Kayhan Türkmenoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Van Gölü'nün turizm için büyük avantaj olduğunun altını çizdi. Bu alanda bugüne kadar herhangi bir yatırım yapılmadığından yakınan Türkmenoğlu, şehrin bütün dinamiklerinin birlikte geçmiş zamanı telafi edecek ve mevcut turizm potansiyelini hareketlendirecek çalışmalar yürütmenin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Van Milletvekili, "Van Gölü mavisi ile doğa yeşilinin kucaklaştığı Edremit'te yat turizmini başlatmak, burada yer alan adalara ulaşımı sağlamak ve gölde yapılan su sporlarını desteklemek amacıyla ilçemizde yapılması düşünülen Küçük Tekne Bakım ve Barınma Yeri Projesi, Yat Limanı şeklinde planlanmıştır. 2009 yılında Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğünden talep ettiğimiz destek neticesinde söz konusu projeye ait Fizibilite Etüdü, Kalkınma Bankası AŞ tarafından yaptırılmıştır. İmar planına esas Jeolojik –Jeoteknik Etüdü Raporu onaylanmıştır. Projenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğümüzce hazırlattırılarak valilik aracılığıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığına onaylanmak üzere gönderilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde söz konusu proje 2011 yılı yatırım programına dâhil edilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Van Milletvekili arkadaşım Kerem Altun beyinde katkılarıyla proje için 10 milyon TL bütçe ayrılmıştır. Yat limanı olarak projelendirilmiş Küçük Tekne Bakım ve Barınma Yeri, bölge turizmini canlandıracak, ilimize gelen yerli-yabancı turist sayısında önemli ölçüde artışa sebep olacaktır. Ayrıca 'Bacasız Sanayi' olarak tabir edilen turizm sektörü, doğal ve kültürel potansiyele sahip kentimizin ekonomisine ve istihdamına da önemli katkılara sağlayacaktır." dedi.