi oranı önerisi yer almıyor.

Öte yandan taslakta, A tipi yatırım fonlarında, verginin sıfır olması öneriliyor. Mevcut düzenlemeye göre, hisse senedi alım satımlarından stopaj vergisi alınmadığı halde, hisse senedi ağırlıklı A tipi yatırım fonlarının getirileri üzerinden yüzde 10 stopaj kesiliyor. Mevcut durumda, B tipi fonlarda ise tahvil/bonoda olduğu gibi yüzde 10 stopaj uygulaması geçerli olacak.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2010 yılı merkezi yönetim bütçesinde oluşabilecek gelir kaybı dikkate alınarak, bonoda yerli ve yabancı yatırımcılardan alınacak stopaj oranının "sıfır" olarak değil, yüzde 10 olarak belirlenmesinin daha yüksek bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Düzenlemeye ilişkin taslağın kısa sürede Bakanlar Kurulu'nda ele alınması ve Nisan ayı içinde TBMM'ye sevk edilmesi planlanıyor.

Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009'da bazı kazançlarda yerli yatırımcılara yüzde 10, yabancı yatırımcılara "sıfır" stopaj uygulamasına ilişkin yasa hükümlerini iptal etmiş, kararın gerekçesini 8 Ocak 2010'da Resmi Gazete'de yayımlamış ve hükümete 9 ay süre tanımıştı.

Yetkililer, elde edilen kazançların vergilendirilmesi gerektiğini, asgari ücretten yüzde 15 vergi alınırken, yatırım araçlarından elde edilen kazançlardan vergi alınmamasının tercih dilmeyebileceğini vurguladılar.

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı çerçevesinde bonoda ve A tipi fonlarda verginin sıfır olarak belirlenmesinin 2010 yılı merkezi yönetim bütçesine maliyeti 1.2 milyar lira olarak hesaplanıyor.

EKK'ya sunulan taslakta, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ücretliler için uygulanan vergi oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmesi düşünülmüyor. Ücretliler ve diğer gelir elde edenler için iki ayrı gelir vergisi tarifesi uygulanması, oranları yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak korunurken, ücretliler için üst dilim olan 50,000 liralık tutarın yukarı çekilmesi üzerinde duruluyor.